Editointitila ja kiertävät laitteet
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Louna-kirjastojen yhteinen kirjastokortti. Suunnittelu Ybi Hannula.
Forssan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 55
30101
Kirjaston puhelin : 
03-41415400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@forssa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Forka
Y-tunnus : 
0145626-1 (Forssan kaupunki)
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Järveläinen-Kannisto
Puhelin : 
03-41415400
Sähköposti : 
maarit.jarvelainen@forssa.fi
Hankkeen tavoite: 

Suunnittelemme Forssan kirjastoon kiinteää editointitilaa, jossa voi muuttaa VHS-videoita, LP-levyjä ja kasetteja digitaaliseen muotoon helposti itsepalveluna käytettävillä laitteilla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Editointilaitteiden koulutus ja käyttö

Kuvaus : 

Kyseessä on Louna-kirjastokimpan (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) yhteinen hanke.

Suunnittelemme Forssan kirjastoon kiinteää editointitilaa, jossa voi muuttaa VHS-videoita, LP-levyjä ja kasetteja digitaaliseen muotoon helposti itsepalveluna käytettävillä laitteilla (esim.  LG RCT689H ja Teac LP-R500). Muita Louna-kirjastokimpan kirjastoja (Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) varten halutaan hankkia yhdet tällaiset editointilaitteet kierrätettäväksi. Forssan editointitilaan halutaan lisäksi hankkia työasema, jossa on mahdollisuus skannata ja tulostaa paperikuvia, dioja ja negatiiveja. Tiedostojen edelleen käsittelyä varten työasemalle hankitaan Adobe Photoshop- ja Adobe Acrobat Professional -ohjelmistot.

Tarve editointilan perustamiseen lähtee yksityisten asiakkaiden toiveista. Haluamme myös palvella paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä. Esimerkkeinä voidaan mainita, että Forssassa on aktiivinen kameraseura ja LounaPlussa ry:llä (= Forssan seudulla toimiva paikallinen toimintaryhmä eli maaseudun kehittämisyhdistys) on syksyllä 2011 alkanut Kylätallenteet-hanke, joka sekin luo kysyntää palvelulle.

Tilan perustaminen edellyttää, että joku kirjastojen henkilökunnasta kouluttautuu laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön ja perehdyttää kirjastojen muun henkilökunnan siihen. Editointitilan tunnetuksi tekeminen vaatii aluksi tehostettua tiedottamista ja käyttäjäkoulutusta asiakkaille.

Louna-kirjastoilla ei ole mahdollisuutta saada toimintaa varten erillistä määrärahaa kunnilta. Louna-kirjastot ovat varautuneet rahoittamaan näistä kustannuksista 35 %  säästämällä muista käyttötalousmenoista. Kirjastojen maksamiin kustannuksiin voidaan laskea lisäksi myös tilojen järjestäminen palvelun käyttöön.

Aikataulu:
Laite- ja ohjelmistohankinnat ja ohjaajan perehdytys   3-5/2012
Tilan kuntoon laittaminen, henkilökunnan perehdytys  6-7/2012
Tehostettu tiedottaminen/koulutus asiakkaille ja sidosryhmille  8-12/2012
Tiliselvitys opetus- ja kulttuuriministeriölle  vuoden 2013 alkupuolella

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Louna-kirjastokimppa:

Humppilan kunnankirjasto, Iisakinkuja 3, 31640 Humppila (kirjasto@humppila.fi)
Jokioisten kunnankirjasto, Keskuskatu 27, 31600 Jokioinen (jokioisten.kirjasto@jokioinen.fi)
Tammelan kunnankirjasto, Kirkkoahteentie 1, 31300 Tammela (tammelan.kirjasto@tammela.fi)
Ypäjän kirjasto, Perttulantie 59,  32100 Ypäjä (ypajan.kirjasto@ypaja.fi)

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavia editointitiloja on useissa kirjastoissa. Palvelua osataan jo kysyäkin kirjastosta esim. Hämeenlinnan palvelun saaman julkisuuden vuoksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Louna-kirjastojen digtointia esittelevä www-sivu.
Tulostettava digitointiesite asiakkaille.
Asiakkaille suunnattuja laitteiden käyttöohjeita voi pyytää tutustuttavaksi Forssan kaupunginkirjastolta.
Forssan lehden artikkeli 29.9.2012 ja 10.11.2012

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Digitointipalveluja on osattu osattu kysellä Louna-kirjastoissa, koska Hämeenlinnan palvelu on monille tuttu. Palvelun käynnistämisellä siis vastattiin kysyntään.

Palvelujen käynnistämiseen saadulla avustuksella hankittiin:
- VHS > DVD:lle -tallennin (LG RCT689H) ja televisio sekä Forssan kirjaston editointitilaan että kiertäväksi muihin Louna-kirjastoihin
- LP-levyt/c-kasetit > CD:lle -tallennin (TEAC LP-R500) Forssan kirjaston editointitilaan
- tietokone sekä seuraavat ohjelmat Forssan kirjaston editointitilaan: Adobe Photoshop Elements 10 ja Adobe Acrobat 10
- lisäksi liisattiin skanneri (Canon CanoScan 9000f) ja väritulostin (HP LJ500 Color M551) Forssan kirjaston editointitilaan 

Laitteiden hankintavaiheessa keväällä 2012 saimme paljon apua sekä Hämeenlinnasta että Tampereelta, heidän käyttöohjeensa auttoivat alkuun pääsemisessä. Koska rahaa saatiin vähemmän kuin olimme anoneet, onneksemme saimme ammatti-instituutilta 3 kuukauden työharjoitteluun datanomiopiskelija, joka auttoi laitteiden käyttöönotossa, käyttöohjeiden laatimisessa ja osallistui henkilökunnan koulutukseen. Projektin aikana eli vuoden 2012 loppuun mennessä koulutettiin eri työpisteiden käyttöön Forssassa Louna-kirjastojen henkilökuntaa (27 henkilöä, 32 erillistä opastustuokiota). Harjoittelija käytti työajastaan arviolta 2/3-osaa projektin töihin. Tällä säästettiin merkittävästi henkilöstökuluissa. Maksuttoman harjoittelijan työaika ei näy toteutuneissa kustannuksissa.

Forssan kirjastolla äänitedigitointi tapahtuu kirjastosalissa, mutta muut laitteet halusimme erilliseen tilaan. Ensimmäiset valitsemamme tilat osoittautuivat liian hankaliksi (ne olivat kyllä kirjastorakennuksessa, mutta kirjaston tilojen ulkopuolella). Opastukset ovat helpompia, jos pääsy tiloihin käy kätevästi. Tilojen uudelleen miettiminen ja järjestäminen työllisti. 

VHS- ja äänitetallentimet saatiin Forssassa käyttöön toukokuussa 2012. Tiedottaminen oli alkuun aika varovaista: mainostusta kirjaston tiloissa tai tietyille kohderyhmille kohdennettua, digitoinnin esittelyä osana Forssa-viikon ohjelmaa (osallistujia kahdessa tilaisuudessa yhteensä 11 henkeä) jne. Kiertäväksi hankitut VHS-digitointilaitteet ovat syyskuusta 2012 kiertäneet kahden kuukauden jaksoissa muissa Louna-kirjastossa.

Kuvankäsittelytietokoneen käyttöön saaminen kangerteli (skannerilla oli yllättävän pitkä toimitusaika jne.) ja se saatiin toimimaan kaikkine ohjelmineen vasta lokakuun 2012 lopussa. Siinä vaiheessa päätettiin yhdistää esittelytilaisuus ja tiedotus Pohjoismaisen kirjastoviikon ohjelmaan. Forssan lehdessä 10.11.12 julkaistu juttu toi digitointimahdollisuuksien esittelytilaisuuteen noin 30 aiheesta kiinnostunutta. Juttu paikallislehdessä on tehokas keino saada tietoa kiinnostuneille.

Digitoinnin myötä olemme saaneet aivan uusiakin asiakkaita, sellaisia ihmisiä jotka eivät kirjastoa muuten ole käyttäneet. Pelkästään Forssassa digitointilaitteiden opastuksiin osallistui vuoden 2012 aikana 50 asiakasta.

Jatkotoimenpiteet: 

Koska rahaa ei saatu anottua määrää, meillä on nyt käytössä ohjelmistoja, joita emme oikein itsekään osaa käyttää eikä meillä ole mahdollisuutta ostaa koulutusta. Hämeenlinnan maakuntakirjastolta olemme saanet koulutusta ensiavuksi.

Tavoitteemme oli, että kaikki kirjastolaiset oppisivat käyttämään laitteita ja panostimmekin opastuksiin. Käytännössä ainakin Forssassa on kuitenkin käynyt niin, että opastukset ovat kasaantuneet muutamille ja tässä meillä olisi korjattavaa. Olisi tärkeää saada mahdollisimman moni mukaan, koska digitointi on nyt kirjaston perustoimintaa.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/01/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 772
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 185
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 957
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 704
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 704

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
32kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
27henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
39henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi