E-pisteeltä e-maailmaan
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Asikkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asikkalantie 21
17200
Yhteyshenkilön nimi : 
Tanja Kairimo
Puhelin : 
0447780661
Sähköposti : 
tanja.kairimo@asikkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston e-pisteellä tulevat kirjaston e-aineistot tutuiksi ja samalla muihinkin sähköisiin palveluihin kohdistuvat pelot hälvenevät. Hanke edistää digitaitoja ja linkittyy teemaan Monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston aukioloaikojen seuranta

Kuvaus : 

Kirjaston kiinteä e-piste on paikka, jossa asiakkaat voivat rauhassa lukea e-lehtiä, tutustua e-kirjoihin sekä opetella tabletin käyttöä. Pisteellä on kohta kohdalta etenevät isotekstiset ohjeet e-aineistojen käyttöön sekä muita vinkkejä ja linkkejä. Ajatuksena on, että kun asiakkaat löytävät itsenäisesti esimerkiksi e-lehdestä haluamansa artikkelin, he rohkaistuvat kokeilemaan myös muita e-aineistoja. Pisteellä on myös tietoa esimerkiksi suomi.fi-verkkopalvelusta, koska tavoitteena on rohkaista ihmisiä laajemminkin sähköisten palveluiden pariin. Siinä voi lisäksi harjoitella uuden verkkokirjaston käyttöä. E-piste toimii myös koulutus- ja neuvontapisteenä.

Miksi?
• tieto on siirtynyt verkkoon, mutta kaikki kuntalaiset eivät. Tässä tarvitaan kirjaston tukea.
• henkilökunnalla ei kuitenkaan aina ole riittäviä valmiuksia tukea apua tarvitsevia. Tilanne korostuu pienessä kirjastossa, jossa työskennellään usein yksin. Resurssit eivät riitä riittävän tuen tarjoamiseen.
• e-aineistojen käyttö on vähäistä, koska niiden olemassaoloa ei ole tehty kirjastossa riittävän näkyväksi.

E-pisteellä on ohjeet ja laitteet valmiina sekä e-kirjaston käyttöön että joidenkin muiden yleisten sähköisten palveluiden käyttöön, joten asiakkaan on helppo itsenäisesti tutustua e-aineistoihin. Henkilökunnan on tarvittaessa helppo opastaa asiakasta ohjeen kanssa. Kirjasto palvelee entistä paremmin. Asiakkaiden pelot digitaalisia palveluja kohtaan lievenevät, joten piste auttaa laajemmin kansalaisuuden tukemisessa. Henkilöstö vapautuu tältä osin jatkuvasta uudenopettelun taakasta, kun ohjeiden päivittäminen on yhden nimetyn henkilön vastuulla.

Hankkeen eteneminen

Hanke käynnistyy järjestämällä kirjaston tiloihin fyysinen e-piste kevään 2018 aikana. Pisteelle sijoitetaan tietokone suurella näytöllä sekä yksi pöytään kiinnitettävä iPad. Toinen iPad on lainattavissa kirjastokortilla. Tietokoneen näytöltä voi lukea e-lehtiä, iPadit on tarkoitettu ensisijaisesti e-kirjoihin tutustumiseen. Keskeisessä osassa ovat pisteelle sijoitettavat helppolukuiset ohjeet, joita seuraamalla itsenäinen opiskelu on helppoa. Piste on käytössä myös koululaisvierailuilla.

1. katsotaan sopiva paikka, suunnitellaan tuolien ja pöytien sijoittelu
2. sijoitetaan pisteelle laitteet
3. tulostetaan ja laminoidaan ohjeita
4. pisteen avajaiset, jossa kahvia, pullaa, opastusta ja e-kirjavinkkausta
5. asiakaspalautteen kerääminen. Kehittäminen edelleen saadun palautteen perusteella

Hankinnat

2 X iPad, tietokone isolla näytöllä lehtien selailuun sekä roll-up kiinnittämään huomiota. Lisäksi laminoituja ohjeita sekä kansio, jossa lisää ohjeita, linkkejä ja vinkkejä. Pisteen viihtyisyyttä lisäämään hankitaan mukava, hälyltä suojaava tuoli, johon voi uppoutua oppimaan ja lukemaan.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
28/02/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 900