eKirjaston kehittäminen
År 2017 OKM-hanke   (Projekt fått finansiering)


Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Bibliotekets adress : 
Rautatieläisenkatu 8
00520
Bibliotekets telefonnummer : 
09 31085430
Bibliotekets e-postadress : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
ISIL-kod : 
FI-He
FO-nummer : 
0201256-6
Ansvarsperson : 
Erkki Lounasvuori
Telefonnummer : 
09 31085430
E-post : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Projektets målsättning: 

Kehittää eKirjastoa valtakunnallisesti tehokkaaksi e-aineistojen markkinointi- ja viestintäkanavaksi lisäämällä käyttöliittymään uusia toiminnallisuuksia, rikastamalla sisältöjä sekä visualisoimalla niiden käyttöä

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

eKirjaston käyttäjämäärät, e-aineistojen lataukset, suosituimmat ja varatuimmat e-kirjat

Projektbeskrivning : 

eKirjasto tarjoaa väylän yleisten kirjastojen e-aineistoihin. Se on ollut tuotannossa muutaman vuoden ja käyttäjämäärä kasvaa tasaisesti. Lokakuussa 2016 kävijämäärä on ollut arkisin n.1000 ja viikonloppuisin 600 – 800 kävijää. Kirjastot.fi:n verkkopalveluissa eKirjasto sijoittuu kävijämäärältään kärkijoukkoon.

Verkkomaailmassa kirjastojen omat palvelut eivät tavoita kaikkia mahdollisia e-aineistojen käyttäjiä. Tämä on tiedostettu myös kirjastoissa. eKirjastolla on paljon potentiaalia toimia valtakunnallisesti tehokkaana e-aineistojen markkinointi- ja viestintäkanavana lisäämällä käyttöliittymään uusia toiminnallisuuksia, rikastamalla sisältöjä sekä visualisoimalla niiden käyttöä.

E-aineistoihin liittyvä kokoelmatyö on kirjastoissa vielä suhteellisen uutta toimintaa. Projektin tarkoituksena on tuottaa eKirjaston käytöstä kokoelmatyön tueksi monipuolisia käyttötilastoja. Tilastotietoja hyödyntämällä voidaan monipuolistaa ja tasa-arvoistaa kirjastojen e-kokoelmia.

Projektin yksi tärkeä tavoite on saada eKirjaston aineisto haravoiduksi Finnan kansalliseen näkymään, mikä vähentäisi päällekkäistä kuvailutyötä kirjastoissa.

 • Asiakaskeskeisyys
  projektilla kannustetaan lukemista ja e-aineiston käyttöä tarjoamalla asiakkaille monipuolinen ja helppokäyttöinen pääsy yleisten kirjastojen e-aineistoihin
 • jatketaan käyttöliittymän kehittämistä tavoitteena selkeä ja monipuolinen hakuliittymä yleisten kirjastojen e-aineistoihin
 • huomioidaan eri-ikäiset ja erilaiset käyttäjäryhmät, esim. nuoret kasvavana käyttäjäryhmänä, erilaisin kirjainfoin ja esittelyin
 • rikastetaan eKirjaston sisältöä hyödyntämällä Kirjasammon metatietoja ja suosituksia
 • herätetään kiinnostusta avaamalla asiakkaille tilastotietoja: mitä luetaan nyt ja mitkä ovat varatuimmat e-kirjat maakunnittain jne.
 • kohdennetaan tiedotusta esim. kouluille hyödyntäen eKirjaston genrejä ja kategorioita
 • Kirjastojen kokoelmatyö, hankinta ja visualisointi
  E-aineistojen kokoelmatyön tueksi projekti tuottaa valtakunnallisia tilastoja, joista ilmenee
  • varatuimmat
  • lainatuimmat
  • lainatuimmat genreittäin – onko kysyntää esimerkiksi nuorten kirjallisuudelle
  • suhde: niteet/lainat – missä puutetta, missä ylitarjontaa

Projekti rakentaa kirjastoille käyttöliittymän valtakunnallisiin tilastotietoihin. Tilastojen avulla voidaan ohjata e-aineistojen tarjontaa tasapuolisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan.

Hyödynnetään visualisointia tilastotietojen avaamisessa sekä asiakkaille että henkilökunnalle.

 • Yhteistyö
  projektin kehittämistyössä yhteistyökumppaneina
  • Avoin yhtiö Kimtel
   eKirjaston käyttöliittymä kehittäminen ja erilaiset rajapinnat
  • Ellibs Oy
   eKirjaston alustaan ja rajapintoihin liittyvä kehitystyö
  • Vividin Oy
   eKirjaston visualisointiin liittyvä kehitystyö
  • Overdrive Inc. ja muut e-aineistojen toimittajat
   rajapinnat
  • Kirjastot.fi
   palvelinympäristö ja tiedotus
  • Finna
   tavoitteena eKirjaston e-kirjojen indeksointi Finnaan
Tidigare projekt: 

eKirjasto sai alkunsa Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hankkeen yhteydessä.

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
30/04/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€48 000
Egen finansiering: 
€0
Budget sammanlagt: 
€48 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€40 000