Ekologinen kirjasto
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Joensuun seutukirjasto
Bibliotekets adress : 
Koskikatu 25
80100
Bibliotekets telefonnummer : 
050 3020563
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-kod : 
FI-Jm
FO-nummer : 
0242746-2
Ansvarsperson : 
Rebekka Pilppula
Telefonnummer : 
050 3020563
E-post : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Projektbeskrivning : 

HANKKEEN TAUSTA

Kirjastojen toiminta perustuu aineistojen uudelleen käyttöön. Kirjastoissa tehdään paljon ympäristöasioiden eteen mm. kierrättämällä, mutta asiakkaat eivät tästä juuri tiedä. Kirjastojen ympäristöystävällisyyttä voidaan tehostaa mm. kestokassien käyttöönotolla, kierrätyksen tehostamisella ja tiedonlisäämisellä.

HANKKEEN TAVOITE

Ekologinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on lisätä sekä henkilökunnan että asiakkaiden tietämystä kierrätyksestä ja kestävästä kehityksestä, jotta kirjastonkäytön synnyttämä hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Kirjaston palveluja kehitetään tukemaan kestävän kehityksen ja kulutuksen periaatteita. Hankkeen aikana kartoitetaan ns. kestokassien hankintaa ja niiden käyttöä lainaus-palautus-periaatteella. Samalla tuotetaan selkeät seurantamittarit, jolla kirjaston ympäristökasvatusta ja ympäristöystävällistä toimintaa voidaan mitata. Hanke toteuttaa osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetta kulttuurin keinoin kannustaa kehittämään toimia ja hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä.

TYÖVAIHEET JA AIKATAULU

1. käynnistäminen ja suunnittelu: syyskuu 2016 - hanketyöntekijä aloittaa - kartoittaa lainattavien kirjakassien hankintaa: materiaalivaatimukset sekä käyttö ekologisuus huomioiden, tarve, käyttö sekä kassien hävittäminen - henkilökunnan tiedottaminen ja nykytilanteen kartoitus kierrätyksen ja ekologisuuden näkökulmasta, eri toimipisteiden kierrätyksen nykytilanne

2. henkilökunnan kouluttaminen - työpajat oman työn kehittämisestä ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, tietoiskut kierrättämisestä - kierrätyksen tehostamisen suunnittelu sekä kirjaston ympäristötehokkuutta mittaavien mittareiden kehittäminen (loka-joulukuu)

3. asiakkaiden tiedottaminen kirjastojen kestävästä toiminnasta marraskuu-joulukuu 2016 - teemaviikko: tapahtumia, työpajoja Energiaviikolla 2016 - yleisöluento kestävästä kehityksestä - energiajätteiden lajitteluopastus (yhteistyö Puhas Oy:n kanssa)

HANKKEEN BUDJETTI

- hanketyöntekijä 4 kk - koulutukset (mm. vieraileva asiantuntija) - kestokassien suunnittelu ja hankinta (100 lainattavaa kestokassia Joensuun seutukirjaston eri toimipisteisiin) - matkakustannukset - painatteet

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 000
Egen finansiering: 
€800
Budget sammanlagt: 
€15 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut

Avustusta ei myönnetä hankkeeseen, jonka sisältämät kehittämiskohteet on jo aiemmin selvitetty muissa hankkeissa, vrt. kansallinen hanke "Kestävä kehitys kirjastossa". Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.