Ekologinen kirjasto
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto
Kirjaston osoite : 
Koskikatu 25
80100
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0242746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Kuvaus : 

HANKKEEN TAUSTA

Kirjastojen toiminta perustuu aineistojen uudelleen käyttöön. Kirjastoissa tehdään paljon ympäristöasioiden eteen mm. kierrättämällä, mutta asiakkaat eivät tästä juuri tiedä. Kirjastojen ympäristöystävällisyyttä voidaan tehostaa mm. kestokassien käyttöönotolla, kierrätyksen tehostamisella ja tiedonlisäämisellä.

HANKKEEN TAVOITE

Ekologinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on lisätä sekä henkilökunnan että asiakkaiden tietämystä kierrätyksestä ja kestävästä kehityksestä, jotta kirjastonkäytön synnyttämä hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Kirjaston palveluja kehitetään tukemaan kestävän kehityksen ja kulutuksen periaatteita. Hankkeen aikana kartoitetaan ns. kestokassien hankintaa ja niiden käyttöä lainaus-palautus-periaatteella. Samalla tuotetaan selkeät seurantamittarit, jolla kirjaston ympäristökasvatusta ja ympäristöystävällistä toimintaa voidaan mitata. Hanke toteuttaa osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetta kulttuurin keinoin kannustaa kehittämään toimia ja hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä.

TYÖVAIHEET JA AIKATAULU

1. käynnistäminen ja suunnittelu: syyskuu 2016 - hanketyöntekijä aloittaa - kartoittaa lainattavien kirjakassien hankintaa: materiaalivaatimukset sekä käyttö ekologisuus huomioiden, tarve, käyttö sekä kassien hävittäminen - henkilökunnan tiedottaminen ja nykytilanteen kartoitus kierrätyksen ja ekologisuuden näkökulmasta, eri toimipisteiden kierrätyksen nykytilanne

2. henkilökunnan kouluttaminen - työpajat oman työn kehittämisestä ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, tietoiskut kierrättämisestä - kierrätyksen tehostamisen suunnittelu sekä kirjaston ympäristötehokkuutta mittaavien mittareiden kehittäminen (loka-joulukuu)

3. asiakkaiden tiedottaminen kirjastojen kestävästä toiminnasta marraskuu-joulukuu 2016 - teemaviikko: tapahtumia, työpajoja Energiaviikolla 2016 - yleisöluento kestävästä kehityksestä - energiajätteiden lajitteluopastus (yhteistyö Puhas Oy:n kanssa)

HANKKEEN BUDJETTI

- hanketyöntekijä 4 kk - koulutukset (mm. vieraileva asiantuntija) - kestokassien suunnittelu ja hankinta (100 lainattavaa kestokassia Joensuun seutukirjaston eri toimipisteisiin) - matkakustannukset - painatteet

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Avustusta ei myönnetä hankkeeseen, jonka sisältämät kehittämiskohteet on jo aiemmin selvitetty muissa hankkeissa, vrt. kansallinen hanke "Kestävä kehitys kirjastossa". Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi