E-kirjatarjotin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
044 7401 381
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Puhelin : 
044 7401 380
Sähköposti : 
maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää yläkoululaisten sähköisen lukemisen valmiuksia ja medialukutaitoja, ohjata heitä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon sekä lisätä kirjaston e-kirjakokoelman käyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- työpajoihin ja kirjailijavierailuun osallistuneiden oppilaiden lukumäärä - e-kirjojen lainamäärät hankkeen aikana - opettajilta saatu palaute hankkeesta

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma: Hanke kohdennetaan 8. luokkien oppilaille, joita on kunnan kahdessa yläkoulussa noin 300. Rinnakkaisluokkia on 15. Siilinjärven kirjasto on tarjonnut asiakkailleen e-kirjoja reilun vuoden ajan ja tällä hetkellä kokoelmassa on lähes 300 nimekettä. Pyrimme ylläpitämään ja lisäämään nuorten lukemisharrastusta, joka on yksi Siilinjärven kirjaston strategisista painopistealueista, tarjoamalla 8. luokkalaisille työpajatyyppistä ohjausta kirjaston e-kirjakokoelman hyödyntämiseen. Yläkoululaiset ovat olleet kiinnostuneita e-kirjoista, kun niistä on puhuttu kirjastonkäytön opetustunneilla. Asiaan ei ole ollut mahdollisuutta paneutua riittävästi, koska opetustuntien pääpaino on tiedonhaussa ja kirjastonkäytön opetuksessa. Äidinkielen opettajat haluaisivat ottaa kirjaston e-kirjakokoelman osaksi opetusta, mutta ongelmana on ollut osaamisen puute. Tarvitaan asiantuntija, joka opastaa "kädestä pitäen" e-kirjojen lainaamiseen liittyvät vaiheet oppilaille, erilaiset laitteet ja lukuohjelmat huomioiden. Tähän tarvitaan henkilö, joka hallitsee erilaisten ohjelmien asennuksen ja e-kirjojen lataamisen. Parhaimmillaan opastus on luokkatilanteessa, jolloin oppilaiden on mahdollisuus kysyä ja kommentoida sekä saada yksilöllistä opastusta. Jokaiselle 8. luokalle onkin varattu tähän äidinkielen kaksoistunti. Hanke tukee näin uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitystä, joka korostaa oppimista vuorovaikutuksena ja oppilaan roolia aktiivisena toimijana. Opastuksen jälkeen oppilaat - ja opettajat- osaavat asentaa koneelle e-kirjojen lukemiseen tarvittavat lukuohjelmat ja ladata e-kirjatiedostoja luettavaksi. Hanke sisältää ajatuksen, että jokainen oppilas lainaa ja lukee ainakin yhden e-kirjan lukuvuoden 2017-18 aikana. Uudessa kirjastolakiesityksessä kirjastoille osoitetaan uusia tehtäviä: kirjastojen tulee mm. tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon. E-kirjahankkeemme pyrkii tähän tavoitteeseen sisältäen myös kirjailijavierailun, joka kohdistuu kaikille yläkoulun oppilaille (noin 930 oppilasta) ja verkkokirjoittamisen työpajoja. Kirjailijavieraan esityksen pääpaino on kirjoittamisprosessissa, kirjoittamisen haasteissa ja siinä, miten omia tekstejä saa julkaistua. Kirjailija, jolla on kokemusta myös kirjoittamisen opettamisesta, toimii työpajojen ohjaajana. Työpajoissa käydään läpi erilaisia verkkokirjoittamisen muotoja ja tehdään lyhyitä harjoitustekstejä tableteilla. Samalla opitaan kriittistä medialukutaitoa. Millainen on hyvä ja vaikuttava teksti, mitä kannattaa kertoa ja mitä jättää kertomatta? Ohjaajan tärkeänä tehtävänä on myös palautteen antaminen kirjoitetuista teksteistä. Jatkossa äidinkielen opettajat voivat hyödyntää oppimaansa ja kirjaston e-kirjakokoelmaa nykyistä paremmin. Opettajilla on työkaluja ylläpitää ja kehittää myös monipuolisia kirjoittamiseen liittyviä taitoja. Taloussuunnitelma: henkilöstökulut 2070 € palvelujen ostot 4950 € matkakustannukset 780 € oma rahoitus: e-aineiston määräraha 10 000 € henkilöstökulut 600 € vuokrat 1080 € aikataulutus: syksy 2017: e-kirjojen lainaukseen liittyvät työpajat (5 vrk), Ahmon ja Suininlahden koulujen kirjailijavierailut ja yhden päivän verkkokirjoittamisen työpaja (3 vrk) kevät 2018: verkkokirjoittamisen työpajat (4 vrk)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ahmon ja Suininlahden koulujen äidinkielen opettajat (8 hlöä)
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke kohdennettiin 8. luokkien oppilaille, joita on kunnan kahdessa yläkoulussa noin 300. Rinnakkaisluokkia on 15. Siilinjärven kirjasto on tarjonnut asiakkailleen e-kirjoja parin vuoden ajan ja tällä hetkellä kokoelmassa on reilu 400 nimekettä. Pyrimme ylläpitämään ja lisäämään nuorten lukemisharrastusta, joka on yksi Siilinjärven kirjaston strategisista painopistealueista, tarjoamalla 8. luokkalaisille työpajatyyppistä ohjausta kirjaston e-kirjakokoelman hyödyntämiseen. Yläkoululaiset ovat olleet kiinnostuneita e-kirjoista, kun niistä on puhuttu kirjastonkäytön opetustunneilla. Asiaan ei ole ollut mahdollisuutta paneutua riittävästi, koska opetustuntien pääpaino on tiedonhaussa ja kirjastonkäytön opetuksessa. Äidinkielen opettajat haluaisivat ottaa kirjaston e-kirjakokoelman osaksi opetusta, mutta ongelmana on ollut osaamisen puute. Tarvittiin asiantuntija, joka opasti "kädestä pitäen" e-kirjojen lainaamiseen liittyvät vaiheet oppilaille, erilaiset laitteet ja lukuohjelmat huomioiden. Tähän tarvittiin henkilö, joka hallitsee erilaisten ohjelmien asennuksen ja e-kirjojen lataamisen. Parhaimmillaan opastus on luokkatilanteessa, jolloin oppilaiden on mahdollisuus kysyä ja kommentoida sekä saada yksilöllistä opastusta. Jokaiselle 8. luokalle varattiin tähän äidinkielen kaksoistunti. Hanke tuki näin uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitystä, joka korostaa oppimista vuorovaikutuksena ja oppilaan roolia aktiivisena toimijana. Opastuksen jälkeen oppilaat - ja opettajat- osaavat asentaa koneelle e-kirjojen lukemiseen tarvittavat lukuohjelmat ja ladata e-kirjatiedostoja luettavaksi. Hanke sisälsi ajatuksen, että jokainen oppilas lainaa ja lukee ainakin yhden e-kirjan lukuvuoden 2017-18 aikana. Uudessa kirjastolakiesityksessä kirjastoille osoitetaan uusia tehtäviä: kirjastojen tulee mm. tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon. E-kirjahankkeemme pyrki tähän tavoitteeseen sisältäen myös kirjailijavierailun, joka kohdistui kaikille yläkoulun oppilaille (noin 930 oppilasta) ja verkkokirjoittamisen työpajoja. Kirjailijavieraan esityksen pääpaino oli kirjoittamisprosessissa, kirjoittamisen haasteissa ja siinä, miten omia tekstejä saa julkaistua. Kirjailija, jolla oli kokemusta myös kirjoittamisen opettamisesta, toimi työpajojen ohjaajana. Työpajoissa käytiin läpi erilaisia verkkokirjoittamisen muotoja ja tehtiin lyhyitä harjoitustekstejä tableteilla. Samalla opittiin kriittistä medialukutaitoa. Millainen on hyvä ja vaikuttava teksti, mitä kannattaa kertoa ja mitä jättää kertomatta? Ohjaajan tärkeänä tehtävänä oli myös palautteen antaminen kirjoitetuista teksteistä. Jatkossa äidinkielen opettajat voivat hyödyntää oppimaansa ja kirjaston e-kirjakokoelmaa nykyistä paremmin. Opettajilla on työkaluja ylläpitää ja kehittää myös monipuolisia kirjoittamiseen liittyviä taitoja.

Hanke oli kokonaisuudessaan monipuolinen ja hyödyllinen yläkoululaisille. Hankkeesta hyötyivät innokkaasti lukevat ja kirjoittavat oppilaat, mutta myös oppilaat, jotka ovat enemmän kiinnostuneita oppimaan itse tekemällä. Tähän e-kirjatyöpajat tarjosivat mahdollisuuden.  

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Paikallislehti Uutis-Jousi uutisoi Vilja-Tuulia Huotarisen kirjailijavierailua ja verkkokirjoittamisen työpajoja 19.4.2018 otsikolla " Maailmaa voi kuvata kielen avulla : kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen kertoi työstään Ahmon koulun oppilaille".

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailut ovat aina hyvin suosittuja ja pidettyjä myös yläkoululaisten keskuudessa. Elävän kirjailijan näkeminen lisää kiinnostunusta kirjailijan tuotantoa kohtaan ja innostaa lukemaan ja lainaamaan. Vilja-Tuulia Huotarinen pyrki antamaan oppilaille realistisen kuvan kirjailijan ammatista: hän kertoi omasta kirjailijaurastaan, kirjailijan työn hyvistä ja huonoista puolista, ideoista ja mielikuvituksen voimasta. Verkkokirjoittamisen työpajoissa oli max. 20 henkilöä ja osallistujat saivat yksilöllistä ohjausta.

E-kirja työpajat toteutettiin hankkeessa viimeisenä, ohjaaja saatiin Mediakasvatuskeskus Metkan kautta. Nämä työpajat oli suunnattu Suininlahden koulun 8. luokille. Työpajoissa e-kirjan teemaa lähestyttiin aluksi vertailevien keskustelujen kautta (perinteinen versus e-kirja : saatavuus, säilytys, ostaminen, kumpaa lukisit mieluummin esim. kotisohvalla, matkalla). Oppilaat olivat enemmän motivoituneita rastitehtävistä ja halusivat siirtyä niihin nopeasti. Rastitehtävissä oppilaat jaettiin neljään ryhmään ja jokainen ryhmä sai pohdittavakseen oman kokonaisuuden: yksi ryhmä tutustui Ellibsin käyttöön Siilinjärven kirjaston e-aineistolla, yksi ryhmä selvitteli e-kirjan historiaa, yksi tutustui oman e-kirjan luomiseen ja julkaisemiseen ja yksi ryhmä e-kirjan tulevaisuuteen. Työpajat olivat hyödyllisiä, sillä oppitunneilla ei useinkaan ennätä perehtyä riittävästi aiheeseen. Äidinkielen opettajat olivat työpajoissa mukana, joten toivottavasti e-kirjateema jatkuu koulusssa myös tästä eteenpäin. Tavoitteena oli, että oppilaat pääsevät tutustumaan Siilinjärven kirjaston e-kirjakokoelmaan ja pystyvät hyödyntämään sitä enemmän.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Yläkoululaisille ja lukiolaisille esitellään entiseen tapaan kirjaston e-kirjakokoelmaa ja innostetaan e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaamiseen. Tällä hetkellä nuoret näyttävät olevan kiinnostuneempia e-äänikirjoista.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 680
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 680
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 680
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 090henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi