E-musiikkibaari
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjasto
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Jarkko Rikkilä
Puhelin : 
040 800 7834
Sähköposti : 
jarkko.rikkila@tampere.fi
Kuvaus : 

Suomalaisilla musiikkikirjastoilla ja kirjastojen asiakkailla on käytettävissä Naxos Music Library ja Naxos Music Library Jazz -verkkomusiikkipalvelut. Palvelut ovat saatavilla kirjastokortilla kotikoneelta, käyttäjän omalla mobiililaitteella sekä kirjastossa. Palvelut ovat tilastojen mukaan kirjastojen käytetyimpiä digitaalisia sisältöjä, mutta palveluiden näkyvyyttä, opastamista ja markkinointia kirjastotilassa voidaan parantaa.

E-musiikkibaarin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa elektronisten kirjastosisältöjen esittelyyn tarkoitettu esittelypiste. Pisteestä tehdään mahdollisimman liikuteltava ja se soveltuu myös e-kirjapalveluiden kokeiluun. Tavoitteena on tuoda sähköiset sisällöt kirjastotilaan, asiakkaiden käytettäväksi sekä tarjota henkilöstölle mahdollisimman hyvät olosuhteet palveluiden ja laitteiden opettamiseen arkityön osana.

Hankkeen pohjatyötä on tehty jo vuosi sitten päättyneellä Ainutlaatuisen tuotteen konseptointi -kurssilla Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Musiikkiosastolaiset suunnittelivat siinä yhteydessä sähköisiä ePäätyjä, joiden tarkoituksena oli varustaa kirjaston näyttelypäädyt elektronisilla aineistoilla ja sisällöillä. Tämän koulutuksen kokemuksista, testeistä ja selvityksistä on hyötyä E-musiikkibaarin kehittämisessä.

E-musiikkibaari on käytännössä siirreltävä kaluste, joka on varustettu sähkö- ja verkkoyhteyksillä ja tablet-laitteilla. Laitteet pyörittävät palveluita jatkuvasti kirjaston ollessa auki. Vastaavanlaisia kalusteita on esimerkiksi Apple Store -liikkeissä, joita voidaan käyttää mallina. Tämän projektin lähtökohta on kuitenkin siirrettävyys ja kevyt rakenne, joka täytyy huomioida vahvasti suunnittelussa.

Laitteiden yhteydessä on kuulokkeet, joiden kautta musiikkia kuunnellaan. Esittelypiste ei häiritse tavallista kirjastoäänimaisemaa. Kaluste voidaan sijoittaa mihin tahansa paikkaan kirjastossa, mistä löytyy sähköt ja verkkoyhteys. Tarvittaessa voidaan käyttää myös langatonta verkkoa, eikä kiinteitä verkkojohtoja tarvitse vetää.

E-aineistojen näkyvyyttä kirjastotilassa on katsottu kriittisesti myös kansallisella tasolla. Tästä projektista on mahdollista saada tuloksia, joiden myötä elektronisten sisältöjen saatavuutta voidaan kehittää yleisellä tasolla. Selkeätä tarvetta asian esiin nostamiseen on, nyt kirjastoissa tarvitaan konkreettisia ja kunnollisia sovelluksia.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hanke toteutettiin Pääkirjasto Metson musiikkiosastolla, Tampereen kaupunginkirjastossa. Projektin vetäjänä toimi Jarkko Rikkilä.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa toteutettiin seuraavat hankinnat:

- 1 kpl tablettien käyttöön liittyvä kaluste

- 8 kpl Android-tabletteja

- 8 kpl kuulokkeita

- 2 kpl langattomia kaiuttimia

- 1 kpl rolluppeja

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

E-musiikkibaarin lähtökohta oli tehdä kirjaston tarjoamat musiikin e-aineistot näkyväksi kirjastotilassa. Nopeasti havaittiin, että esittelypiste ja käyttö tulee suunnitella ajatellen kaikkia e-aineistoja. Laajemmaksi viitekehykseksi muodostui Kirjastot.fi:n suunnittelema eKirjasto ja siinä käytetty visuaalinen ilme.

E-aineistojen ja tablettien käyttöön on Suomen kirjastoissa kehitelty erilaisia ratkaisuja. Ratkaisut ovat kuitenkin monesti vaatimattomia. Laitteet ovat esimerkiksi kiinnitetty pysyvästi kalusteisiin, liikuteltavuus on huono ja graafinen ilme vaatimaton. E-musiikkibaarin keskeinen tavoite oli suunnitella tyylikäs ja tarvittaessa liikuteltava kaluste laitteille. Koska selkeää esikuvaa ei ollut, lopputulos hahmottui projektin edetessä.

Siirreltävän pöydän ja tablettien koteloinnin tuottajaksi valikoitui Tampereen Liikeacryl Oy, jolla on monipuolista kokemusta asiakkaille räätälöidyistä muovituotteista. Yhden musiikkiosaston pyöreän pöydän päälle suunniteltiin vaahto-PVC-materiaalista tehty pöytälevy, johon tablettien telineet kiinnitettiin.

Pöydän design-idea lähti musiikkiosastolta, jonka pohjalta muovifirma teki toteutuksen. Tarkennuksia ja parannuksia tehtiin yhteistyössä useaan otteeseen. Tablettien akryylitelineet tehtiin mittatilaustyönä Samsung Galaxy Tab A 9,7” -laitteille. Pöytälevyyn painatettiin eKirjasto-logo, joka muokattiin Tampereen kaupunginkirjastossa.

Taulutietokoneissa aloitusvaiheessa pidettiin itsestään selvänä iOS-käyttöjärjestelmällä toimivia malleja. Hankkeessa päädyttiin kuitenkin hankkimaan Samsungin Android-tabletteja. Näiden suorituskyky, järkevä hinta ja applikaatioiden saatavuus koettiin tärkeäksi.

Laitteisiin asennettiin AirWatch -agenttisovellus, jonka kautta niitä voidaan seurata, ohjata ja päivittää yhteisesti omassa ympäristössä. AirWatch mahdollisti aloitusnäyttöjen räätälöinnin meidän tarpeisiin. AirWatch -asennukset tehtiin kirjaston verkkopalveluissa.

Alusta lähtien oli ehdottoman olennaista, että asiakas pääsee käyttämään palveluja helposti. Sisäänkirjautumisia ja ohjeita on oltava mahdollisimman vähän. Aloitusnäytöille jätettiin vain olennaisten e-palveluiden linkit ja applikaatiot asennettiin muutamista. Tässä lista asennetuista toiminnallisuuksista:

- Naxos Music Library (applikaatio, www)

- Naxos Music Library Jazz (applikaatio, www)

- Rockway-soitonopetuspalvelu (www)

- Ellibs-e-kirjapalvelu (www)

- eMagz-lehtipalvelu (www)

- eKirjasto (www)

- ePress

- PressReader

eKirjaston oranssia ilmettä päätettiin projektin edetessä käyttää jokaisessa hankittavassa tuotteessa. Näin palvelun markkinointi selkeytyy ja konsepti pysyy yhtenäisenä. Kuulokkeissa ja kaiuttimissa oli haastavaa löytää oransseja vaihtoehtoja. Sitkeän etsimisen jälkeen kuulokkeiksi hankittiin 8 kpl Urbanears Plattan Rowan 2.0 (oranssi) -mallia ja bluetooth-kaiuttimiksi JBL Flip 3 (oranssi).

Koko projektin markkinointia ja ulkoasua haluttiin terästää vielä suunnittelemalla eKirjaston graafisen ilmeen pohjalta rollup. Tämä kangas voidaan nostaa esittelytilanteissa esiin tai sitä voidaan pitää kirjastossa kertomassa uuden palvelun olemassaolosta. Se markkinoi Kirjastot.fi:n e-aineistopalveluja ja liittää hankkeen laajempaan kehykseen.

Hankkeen nimi ”E-musiikkibaari” muuttui matkalla ”E-kioski” -muotoon. Nimi kuvaa paremmin kirjaston tarjoamia e-aineistoja, konseptin luonnetta ja on kansainvälisestikin mahdollisesti ymmärrettävämpi.

Jatkotoimenpiteet: 

E-kioskista tehdään muodossa tai toisessa pysyvä osa Metson musiikkiosaston palveluvalikoimaa. Kokemuksista on hyötyä vähintäänkin koko Tampereen kaupunginkirjaston tasolla. E-aineistot tulee saada käytettäväksi ja näkyväksi kirjastotilassa. Hanke oli ensimmäinen askel tähän suuntaan.

Hankittujen laitteiden ja välineiden asiakaskäyttöön liittyy yksityiskohtia, joiden pohtiminen on aloitettu. Näissäkin on tarkoitus edetä positiivisen kokeilun kautta. Asiakkaiden tarpeet ja käyttötavat ratkaisevat, esimerkiksi tarvittavien applikaatioiden ja ohjelmien määrän. Kirjaston tehtävänä on tehdä palvelut mahdollisimmat helposti opastettavaksi ja käytettäväksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 426
Oma rahoitus yhteensä: 
€926
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi