E-pisteen avulla e-lehdet vihdoin käyttöön!
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuvaaja: Laura Tyysteri. Paikka: Padasjoen kirjasto.
Padasjoen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Vaahteratie 4
17500
Bibliotekets telefonnummer : 
0440529300
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@padasjoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Padas
FO-nummer : 
0151924-2
Ansvarsperson : 
Laura Tyysteri
Telefonnummer : 
0447533603
E-post : 
laura.tyysteri@padasjoki.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoitus on perustaa kirjastoon kiinteä ja selkeästi merkitty e-aineistojen lukupiste ja näin madaltaa kynnystä e-lehtien käyttöön. Samalla hanke tutustuttaa ihmisiä tablettien sekä e-aineistojen käyttöön ylipäänsä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen onnistumista mitataan e-lukupisteen käytön aktiivisuudella sekä asiakkailta saadulla palautteella. 

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tausta ja tavoite

Padasjoen kirjasto on jo jotain vuosia tarjonnut asiakkaidensa käyttöön e-lehtiä ePress- ja PressDisplay-tietokantojen kautta. Tähän mennessä Padasjoen kirjastossa on pyritty lisäämään e-lehtien tunnettuutta ja käyttöä tiedotuksella ja neuvonnalla. E-lehdet toimivat kaikilla kirjaston asiakastyöasemilla. Lisäksi asiakkaiden käytössä on ollut tiskiltä lainattava iPad, jolla e-lehtiä on voinut lukea. Asiakkaat eivät kuitenkaan ole löytäneet e-lehtiä, ja niiden käyttö onkin Padasjoen kirjastossa lähes olematonta.

Hankkeen tarkoitus on perustaa kirjastoon kiinteä ja selkeästi merkitty e-aineistojen lukupiste ja näin madaltaa kynnystä e-lehtien käyttöön. Samalla hanke tutustuttaa ihmisiä tablettien sekä e-aineistojen käyttöön ylipäänsä.

Hankkeen käytännön toteutus

Kirjaston lehtienlukusaliin perustetaan kiinteä ja selkeästi merkitty e-lukupiste. Piste koostuu yhdestä pöydästä, kahdesta tuolista sekä kahdesta pöytään ketjulukoilla kiinnitetystä iPadista. Toivomme tablettien käytön lisääntyvän, kun niitä ei tarvitse enää käydä erikseen pyytämässä lainaustiskiltä. Tarvittaessa e-pisteen tabletit voidaan irrottaa ja käyttää niitä esimerkiksi kirjaston tapahtumissa ja opastuksissa.

Lukupiste merkitään selkeästi valtakunnallisilla oransseilla e-lukupiste-materiaaleilla. Lisäksi lukupisteeseen sijoitetaan selkeät ohjeet kirjaston e-palveluiden käytöstä. Osa näistä ohjemateriaaleista on jo olemassa, ja niitä on käytetty myös aiemmassa e-aineistojen markkinoinnissa. Aiemman markkinoinnin epäonnistuminen ei ole ollut kiinni käytetyistä markkinointi- ja ohjemateriaaleista, vaan siitä, että markkinointi ei ole ylipäänsä tavoittanut kirjaston asiakkaita.

Uudesta e-lukupisteestä tiedotetaan paikallislehden kautta. E-lukupiste otetaan käyttöön tapahtumassa, jossa on kahvitarjoilu  sekä e-lukupisteen esittely ja neuvontaa e-aineistojen käyttöön. Tapahtumaa markkinoidaan paikallislehdessä, kirjaston tiloissa sekä lentolehtisillä suoraan esimerkiksi kansalaisopiston atk-kursseilla kirjastossa käyville asiakkaille.

E-lukupiste perustetaan kirjastoon kesällä 2016. Kesällä kirjastossa käy paljon e-aineistojen käyttöön tottuneita kesäasukkaita, jotka voivat esimerkillään saada myös paikkakuntalaiset innostumaan e-lehtien käytöstä. Tiedotuksessa huomioidaan erikseen sekä paikalliset asukkaat että kesäasukkaat. E-lehtipalvelu on erityisen hyödyllinen kesäasukkaille, jotka voivat lukea kirjastossa sähköisenä oman kotipaikkakuntansa paikallislehtiä, joita kirjastoon ei ole mahdollista tilata paperisena.

E-lukupiste jää kirjaston asiakkaiden käyttöön pysyvästi hankkeen jälkeenkin. E-lukupisteen esittely otetaan osaksi kirjastonkäytön opastuksia.

Miten hankkeen onnistumista mitataan? Mitä riskejä hankkeeseen liittyy?

Hankkeen onnistumista mitataan e-lukupisteen käytön aktiivisuudella sekä asiakkailta saadulla palautteella. Hankkeen suurin riski ovat tiedotuksen epäonnistuminen niin, että e-lehdistä potentiaalisesti kiinnostuneita asiakkaita ei edelleenkään tavoiteta. Riski pyritään minimoimaan sekä tiedottamalla asiasta mahdollisimman laajasti että kohdentamalla osa tiedotuksesta suoraan sellaisille asiakasryhmille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta e-palvelujen käyttöön. 

Koko hankkeen kulut:
2 iPad-tablettia: 2 x 350 € = 700 €
2 iPad-tablettiin sopivaa lukkoa ja turvakoteloa: 2 x 75 € = 150 €
Tapahtumamainos paikallislehdessä: 125 €
Kahvitarjoilu: 30 €
Yhteensä: 1005 €

Haettava rahoitus:
2 iPad-tablettia: 2 x 350 € = 700 €
Tapahtumamainos paikallislehdessä: 125 €
Yhteensä: 825 €

Oma rahoitus:
2 iPad-tablettiin sopivaa lukkoa ja turvakoteloa: 2 x 75 € = 150 €
Kahvitarjoilu: 30 €
Yhteensä: 180 €

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Laura Tyysteri, kirjastonjohtaja

Timo-Petteri Auvinen, Padasjoen kunnan IT-asiantuntija

Tidigare projekt: 

E-aineistojen näkyvyyden parantamista on tavoiteltu monissa aiemmissa hankkeissa, ja rahoitusta on myönnetty paljon myös e-aineistoihin liittyvän laitteiston hankkimiseen. E-lukupisteet ovat käytössä monissa kirjastoissa. Padasjoelle idea e-lukupisteen perustamisesta saatiin tutustumismatkalta Hämeenlinnan pääkirjastoon. E-aineistoihin liittyviä aiempia hankkeita on ollut esimerkiksi Kärsämäellä ja Vihdissä:
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/e-aineistot-aktiivisesti-arkeen
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/helposti-e-aineistojen-%C3%A4%C3%A4relle

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen ansioista Padasjoen kirjastoon saatiin edullisesti ja vähällä vaivalla viihtyisä ja houkuttelevan näköinen e-lukupiste. Avajaistilaisuuden järjestämiseen saatiin apua kunnan atk-harjoittelijoilta, jotka opastivat päivän aikana asiakkaita e-lukupisteen käytössä. Fyysisen lukupisteen luomisessa hanke onnistui hyvin, mutta asiakkaiden innostamisessa e-lehtien käyttöön riittää edelleen paljon työtä.

Fortsatta åtgärder: 

E-lukupisteen markkinointia jatketaan kirjaston arjessa ja esim. ryhmäopastusten yhteydessä.

Projektet börjar : 
01/05/2016
Projektet avslutas : 
30/06/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€825
Egen finansiering: 
€180
Budget sammanlagt: 
€1 005
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€528
Egen finansiering: 
€28
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
32henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€500

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kuntiin ja kirjastoille 2.9.2015 OKM/14/691/2015.