Elämyksiä ja e-lukulaitteita - pienten kirjastojen uinuva potentiaali käyttöön
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Haminan kaupunki, Ruissalon kirjaston lukusali
Haminan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 70
49401
Kirjaston puhelin : 
(05) 749 4155
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hamina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hami
Y-tunnus : 
0242496-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Aino Satama
Puhelin : 
0407215943
Sähköposti : 
aino.satama@hamina.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukusali kokoontumistilaksi ja E-kirjan lukulaitteita asiakkaiden kokeiltavaksi

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilojen ja laitteiden käyttö

Kuvaus : 

Lukusali kokoontumistilaksi

Haminan kaupungissa kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan kolmessa pisteessä: pääkirjastossa, Ruissalon kirjastossa ja kirjastoautossa. Vuonna 1992 avatun pääkirjaston Kaspersaliin asennettiin kiinteä dataprojektori pari vuotta sitten. Kaspersali on 100 henkilön monitoimitila ja suosittu paikka yleisötilaisuuksille hyvän sijaintinsa vuoksi.

Kirjastosta kysytään usein kokoontumistilaa myös pienemmälle yleisölle. Kaspersalissa kokoontuu mm. kirjallisuuspiiri, jonka tarpeisiin sopisi paremmin pienempi ja kodikkaampi tila. Tällainen varattava tila puuttuu tällä hetkellä kirjastosta.

Pääkirjaston nykyinen lukutila on muunneltavissa tarpeen tullen pienemmän yleisön kokoontumistilaksi. Kannettava dataprojektori mahdollistaisi esim. kirjastonkäytön opetuksen ja monen muun tilaisuuden järjestämistä lukutilassakin.

Ruissalon kirjasto sijaitsee noin 4 km:n etäisyydellä Haminan keskustasta v. 1988 valmistuneessa Vehkalahtitalossa, jonka kyljessä on Vehkalahden yhtenäiskoulun uusi rakennus, joka on juuri vihitty käyttöön. Vehkalahtitalossa sijaitsee myös Vehkalahtisali, noin 300 hengen konserttisali. Samassa pihapiirissä toimivat myös päiväkoti ja esikoulu sekä iltapäiväkerho. Kirjaston välittömässä läheisyydessä on runsaasti liikuntapaikkoja: uima- ja liikuntahalli, jäähalli sekä hiihto- ja maastoradat.

Ruissalon kirjastotilat ovat puitteiltaan viihtyisät, mutta kirjastosalin takaosassa sijaitseva lukusali ja käsikirjasto ovat kokoonsa nähden vähällä käytöllä, sillä mm. käsikirjaston käyttö on vähentynyt radikaalisti. Lukusali sopii erinomaisesti n. 20 henkilön kokoontumistilaksi tai kirjastonkäytön opetukseen, mutta kirjastosta puuttuvat nykyaikaiset laitteet kuten dataprojektori, kannettava tietokone ja verkkoyhteydet. Lukusali kaipaa myös pintaremonttia.

Virolahden ja Miehikkälän kirjastot toimivat tiiviissä yhteistyössä Kaakon Kaksikon kirjastoina yhteisen hallinnon alaisuudessa. Osa henkilökunnasta toimii molemmissa kirjastoissa, kirjastoilla on yhteisiä projekteja ja toimintaa ja kokoelmiakin on pyritty kehittämään yhteistyössä. Kummassakaan kirjastossa ei ole varsinaista opetus- tai kokoontumistilaa eikä nykyaikaisia laitteita. Kirjastojen käyttöä voitaisiin monipuolistaa huomattavasti ja mediakasvatukseen panostaa entistä paremmin, mikäli kirjastoilla olisi käytössä kannettava dataprojektori ja tietokone. Kannettavia laitteita voisi hyödyntää molemmissa kirjastoissa sillä ne kulkisivat sujuvasti henkilökunnan mukana.

Toimiva kokoontumistila piristäisi ja monipuolistaisi pienten kirjastojen käyttöä. Kirjasto voisi aktivoida vapaaehtoisia ja järjestää tilassa kerhotoimintaa eri-ikäisille kuten kirjallisuuskerhon, neulomiskerhon, isovanhempi - lapsenlapsi –kerhon tai vaikkapa pelikerhon. Kirjaston tehtävänä olisi luoda aktiivisesti yhteyksiä paikallisiin seuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin, joiden toimintaa kirjastossa myös esiteltäisiin näyttelyn ja/tai tapahtuman muodossa.

E-kirjan lukulaitteita asiakkaiden kokeiltavaksi

Kyyti-kirjastot ovat kimppana sopineet e-kirjojen hankinnan aloittamisesta. Ellibs -järjestelmän kautta kirjastot hankkivat e-kirjoja koko kimpan asiakkaiden lainattavaksi.

Toistaiseksi Haminan, Kaakon Kaksikon ja Pyhtään kirjastoissa, ei ole vielä asiakkaiden kokeiltavissa tai lainattavissa e-kirjojen lukulaitteita. Kymenlaakson alueella Kouvolassa, Kotkassa ja Iitissä on jo hankittu e-kirjan lukulaitteita, joiden soveltumista asiakaskäyttöön kokeillaan. Uusia kehittyneempiä malleja ja laitteita tulee jatkuvasti markkinoille. Myös pienemmissä kirjastoissa ja maaseudun asiakkailla tulee olla mahdollisuus päästä tutustumaan e-kirjoihin ja päästä kokeilemaan e-lukulaitteita ja niiden soveltumista omaan käyttöön (esim. opiskelijat ja seniorit). Laitteet ovat monelle asiakkaalle liian kalliita hankkia itse, etenkin kun mallit vanhenevat nopeasti.

Kirjasto löytäisi kokeilun myötä parhaiten kirjastokäyttöön soveltuvia malleja ja henkilökunta pääsisi tutustumaan e-kirjoihin ja lukulaitteisiin kirjastoaineistona.

Avustuksella hankittavat laitteet:

  • Haminan, Ruissalon ja Virolahden kirjastoihin kannettavat laitteet kirjastonkäytön opetukseen
  • E-kirjojen lukulaitteita kirjastoihin kokeiltavaksi Haminan, Miehikkälän, Pyhtään, Ruissalon ja Virolahden kirjastoihin
  • Pelitoiminnan aloittamiseen – pelikonsolit ja –ohjaimet kirjastoihin pelikerhoa varten
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Miehikkälän kunnankirjasto

Pyhtään kunnankirjasto

Virolahden kunnankirjasto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tausta ja tavoitteet

 

Hankkeen yleinen tavoite on elävöittää pieniä kirjastoja Etelä-Kymenlaakson alueella. Haminan kaupunginkirjaston yhteistyökumppanit hankkeessa olivat Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnankirjastot. Edellä mainittujen kunnankirjastojen lisäksi Haminassa Ruissalon kirjastosta puuttuivat nykyaikaiset laitteet kirjaston käytön opetukseen. Langaton verkko, kannettava tietokone ja dataprojektori mahdollistavat myös erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämisen, jolloin kirjaston tiloja voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin. Kaupungin talouden kiristyessä Ruissalon kirjasto on vuosien mittaan ollut toistuvasti esillä yhtenä säästökohteena. Täten kehittämishankkeen tavoitteena on myös saada positiivista virtaa lähikirjaston toimintaan.

 

Hankehakemusta tehdessä syksyllä 2011 e-kirjojen lukulaitteita oli markkinoilla ja kokeiltavana kirjoissa. Samanaikaisesti Kymenlaakson kirjastoista Kouvola ja Kotka alkoivat hankkia Kyyti-kokoelmaan e-kirjoja Ellibs -palvelun kautta, joten tavoite oli saada kirjastoihin myös e-kirjojen lukulaitteita asiakkaille.
Päätöksen perustelussa avustusta ei kuitenkaan myönnetty lukulaitteiden hankintaan.

 

 

Kirjastojen elävöittäminen ja mediakasvatus

 

Kehittämishankkeen aloituspalaverissa sovittiin avustussumman jakamisesta kirjastojen kesken siten, että jokainen kunnankirjasto saisi 1000 € käytettäväksi laitehankintoihin ja Haminan ja Ruissalon kirjastoille jäisi loput 3000 euroa.

 

Ruissalon kirjastolle hankittiin kannettava tietokone, dataprojektori kirjastonkäytön opetusta vrten.

Kaakon kaksikko (Virolahti ja Miehikkälä) ilmoitti, että kirjastonkäytön opetusta varten heille riittää yhteiset kannettavat laitteet sekä langaton verkko molempiin kirjastoihin asennettavaksi.  Virolahden ja Miehikkälän 2000 euron osuus hankeavustuksesta käytettiin kannettavan tietokoneen, dataprojektorin sekä valkokankaan hankintaan. Kirjastoihin asennettiin myös langaton verkko.

 

Pyhtään kirjaston osuus 1000 euroa hankeavustuksesta käytettiin monitoimitilan varustamiseen ja lastenosaston piristämiseen. Kirjaston monitoimitilassa dataprojektoria varten olleen vanhan pöytätietokoneen tilalle hankittiin uusi kannettava tietokone. Kannettavan tietokoneen myötä kone ei ole sidoksissa yhteen paikkaan vaan sitä voidaan käyttää monipuolisesti niin monitoimitilassa kuin koko kirjastossa. Monitoimitilaan hankittiin myös Blu-ray 3D –soitin ja kaiutinsarja. Näin voimme tarjota laadukkaampia ja monipuolisempia elokuvaesityksiä.

Lastenosastoa piristämään hankittiin matto sekä Design Eero Aarnion Puppy ja Dino.

 

Tabletit kirjastonkäytön opetukseen

 

Syksyn 2013 aikana Haminan kaupunginkirjastosta 4 henkilöä osallistui ELY-keskuksen järjestämään Sähköiset sisällöt koulutukseen. Koulutuksen innoittamana ELY -keskukselta kysyttiin ja saatiin lupa tablettitietokoneiden hankintaan Haminan kirjastoihin. Kyyti-kirjastojen verkkokirjaston mobiiliversio julkaistiin myös syksyn 2013 aikana. Tablettitietokoneet ovat nopeasti yleistyneet verkkoaineistojen lukulaitteena.  Kouvola ja Kotka olivat hankkineet Kyyti-kirjastojen kokoelmaan e-kirjoja, joiden lainaamiseen Haminankin kirjaston neuvonnasta usein pyydetään opastusta.  Kirjastojen henkilökunnan on korkea aika päästä tutustumaan myös tablettitietokoneisiin.

Haminan kirjastoihin hankittiin siten 3 kpl iPad Air -tablettia ja 2 kpl Samsung Galaxy Tab3 10”-tablettia, jotka toimivat langattomassa verkossa. Näin molempien kirjastojen henkilökunta pääsee tutustumaan eri käyttöjärjestelmän omaaviin laitteisiin.

 

Tabletti tietokoneet on hankittu käytettäväksi kirjaston käytön opetukseen ja laitteet voidaan tarvittaessa lähettää toiseen kirjastoon. Tabletin avulla nuoret ja koululaiset saadaan paremmin houkuteltua asioimaan verkkokirjastossa. Ikäihmisille kirjasto on matalan kynnyksen paikka päästä tutustumaan tietotekniikkaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Tableteille laaditaan seikkaperäiset käyttöohjeet, joiden avulla kirjastojen henkilökuntaa perehdytetään laitteiden käyttöön. Tavoite on, että kirjastossa asiakkaita osataan opastaa tablettien käyttössä ja e-kirjan lainauksessa. Asiakkaille järjestetään tietoiskuja tablettien käyttöön kysynnän ja resurssien mukaan. Esimerkiksi valtakunnallisella vanhusten viikolla lokakuussa kirjasto osallistuu SeniorSurf -päivään, jolloin ikäihmisille tarjotaan tietotekniikkaopastusta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 699
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä lukulaitteiden hankintaan.

 
okm
avi