Elämyksellistä kirjavinkkausta kolmosille : Kirjavinkkaustoiminnan kehittäminen Euran kunnan kirjastossa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Euran kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Satakunnankatu 33
27510
Kirjaston puhelin : 
0444 224 833
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@eura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Eura
Y-tunnus : 
0132239-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sarianna Koivisto
Puhelin : 
0444 224 832
Sähköposti : 
sarianna.koivisto@eura.fi
Kuvaus : 

Elämyksellistä kirjavinkkausta kolmosille –projektin tarkoituksena on tarjota elämyksellistä kirjavinkkausta Euran kunnan kolmansien luokkien oppilaille. Euran kunta on alueena hyvin laaja, jossa on yhteensä kahdeksan alakoulua (kts. Liite 1.) Pitkien välimatkojen ja vähäisten resurssien vuoksi kirjavinkkauksen tarjoaminen kaikille alaluokkien oppilaille ei ole mahdollista. Tämän vuoksi vinkkaustoiminta on päätetty kohdentaa tietylle ikäluokalle, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa joka vuoden kolmansien luokkien oppilaita. Näin kaikki lapset saavat yhtäläiset mahdollisuudet kokea kirjavinkkausta.

Projektin pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota joka vuosi uusille kolmansien luokkien oppilaille elämyksellistä kirjavinkkausta, ja samalla innostaa heitä lukemaan sekä tutustuttaa kirjojen maailmaan. Näin saadaan luotua vakaa pohja kirjaston ja koulun väliselle yhteistyölle. Jos elämyksellisten vinkkausten toteuttamista ei voida toteuttaa vuosittain, ovat eri vuosina aloittaneet oppilaat eriarvoisessa asemassa. Tämän vuoksi elämyksellisten vinkkausten tarjoaminen vuosittain on ensiarvoisen tärkeää.

Projekti toteutetaan siten, että Euran kirjasto järjestää elämyksellisen kirjavinkkaustilaisuuden jokaisessa koulussa kolme kertaa lukuvuoden aikana. Yhteensä vinkkauskertoja tulee siis 24 kertaa. Alustavan suunnitelman mukaan vinkkaukset tullaan toteuttamaan syyskuussa, joulukuussa ja huhtikuussa. Kirjavinkkaukset toteutetaan yhteistyössä työkseen kirjastoissa ja kouluissa vierailevien kirjavinkkareiden kanssa.

Kevätlukukauteen mahdutetaan Lukukeskuksen kautta tilattu kirjailijavierailu. Kirjailijavierailija tulee vierailemaan neljässä Euran alakoulussa. Vierailukouluihin kutsutaan myös muut lähialueen koulujen kolmansien luokkien oppilaat paikalle, joten kaikki kahdeksan koulun kolmansien luokkien oppilaat pääsevät osallistumaan vierailuihin.

Projektin vastuuhenkilöinä toimivat Euran kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto sekä kirjastonhoitaja Anita Viinamäki. Mukana yhteistyössä ovat myös Euran kunnan kahdeksan alakoulua (Ahmasojan koulu, Hinnerjoen koulu, Honkilahden koulu, Kauttuan koulu, Kirkonkylän koulu, Kiukaisten koulu, Panelian koulu, Sorkkisten koulu) sekä Euran kunnan kulttuuritoimi.

Projektin suunnittelu on aloitettu syksyllä 2012. Varsinainen vinkkaustoiminta on tarkoitus aloittaa elokuussa 2013 koulujen alettua. Projektin päätös on toukokuussa 2014 koulujen päätyttyä.

Hankerahoitusta käytetään elämyksellisten kirjavinkkausten toteuttamiseen sekä kirjailijavierailun järjestämiseen.

Jos kirjailijavieras tilataan Lukukeskuksen kautta, tulee vierailun hinnaksi arviolta 1000 € (800 € + Lukukeskuksen palkkio 50 € + matka- ja majoituskustannukset).

Elämyksellisten kirjavinkkareiden esiintymiskulut ovat noin 30 €/h + matkakustannukset. Jos kirjavinkkaukset toteutetaan kolme kertaa lukuvuoden aikana kaikissa kahdeksassa koulussa, tulee vinkkaustunteja yhteensä 24 h. Tällöin vinkkauskustannukset olisivat noin 720 €. Vinkkareiden matkakulujen arvioidaan olevan noin 400 €.

Kirjaston henkilökunnan työpanokseksi vinkkausten toteuttamiseksi kertyy hintaa noin  2025 €. Henkilökunnan matkakulujen arvioidaan olevan noin 200 €.

Vinkkausten toteuttamiseksi tarvitaan rekvisiitan (asusteet, käsinuket yms.) hankintaa varten arviolta 200 €.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Anita Viinamäki, kirjastonhoitaja, Euran kunnankirjasto

Euran kunnan alakoulut:

Ahmasojan koulu, Hinnerjoen koulu, Honkilahden koulu, Kauttuan koulu, Kirkonkylän koulu, Kiukaisten koulu, Panelian koulu, Sorkkisten koulu

Euran kunnan kulttuuritoimi

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Elämyksellistä kirjavinkkausta kolmosille-projektin tavoitteena oli paitsi vakiinnuttaa vinkkaustoiminta myös innostaa kolmosluokkalaiset kirjojen maailmaan ja houkutella hetiä kirjastojen asiakkaiksi. Projektiin kuului kaksi kirjailijavierailua ja kirjavinkkaus. Nämä tarjottiin Euran kunnan kaikille kolmosluokille. Kirjailijavieraat olivat Anneli Kanto lokakuussa 2013 ja Tapani Bagge toukokuussa 2014. Kevään 2014 aikana kouluissa esiintyi kirjavinkkari Reetta Vehkalahti, joka on erikoistunut elämyksellisten kirjavinkkausten toteutukseen.

Kaikki tilaisuudet onnistuivat hyvin ja osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä. Kirjailijoitten teokset lähtivät heti lainaan ja niistä oli varauksia pitkän aikaa tilaisuuksien jälkeen. Kirjailijavieraat toivat jonkin verran lisää lapsiasiakkaita kirjastoon. Eniten vaikutusta oli kuitenkin Reetta Vehkalahdn vinkkauksista, erityisesti Euran pääkirjastossa muodostui pitkä varausjono hänen vinkkaamilleen kirjoille. Myös kirjaston työntekijät kokivat saaneensa uutta oppia Reetan esityksistä ja osa innostui hakemaan oppia kirjavinkkauskoulutuksistakin.

Elämyksellistä kirjavinkkausta kolmosille-projektin tavoitteena oli saada lapset innostumaan yhä enemmän kirjojen maailmasta ja houkutella heitä samalla kirjaston asiakkaiksi. Tämä tavoite saavutettiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena on, että kirjasto tarjoaisi jatkossakin kirjavinkkausta kaikille kolmosille, joko henkilökunnan omin voimin tai ulkopuolista vinkkaria hyödyntäen. Kirjailijavierailuita pyritään järjestämään käytössä olevien resurssien mukaan. Useamman kirjailijavierailun järjestäminen lukukaudessa ei kuitenkaan onnistu ilman koulujen panostusta tai ulkopuolista rahoitusta. Tapahtumia pyritään järjestämään myös kirjaston tiloissa mahdollisimman paljon. Kirjasto hankki esitystilaisuuksia varten 12 istuinrahia sekä kaksi naamiaisasua, jotka eivät ole ehtineet pölyttyä kaappien kätköissä vaan ovat mm. satutuntien hyödynnettävissä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 320
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 225
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 545
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 977
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 225

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
194henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
267henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 300

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013

 
okm
avi