Eläköön kirjastoluokitus!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Anu Kalliola
Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
0403172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Kalliola
Puhelin : 
0403172557
Sähköposti : 
anu.kalliola@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa lyhyitä animaatioita kirjastojen luokitusjärjestelmästä ja käyttää niitä monipuolisesti kirjaston eri tarpeisiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Animaation valmistuminen ja sen käyttö opetuksessa, erilaisissa kirjaston tapahtumissa sekä kirjaston arkikäytössä.

Kuvaus : 

Kirjastojen luokitusjärjestelmä ei useinkaan aukea kirjaston asiakkaille eikä sen opettaminen koululuokille ole aina niin hohdokasta. Olemme pohtineet eri tapoja kertoa kirjastojen luokituksesta, jotta asiakkaat löytäisivät aineistot helpommin. Saimme idean animaatiosta, jota voisi käyttää kirjastonkäytönopetuksessa sekä jakaa eri kanavia pitkin asiakkaiden iloksi. Tarkoitus on luoda lyhyt n. 30 sekunnin animaatio kustakin kirjaston luokasta (0-9). Animaation toteuttaa Tuomas Toivainen. Hän on tehnyt YLE:lle suositun Hullu hullumpi yläaste-animaation ja toteuttaa luokitusanimaation sarjan tyyliin. Näin kirjastoluokituksesta saataisi elävä ja kiinnostavampi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ratamo-kirjastojen (Hausjärvi, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Riihimäki) kanssa. Animaatioita tullaan käyttämään ainakin Nurmijärven kirjastoissa vuoden 2017 aikana tietokirjahankkeen tiimoilta, mutta animaatiot on tarkoitus antaa valtakunnallisesti kaikkien kirjastojen käyttöön, jotta niistä saatava hyöty olisi mahdollisimman laaja. Animaatiopätkiä voidaan jakaa esimerkiksi kirjastojen nettisivuilla, opetuksessa, screeneillä, qr-koodeilla, sosiaalisessa mediassa jne. Haluamme luoda mahdollisuuden tehdä kirjastoa tutuksi elävällä, uudella ja inspiroivalla tavalla! Tämä hanke soveltuu uuden kirjaston teemaan, koska tarkoitus on kokeilla jotakin uutta ja innovatiivista. Hanke soveltuu myös oppijan kirjasto-teemaan, koska animaatioita voidaan käyttää myös opetuksessa. Olemme pyytäneet Tuomas Toivaiselta sekä Animagencyltä tarjouksen, joka on nähtävissä alla. Kustannukset: Tuotanto (á/30 sek): 128,90 € Käsikirjoitus 111,85 € Äänitys ja dialogileikkaus 75,40 € Mallinnus ja grafiikat 282,75 € Animointi ja editointi 28,28 € Äänityöt 28,28 € Musiikki (optionaalinen) 33,58 € Masterointi ja toimitus á 689,03 € yht. per 30 sek. animaatio YHT. 6890,25 € 10 x animaatio (alv. 0%) 8543,91 € (alv. 24%) Taloussuunnitelma: Animaatio: 6890,25€ ja hanketta vetävän kirjastonhoitajan työpanos (yhteensä 1 viikko) 700 €. Kirjaston omarahoitusosuus (1500 e) koostuu työntekijän yhden viikon työstä sekä hankkeeseen osallistuvien kirjastojen rahoituksesta: 800 euroa yhteensä. Summa jaetaan osallistuvien kirjastojen kesken asukaslukujen suhteessa. Aikataulu: Animaation tekemiseen menee noin 2 kuukautta. Animaation valmistuisi kevään ja kesän 2017 aikana. Valmista animaatiota voidaan käyttää heti.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hausjärven kirjasto, Hyvinkään kirjasto, Riihimäen kirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hausjärven kirjasto Raija Koivukangas-Taponen raija.koivukangas-taponen@hausjarvi.fi Hyvinkään kirjasto Silja Rytkönen silja.rytkonen@hyvinkaa.fi Riihimäen kirjasto Irma Aarnio irma.aarnio@riihimaki.fi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Ajatus kirjastoluokituksen esilletuomiseen lähti siitä, että olisimme tehneet Suomi100 juhlavuoden kunniaksi esittelyt kaikista kirjastoluokista. Halusimme avata vanhaa kokonaan uudella tavalla. Saimme idean animaatiosta, jota voisi käyttää kirjastonkäytönopetuksessa sekä jakaa eri kanavia pitkin asiakkaiden iloksi. Animaattoriksi pyydettiin Tuomas Toivainen, joka on tehnyt YLE:lle Hullu- hullumpi – yläaste -sarjan. Yhdessä pohdimme yksityiskohdat, mutta muuten Tuomas toteutti käsikirjoituksen ja animoinnin. Animaatio toteutettiin yhdessä muiden Ratamo-kirjastojen kanssa. Animaatio valmistui vuoden 2017 lopulla, joka poikkesi alkuperäisestä suunnitelmasta. Loppujen lopuksi animaatioiden ajateltiin sopivan paremmin kirjastonkäytönopetukseen sekä yleisesti jaettavaksi ja ”opiksi”. Animaatiot on tarkoitettu valtakunnallisesti kaikkien kirjastojen käyttöön, jotta niistä saatava hyöty olisi mahdollisimman laaja. Animaatiopätkiä voidaan jakaa esimerkiksi kirjastojen nettisivuilla, opetuksessa, screeneillä, qr-koodeilla, sosiaalisessa mediassa jne.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen myötä valmistui kirjastoluokitukseen liittyviä animaatioita, jotka tuodaan Kirjastokaistalle. Ne on tarkoitettu kaikkien halukkaiden ei-kaupalliseen käyttöön. Animaatioita voi käydä katsomassa osoitteessa http://www.kirjastokaista.fi/kallen-ja-keijon-kirjastoluokat-animaatiot/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Animaatioita ei ole vielä ehditty käyttää missään, mutta ne otetaan käyttöön ainakin kirjastonkäytönopetuksessa unohtamatta monia muita kanavia.

Jatkotoimenpiteet: 

Animaatiot otetaan aktiivisesti käyttöön ja jaamme niitä eri kanavia pitkin. Tarkoitus on, että kaikki kirjastot voisivat käyttää animaatioita luovasti.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 090
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 590
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 320
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 230


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi