E-nälli - tiedä, taida verkossa
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsti Länsikallio
Puhelin : 
06-4513636
Sähköposti : 
kirsti.lansikallio@kurikka.fi
Kuvaus : 

Kurikan pääkirjastossa on toteutettu vuoden 2011 aikana remontti, jossa tilojen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta on parannettu pintoja ja kalusteita uusimalla. Toimintojen sijoittelulla on luotu uusia mahdollisuuksia järjestää asiakasopastuksia, mediakasvatusta ja tarjota pääsy kirjaston hankkimiin e-aineistoihin. Nykyinen laitekanta on kuitenkin osin vanhentunut ja puutteellinen. Jurvan kirjaston tilat ovat vielä uusimatta, mutta tarve laitekannan uusimiseen on kiireellinen. Strategiassaan Kurikan kaupunginkirjasto on valinnut erityisesti lasten ja nuorten sekä seniorien palvelut kehittämiskohteikseen. Palvelut pyritään tarjoamaan samantasoisina kaupungin eri osissa. 

E-nälli *) hankkeen tavoitteena on

-          parantaa nykyisten e-aineistojen saavutettavuutta

-          tarjota nykyistä laajempi valikoima e-aineistoja hankkimalla lehtitietokantojen käyttölisenssejä ja kartuttamalla e-kirjakokoelmaa

-          lisätä kirjaston tarjoamien e-aineistojen tunnettuutta

-          helpottaa kirjaston oman verkkopalvelun käyttöä (www.krannit.net)

-          parantaa seniorien tietoyhteiskuntataitoja

-          parantaa lasten ja nuorten tiedonhaun  ja median käytön taitoja

-          luoda uusia yhteistyösuhteita verkkopalveluja tarjoavien yritysten ja julkisten palvelujen kanssa

[*) nälli = nokkela, oivaltava, lähde: Kurikka-Suomi –sanakirja http://www.elisanet.fi/aantt/sanakirja.html]

Tavoitteiden toteuttamiseksi hankitaan laitteita ja ohjelmistoja Kurikan kaupunginkirjaston toimipisteisiin seuraavasti:

Pääkirjastoon

Pöytätietokoneita 4 kpl, kannettavia tietokoneita 6 kpl, tablettitietokoneita 2 kpl, e-kirjojen lukulaitteita 3 kpl, videokamera 1 kpl, datatykki 1 kpl, pelikonsoli 1 kpl, televisio 1 kpl, infotv 1 kpl

Jurvan kirjastoon

Pöytätietokoneita 6 kpl, kannettavia tietokoneita 2 kpl, tablettitietokoneita 1 kpl, e-kirjojen lukulaitteita 2 kpl, pelikonsoli 1 kpl, televisio 1 kpl, infotv 1 kpl

Hankinnat suoritetaan 31.8.2012 mennessä.

Molemmissa kirjastoissa järjestetään opastuksia uuden tietotekniikan ja verkkopalvelujen käytössä ajalla 1.9.2012-31.5.2013 sekä 1.9.-31.12.2013. Opastustilaisuuksia järjestetään säännöllisesti, ainakin kerran kuukaudessa. Käyttöopastusta annetaan tablettitietokoneista, e-kirjojen lukulaitteista, kirjaston omasta verkkopalvelusta sekä yhteistyökumppaneiden verkkopalveluista. Yhteistyökumppaneita hankitaan sekä julkisista palveluista (esim. Kela, TE-toimistot) että yrityksistä (esim. pankit, matkatoimistot, verkkokaupat). Kannettavien tietokoneiden avulla voidaan rakentaa nopeasti ryhmäkäyttöön atk-luokka ainakin 9 henkilölle. Datatykki helpottaa asioiden esittämistä opastustilanteissa.

Lasten ja nuorten tiedonhakutaitoja parannetaan opastamalla kirjaston oman verkkopalvelun käyttöä, tiedonhakua kirjaston hankkimista tietokannoista sekä verkkotiedonhakua. Opetuspaketin sisällöntuotantoa varten haetaan erillistä avustusta Nällimukula löytää! -hankkeelle. Lastenosastolle sijoitetaan alle 13-vuotiaille varattu asiakasnettikone. Nuorten käyttöön hankitaan lisää yksi uusi asiakasnettikone, joka on varattu alle 18 vuotiaille. Uutena palvelumuotona tarjotaan lapsille ja nuorille konsolipelien palaamista kirjastoissa. 

Molemmissa kirjastoissa annetaan kannettavia tietokoneita lainaksi kirjaston tiloissa tapahtuvaa käyttöä varten. E-kirjojen lukulaitteita annetaan myös kotilainaksi. 

Lehtisaleihin sijoitetaan pöytäkoneet, jotka on varattu lehtitietokantojen ja muiden kirjaston hankkimien tietokantojen käyttöön. Tablettitietokoneita annetaan lainaksi kirjaston tiloissa lehtitietokantojen käyttöä varten. 

Pääkirjastossa kannettavia tietokoneita lainataan myös Kurikan kansalaisopiston sukututkimuspiirien käyttöön. Opintoryhmiä kokoontuu kirjaston tiloissa kolme viikossa. Kansalaisopisto osallistuu hankkeen kustannuksiin. 

Koko hankeajan 1.9.2012-31.12.2013 asiakkaan on mahdollista varata aika myös henkilökohtaiseen opastukseen. Nettineuvoja selvittää yhdessä asiakkaan kanssa verkkopalvelujen käyttöön liittyviä ongelmatilanteita (esim. facebook-tilin avaaminen, kuvan lisääminen, lippujen ostaminen).

Kirjaston hankkimien e-aineistojen tunnettuutta parannetaan markkinoimalla palveluja. Järjestettävistä opastuksista tiedotetaan lehti-ilmoituksin, kirjaston info-tv:ssä, verkkopalvelussa ja facebook-sivuilla. Henkilökunnalle painatetaan e-nälli -paidat sekä hankitaan muuta markkinointimateriaalia. Hankkeelle luodaan iloinen ja pirteä ilme, joka kertoo, että uuden tietotekniikan ja e-aineistojen käyttö on hauskaa, helppoa ja hyödyllistä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kurikan kaupunginkirjasto, työryhmä Kirsti Länsikallio, Merja Halonen, Henna Hydén, Timo Nevala

Kurikan kansalaisopisto, Jukka Ala-Luopa, rehtori

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

E-nälli palvelut lanseerattiin käyttöön vuoden 2012 lopussa kun Kurikan ja Jurvan kirjastoissa järjestettiin kokonainen viikko, johon sai varata henkilökohtaisen ajan e-nälli opastukseen. Varauslista täyttyi ennakkoon eri ikäisistä asiakkaista. Suurella osalla oli mukanaan oma kannettava tietokone tai älypuhelin joiden käyttöön haettiin neuvoa ja vinkkiä.

Älypuhelimet, tabletit ja verkkopalvelut kehittyvät sekä yleistyvät nopeasti. Aikuisväestö ja seniorit jäävät helposti kehityksen jalkoihin. Tämä on ollut punainen lanka hankkeessa. Yhteiset opastustilaisuudet sekä henkilökohtaiset opastukset ovat tuoneet apua uusille käyttäjille. Mitä useampi seniori uskaltautui tulla kysymään apua ja neuvoa, sitä enemmän tietous palvelusta levisi. Pian huomasimme että se yksi tunti opastusta ei ollut riittävä vaan asiakkaat palaavat hakemaan neuvoa ja opastusta myös uudelleen. Yleisimmät henkilökohtaisesti annetut opastukset ovat käsitelleet tablettien käyttöä, älypuhelimia, virusturvaa sekä arkipäiväisiä internetin käyttöön liittyviä asioita, kuten sähköposti, verkkopankit sekä nettiostokset.

Järjestimme myös kolme isompaa koulutustilaisuutta Kurikan ja Jurvan kirjastoissa erilaisista teemoista.

20.2. Matkailu verkossa. (matkaliput, hotellit, reitit, aikataulut)

8.10 Tekniikkaparkki. (älypuhelimet ja tabletit)

9.10 Senioreiden somepäivä. (facebook, twitter, blogit ja verkkolehdet)

Tapahtumat poikivat uusia asiakkaita myös henkilökohtaiseen opastukseen.

 

Kannettavat tietokoneet sekä tabletit, joita hankittiin hankkeen puitteissa, ovat olleet ahkerassa käytössä. Laitteita on käytetty kirjaston koulutuksissa ja esittelyissä. Myös viikottain Kurikan kirjastossa kokoontuvat sukutukijat ovat ottaneet käyttöön kannettavat tietokoneet.  Kirjaston asiakkaat voivat lainata koneita työskennellessään kirjaston tiloissa. Tableteilla on pääsy mm. epress-palveluun joka on lisännyt kiinnostusta e-aineiston käyttöön.

Paljon olemme saaneet hyvää palautetta e-nällien opastuksista ja koulutustilaisuuksista. On myös selvää, että tällaista palvelua tarvitaan tulevaisuudessakin eri ikäisille ihmisille.

Jatkotoimenpiteet: 

E-nälli palvelu pysyy kirjastomme palveluna myös tulevaisuudessa. Henkilökohtaiset opastukset asiakkaille tulevat jatkumaan jokaviikkoisena palveluna ja myös isompia koulutus- ja opastustilaisuuksia on suunnitteilla.  Tarpeellista on myös kouluttaa opastavaa henkilökuntaa sekä ylläpitää tietoutta uusista palveluista ja laitteista. Myös nettisivut ovat suunnitteilla tukemaan toimintaa.

Aloituspäivämäärä : 
31/07/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 100
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 643
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 643

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
80kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
109henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
59henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi