E-pisteen avulla e-lehdet vihdoin käyttöön!
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvaaja: Laura Tyysteri. Paikka: Padasjoen kirjasto.
Padasjoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vaahteratie 4
17500
Kirjaston puhelin : 
0440529300
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@padasjoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Padas
Y-tunnus : 
0151924-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
0447533603
Sähköposti : 
laura.tyysteri@padasjoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on perustaa kirjastoon kiinteä ja selkeästi merkitty e-aineistojen lukupiste ja näin madaltaa kynnystä e-lehtien käyttöön. Samalla hanke tutustuttaa ihmisiä tablettien sekä e-aineistojen käyttöön ylipäänsä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista mitataan e-lukupisteen käytön aktiivisuudella sekä asiakkailta saadulla palautteella. 

Kuvaus : 

Hankkeen tausta ja tavoite

Padasjoen kirjasto on jo jotain vuosia tarjonnut asiakkaidensa käyttöön e-lehtiä ePress- ja PressDisplay-tietokantojen kautta. Tähän mennessä Padasjoen kirjastossa on pyritty lisäämään e-lehtien tunnettuutta ja käyttöä tiedotuksella ja neuvonnalla. E-lehdet toimivat kaikilla kirjaston asiakastyöasemilla. Lisäksi asiakkaiden käytössä on ollut tiskiltä lainattava iPad, jolla e-lehtiä on voinut lukea. Asiakkaat eivät kuitenkaan ole löytäneet e-lehtiä, ja niiden käyttö onkin Padasjoen kirjastossa lähes olematonta.

Hankkeen tarkoitus on perustaa kirjastoon kiinteä ja selkeästi merkitty e-aineistojen lukupiste ja näin madaltaa kynnystä e-lehtien käyttöön. Samalla hanke tutustuttaa ihmisiä tablettien sekä e-aineistojen käyttöön ylipäänsä.

Hankkeen käytännön toteutus

Kirjaston lehtienlukusaliin perustetaan kiinteä ja selkeästi merkitty e-lukupiste. Piste koostuu yhdestä pöydästä, kahdesta tuolista sekä kahdesta pöytään ketjulukoilla kiinnitetystä iPadista. Toivomme tablettien käytön lisääntyvän, kun niitä ei tarvitse enää käydä erikseen pyytämässä lainaustiskiltä. Tarvittaessa e-pisteen tabletit voidaan irrottaa ja käyttää niitä esimerkiksi kirjaston tapahtumissa ja opastuksissa.

Lukupiste merkitään selkeästi valtakunnallisilla oransseilla e-lukupiste-materiaaleilla. Lisäksi lukupisteeseen sijoitetaan selkeät ohjeet kirjaston e-palveluiden käytöstä. Osa näistä ohjemateriaaleista on jo olemassa, ja niitä on käytetty myös aiemmassa e-aineistojen markkinoinnissa. Aiemman markkinoinnin epäonnistuminen ei ole ollut kiinni käytetyistä markkinointi- ja ohjemateriaaleista, vaan siitä, että markkinointi ei ole ylipäänsä tavoittanut kirjaston asiakkaita.

Uudesta e-lukupisteestä tiedotetaan paikallislehden kautta. E-lukupiste otetaan käyttöön tapahtumassa, jossa on kahvitarjoilu  sekä e-lukupisteen esittely ja neuvontaa e-aineistojen käyttöön. Tapahtumaa markkinoidaan paikallislehdessä, kirjaston tiloissa sekä lentolehtisillä suoraan esimerkiksi kansalaisopiston atk-kursseilla kirjastossa käyville asiakkaille.

E-lukupiste perustetaan kirjastoon kesällä 2016. Kesällä kirjastossa käy paljon e-aineistojen käyttöön tottuneita kesäasukkaita, jotka voivat esimerkillään saada myös paikkakuntalaiset innostumaan e-lehtien käytöstä. Tiedotuksessa huomioidaan erikseen sekä paikalliset asukkaat että kesäasukkaat. E-lehtipalvelu on erityisen hyödyllinen kesäasukkaille, jotka voivat lukea kirjastossa sähköisenä oman kotipaikkakuntansa paikallislehtiä, joita kirjastoon ei ole mahdollista tilata paperisena.

E-lukupiste jää kirjaston asiakkaiden käyttöön pysyvästi hankkeen jälkeenkin. E-lukupisteen esittely otetaan osaksi kirjastonkäytön opastuksia.

Miten hankkeen onnistumista mitataan? Mitä riskejä hankkeeseen liittyy?

Hankkeen onnistumista mitataan e-lukupisteen käytön aktiivisuudella sekä asiakkailta saadulla palautteella. Hankkeen suurin riski ovat tiedotuksen epäonnistuminen niin, että e-lehdistä potentiaalisesti kiinnostuneita asiakkaita ei edelleenkään tavoiteta. Riski pyritään minimoimaan sekä tiedottamalla asiasta mahdollisimman laajasti että kohdentamalla osa tiedotuksesta suoraan sellaisille asiakasryhmille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta e-palvelujen käyttöön. 

Koko hankkeen kulut:
2 iPad-tablettia: 2 x 350 € = 700 €
2 iPad-tablettiin sopivaa lukkoa ja turvakoteloa: 2 x 75 € = 150 €
Tapahtumamainos paikallislehdessä: 125 €
Kahvitarjoilu: 30 €
Yhteensä: 1005 €

Haettava rahoitus:
2 iPad-tablettia: 2 x 350 € = 700 €
Tapahtumamainos paikallislehdessä: 125 €
Yhteensä: 825 €

Oma rahoitus:
2 iPad-tablettiin sopivaa lukkoa ja turvakoteloa: 2 x 75 € = 150 €
Kahvitarjoilu: 30 €
Yhteensä: 180 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Laura Tyysteri, kirjastonjohtaja

Timo-Petteri Auvinen, Padasjoen kunnan IT-asiantuntija

Aiemmat hankkeet: 

E-aineistojen näkyvyyden parantamista on tavoiteltu monissa aiemmissa hankkeissa, ja rahoitusta on myönnetty paljon myös e-aineistoihin liittyvän laitteiston hankkimiseen. E-lukupisteet ovat käytössä monissa kirjastoissa. Padasjoelle idea e-lukupisteen perustamisesta saatiin tutustumismatkalta Hämeenlinnan pääkirjastoon. E-aineistoihin liittyviä aiempia hankkeita on ollut esimerkiksi Kärsämäellä ja Vihdissä:
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/e-aineistot-aktiivisesti-arkeen
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/helposti-e-aineistojen-%C3%A4%C3%A4relle

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen ansioista Padasjoen kirjastoon saatiin edullisesti ja vähällä vaivalla viihtyisä ja houkuttelevan näköinen e-lukupiste. Avajaistilaisuuden järjestämiseen saatiin apua kunnan atk-harjoittelijoilta, jotka opastivat päivän aikana asiakkaita e-lukupisteen käytössä. Fyysisen lukupisteen luomisessa hanke onnistui hyvin, mutta asiakkaiden innostamisessa e-lehtien käyttöön riittää edelleen paljon työtä.

Jatkotoimenpiteet: 

E-lukupisteen markkinointia jatketaan kirjaston arjessa ja esim. ryhmäopastusten yhteydessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€825
Oma rahoitus yhteensä: 
€180
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 005
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€528
Oma rahoitus yhteensä: 
€28
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
32henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€500

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kuntiin ja kirjastoille 2.9.2015 OKM/14/691/2015.