Elämää Nivalassa 2: kansanperinteen esittelyä kirjastossa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nivalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 71
85501
Kirjaston puhelin : 
040 3447 347
Kirjaston sähköposti : 
nivalan.kirjasto@nivala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Niva
Y-tunnus : 
0186757-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Holsti
Puhelin : 
040 3447 346
Sähköposti : 
paivi.holsti@nivala.fi
Kuvaus : 

Vuonna 2013 koulujen kulttuuriviikolla toteutettu Elämää Nivalassa 1 esitteli Nivalan muutosta omavaraisesta käsityöläisyhteisöstä teollistuneeksi kaupungiksi. Kaikkia kunnalle ominaisia piirteitä ei pystytty käymään läpi koulujen kulttuuriviikon aikana vaan tärkeitä kokonaisuuksia jäi esittelemättä. Nyt vuonna 2014 vuorossa on maidonjalostus, kaivostoiminta ja savityöt. Nivalahan on merkittävä maitopitäjä, kaivostoimintaa on ollut Makolassa ja edelleen Hiturassa, savi on ollut merkittävä rakennus-ja astiamateriaali.

Käytännössä aiheita esitellään kehityksen kautta historiasta nykypäivään. Samalla huomioidaan muutokset elinkeinojen ympäristö- ja terveysvaikutuksissa.

Näiden kolmen asiakokonaisuuden lisäksi ohjelmassa on aiheisiin kiedottuna musiikkituokio, tiedonhaun opetusta, taidenäyttely sekä satutunti.

Koulujen kulttuuriviikko toteutetaan viikolla 45 ja siihen osallistuu alakoulujen 1000 oppilasta+ opettajat ja avustajat. Jokainen oppilas osallistuu kolmeen eri pajaan.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

alakoulut, yrittäjät, Nivala-seura, Nuoriso-, kulttuuri- ja koulupalvelut, taiteilijat

Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto kansanperinteen välittäjänä: Elämää NIvalassa 1 -omavaraisuudesta teollisuuteen
Saako ääneni kuulua? vuonna 2012
Tarinat elämässä vuonna 2011
Kiritystä kirjastosta - kuntoa kulttuurista 2010
Kirjailijavieraiden palkkaaminen koulujen toimintaviikolle kirjastossa 2009
Koulujen toimintaviikko 2008

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Makola-kansio Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutuosastolle
Kaivosnäyttelyn valokuva-aineisto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vuonna 2013 koulujen kulttuuriviikolla toteutettu Elämää Nivalassa 1 esitteli Nivalan muutosta omavaraisesta käsityöläisyhteisöstä teollistuneeksi kaupungiksi. Kaikkia kunnalle ominaisia piirteitä ei pystytty käymään läpi koulujen kulttuuriviikon aikana vaan tärkeitä kokonaisuuksia jäi esittelemättä. Toinen vaihe olisi pitänyt olla vuonna 2014 mutta Tiekön kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston vaihdostyöt osuivat syksylle estäen kulttuuriviikon järjestämisen. Lisäksi kaupungilta puuttui kulttuurityöntekijä.  Viikon 2015 kulttuuriviikon suunnittelusta vastasi kirjastotoimenjohtaja ja hänen lisäkseen kulttuuripalveluiden tuntityöntekijä. Koulujen kulttuuriviikko toteutettiin viikolla 45 ja siihen osallistui alakoulujen oppilaat+opettajat ja avustajat. Jokainen oppilas osallistui kolmeen eri pajaan.

Nyt vuonna 2015 vuorossa on kaivostoiminta ja savityöt. Kaivostoimintaa on ollut Makolassa ja edelleen Hiturassa, savi on ollut merkittävä rakennus- ja astiamateriaali.Kirjaston alakerrassa sijaitsevaan Tillarigalleriaan koottiin näistä aiheista näyttely. Näyttely oli avoinna kolme viikkoa ja sitä siis sai käydä katsomassa muutkin kuin kulttuuriviikon oppilaat. Kävijöitä näyttelyssä oli kaikkiaan 741.

Kaivososuuteen saatiin materiaalilainoja Hituran kaivokselta, Outokummun kaivosmuseosta sekä Katvalan kotiseutumuseosta. Valokuvat saatiin Nivalan kotiseutuarkiston kokoelmasta ja kirjaston toimistotyöntekijä muokkasi ne näyttelykokoon. Kaivososuuden tekstit kokosi ja muokkasi kirjastotoimenjohtaja. Kaivosnäyttelyn teksti- ja kuvamateriaaleista koottiin kirjaston kotiseutuosastolle kansio, joten tämä aineisto on nähtävillä myöhemminkin. Aineisto kiinnosti jo nyt muitakin asiakkaita, sillä siitä pyydettiin kopiot yhtä sukua varten sekä yhtä paikallishistorian tutkijaa varten.  Lisäksi kotiseutuarkistosta saatu kuvamateriaalien digitoidut kopiot lähetettiin Outokummun kaivosmuseon arkistoon.  Kaivososuuden esitteli harjoittelija Henrik Kinnunen.

Savitöiden kuva- ja tekstinäyttelyosuus saatiin käyttöön Kalajoen käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta Artemasta ja esineistö Katvalan kotiseutumuseosta. Tämän osuuden esittelijänä toimi Pirjo Tuomimäki, joka oli aiemmin Kalajoella koonnut Arteman näyttelyn Aune Kiviojan ja hänen sukunsa savityöperinteestä.

Lisäksi ohjelmassa oli musiikkipaja, kierrätyspaja, tiedonhaun opetusta, kirjavinkkauksia, satutunteja sekä käynti Kyösti ja Kalervo Kallion museossa ja Nivalan kirkossa.

Musiikkipajan toteuttajana oli Jokilaakson Musiikkiopisto. Jokaisena päivänä esiteltiin erilaisia instrumentteja ja pidettiin pienoiskonsertti.

Kierrätyspajassa askarreltiin kansalaisopiston opettaja Tarja Pärnin johdolla poistokirjoista koristeita tai uusiokäyttötavaroista. Lisäksi pajassa oli Nina Forssin kierrätysmateriaalista tehty näyttely Kuplia.

Tiedonhaun opetus oli suunnattu 4-luokkalaisille, lisäksi mukana oli yksi 3-luokka. Kirjaston henkilökunta esitteli Tiekön verkkokirjaston hakutoimintoja.

Kirjavinkkauksia teki Katariina Tenhunen 0-3-luokkalaisille aiheenaan Mimmi-lehmä, ja satutunteja perjantaina Pirjo Tuomimäki.

Tarinapajassa tarinoita kertoi Suomen Elämäntarina-akatemian puheenjohtaja Kari Krapu.

Kyösti ja Kalervo Kallion museossa Marja-Terttu Pihlajamaa esitteli Kallion suvun vaiheita. Esim. presidentti Kallion tytär Kerttu Saalasti toimi aktiivisesti Hituran kaivoksen käynnistämiseksi. Kirkossa nuoriso-ohjaaja Mauri Autio esitteli kirkon sisustuselementtejä ja arkkitehtuuria sekä kanttorit Anu Rautio ja Liisa Katajala kertoivat urkujen toiminnasta.

Koulut arvioivat kulttuuriviikkoa positiivisesti: kulttuuriviikko oli rehtoreiden mielestä  kaiken kaikkiaan hyvä tapahtuma sekä sisällön (esim. kierrätyspaja ja tarinankerronta) että sen puolesta, että oppilailla on välillä uusi oppimisympäristö. Järjestäjän mielestä oppilaat saavat mahdollisuuden tutustua oman kaupunkinsa kulttuuria tuottaviin organisaatioihin ja kynnys tulla esim galleriaan tai musiikkiopiston tilaisuuksiin madaltuu. Sivukylän oppilaat saavat myös tilaisuuden tulla pääkirjastoon, yleensä he asioivat kirjastoautossa omalla koulupihallaan tai kotipysäkillä. Elämys, jopa kulttuuriviikon pienikin,  jonka musiikki-, kirjallisuus tai taidekokemukset tuottavat saattavat kantaa koko elämän läpi.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Koulujen kultuuriviikkoa kehitetään seuraavina vuosina koulujen toiveiden mukaisesti. Katvalan kotiseutumuseo otetaan uudeksi tutustumiskohteeksi kirjasto-,musiikkiopistotalon rinnalle. Tapahtuman ajankohtaa aikaistetaan syyskuulle, jotta Katvalan esinenäyttelyt ovat vielä nähtävillä.

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppaneiden rahoitukseen laskettu heidän käyttämänsä henkilöstömenot

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 661
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 630

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
18kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
172henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
140kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 852henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi