Eikö ne vieläkään lue?
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Haapaveden kirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilutie 64B
86600
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7591 256
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@haapavesi.fi
ISIL-kod : 
FI-Hapve
FO-nummer : 
0184872-4
Ansvarsperson : 
Sari Seitajärvi
Telefonnummer : 
044 7591252
E-post : 
sari.seitajarvi@haapavesi.fi
Projektets målsättning: 

Kirjailijavierailut

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjavierailuihin osallistuneet, lukudiplomit

Projektbeskrivning : 

 Yläkouluikäisten lukumisharrastuksen virkeyttämistä. Syksyllä 2015 seitsemännelle luokalle menevien ikäluokalla on Haapavedellä vieraillut kaksi kirjailijaa, ensimmäisellä ja viidennellä luokalla. Ainakin keskustan alakoululla oppilaat ovat suorittaneet kirjadiplomeita. Pyhännällä tahti on ollut suunnilleen sama. Murrosiässä merkittävä osa nuorista lakkaa lukemasta muun kuin pakollisen, joten kaikki keinot lukemisen tekemiseksi vapaaehtoiseksi, nautittavaksi tavaksi, täytyy käyttää. Kirjailijavierailut ovat aina saaneet aikaan kiinnostusta ko. kirjailijan tuotantoon ja saaneet aikaan kirjastossa lainauspiikin. Siksi murrosikäisiä ymmärtävä ja murrosikäisille kirjoittava kirjailijavieraat olisivat tarpeen. Toteutetaan kaksi vierailua, toinen fyysisenä vierailuna ja toinen Lukukeskuksen uutuusjärjestelmän mukaisena virtuaalivierailuna.

Yhteishankkeella säästetään matkakuluissa. Kirjastojen omarahoitusosuus koostuu hallinnointikuluista (Haapavesi) ja kirjailijoiden kuljetuksesta kuntien välillä sekä kunnan sisällä ja Lukukeskuksen palvelumaksuista. Koulut osallistuvat äidinkielenopettajan työajalla suunnitteluun ja kirjailijan lounaskuluilla.

Kustannukset:

Kirjailijavieraan palkkio 3 päivää isoille ryhmille 1300 €

Kirjailivieraan matkat (lähtökohtana juna Hki - Yka, menopaluu) 157 €

Matkakorvaukset kuljetuksissa 85 € (omakustanneosuutta)

Yöpymiset 3 kpl (tekee kirjailijan työstä inhimillisempää, yö à 82 €) 246 €

Lukukeskuksen palvelumaksu (3 päivän vierailu) 80€ (omakustanneosuus)

Virtuaalivierailu: 45 min, max 100 oppilasta (Pyhäntä) 250 €
45 min, max 500 oppilasta (Haapavesi) 350 €

Virtuaalivierailun järjestämismaksu Lukukeskukselle 75 € (omakustanneosuus)

Oma työ (kirjastonjohtaja + äidinkielenopettaja) yht. 15 tuntia 405 €

Kirjailijan lounas á 7 € x 3 = 21

Yhteensä kustannukset:2979 €

 

 

 

Samarbetspartner/s: 
Pyhännän kunnankirjasto
Tidigare projekt: 

Nuori kirjaston kulmilla (yhteistyöhanke nuorisotoimen kanssa, ei varsinainen lukuharrastushanke, mutta kohderyhmä iällisesti osin sama.

Oma maa mansikka 2010-2012 (kohteeena no. yläkouluikäiset, mutta tämä hanke koskisi taas eri ikäluokkia yläkouluikäisinä)

Yökirjailija 2009 (oli yleinen lukuharrastushanke, mutta siksi osin koski myös yläkouluikäisiä)

 

Pyhännällä Runoelämää 2014-2015 (runoilijavieras)

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeessa kävi vierailulla kaksi kirjailijavierasta hankesuunnitelman mukaisesti.

Salla Simukka kävi puhumassa seitsemäsluokkalaisille molemmissa kunnissa maaliskuussa 2016 ja Aleksi Delikouras kävi virtuaalivierailulla uusille seitsemäsluokkalaisille syyskuussa 2016. Molemmat vierailut olivat erittäin onnistuneita. Virtuaalivierailu oli yllättävän toimiva, eli ennakkoluulot karisivat. Tekniikka toimi mainiosti ja yhteys oppilaisiin löytyi hyvin. Ikäluokka jaettiin Haapavedellä neljäksi, koska pelkäsimme, että liian iso yleisömassa söisi virtuaalivieralusta vuorovaikutteisuuden eli pienempi ryhmä "pääsisi lähemmäs". Virtuaalivierailu helpottaa kirjaston järjestelytyötä (ei kuljetuksia jne.) ja on erittäin kätevä muutenkin, mutta kyllä koululaisten keskellä liikkuva kirjailija on äärimmäisen tärkeä mm. siksi, että osa oppilaista pääsee halutessaan vielä erikseen jututtamaan kirjailijaa. Mutta hyvä kokeilu ja tulemme ehdottomasti käyttämään jatkossa myös virtuaalivierailuja. Haapavedellä virtuaalivierailu toteutettiin kirjaston tilassa ja se toi oppilaille vaihtelua ja oli kätevämpi kirjastonhoitajalle, joka hoiti tekniikan. Pyhännällä virtuaalivierailu toteutettiin äidinkielenopettajan luokkaan. 

Webbsidor, publikationer och material: 

-

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Salla Simukka lähetti jälkeenpäin kirjasuosikki -listan, joka jaettiin oppilaille opettajien kautta. Lista oli erittäin onnistunut idea, pidetty kirjailija suosittelijana houkutteli tutustumaan kirjoihin ja listan kirjoja luettiin pitkin kevättä. Molempien kirjailijoiden vierailut lisäsivät heidän kirjojensa lainausta. Tosin sen arvioiminen, kuinka paljon, on hankalaa, koska molemmat olivat jo valmiiksi suosittuja kirjailijoita.

Fortsatta åtgärder: 

Jälleen kerran tuli todistettua, että kirjailijavieras innostaa lukemaan eli vierailujen toteuttamista pyritään jatkamaan.

Ytterligare information: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuuteen on laskettu seuraavat asiat: kirjailijavieraan ruoka koululla (á 7€ x1), opettajien työaikaa (ei laskettu kirjailijan esitykseen osallistumista, ainoastaan järjestelyihin kuluva aika (50€)), Sallan kuljetus Pyhännälle ja Pyhännältä rautatieasemalle (71,76).

Kaikki kirjailijavierailujen esiintymiskulut on merkitty avustuksen puolelle, vaikka avustus ylittyy niillä ja voidaan sanoa, että lähes koko neljäs Haapaveden virtuaaliryhmä oli omakustanneosuutta

Projektet börjar : 
01/09/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 303
Egen finansiering: 
€666
Budget sammanlagt: 
€2 969
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 676
Egen finansiering: 
€485
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€129

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
199henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.