Elämyksiä kirjaston kulmilla ja etäämmälläkin lukemisen ja mediatoiminnan edistämiseksi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alavieskan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pokelantie 3
85200
Kirjaston puhelin : 
0445395269
Kirjaston sähköposti : 
alavieskan.kirjasto@alavieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI- Alavi
Y-tunnus : 
0184674-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Helvi Kuismin / Ulla-Mari Kivi 12.1.2015 alkaen
Puhelin : 
0445395268
Sähköposti : 
helvi.kuismin@alavieska.fi / ulla-mari.kivi@alavieska.fi
Kuvaus : 

Palkataan Alavieskan ja Sievin kirjastoihin 4 kuukaudeksi  kirjastonhoitaja. Tehtäviin kuuluu kirjaseikkailut, vinkkaukset ja saduttaminen kouluilla ja päiväkodeilla. Tekee yhteistyötä perhepäivähoitajien kanssa opastaen ja neuvoen.  Vanhustentaloilla, palvelutaloilla, päiväkeskuksissa kirjastonhoitaja käy lukemassa ääneen ja keskustelemassa kirjoista; elokuvista, musiikista, äänikirjoista; dementiakodeissa loruttamassa, laulattamassa ja keskusteluttamassa. Lisäksi kirjastonhoitaja tekee ex tempore "retkiä"sopiviksi katsomiinsa paikkoihin, lukien otteita kirjoista tai ajankohtaan sopivia aforismeja lausuen, runoa tai jotain muuta esim. keinoina vaikka räppäys.   Kirjaston lähettiläänä hän  tekee vierailuja molempien kuntien seurakuntien diakonia- ja äiti-lapsi piireihin, yhdistyksien tilaisuuksiin yms..  Vastavuoroisesti kutsuu kirjastoon kahville ja siinä sivussa tutustumaan kirjaston erilaisiin palveluihin.  Järjestää lukuvinkki-, mediahahmotapahtumia, suunnistuksia yms. kirjastoissa. Vierailee ja työstää  kirjastoautossa uusia tuulia. Kokoaa nuoria yhteen yökirjastoon ja teema-iltoihin.  Tekee kirjasuosituslistoja eri ikäryhmille. Huomioi pojat kirjaston asiakkaina. Järjestää nukketeatterihetkiä lapsille perustuen kirjoihin kirjastossa.   Pitää median huomiota yllä.

Tavoitteena on saada näkyvyyttä kirjastoille sekä Alavieskassa että Sievissä.  Tavoite on saada lainausluvut ja kirjastossakäynnit  kääntymään nousuun.    Ihanneajatuksena on, että ihmisten mieltymykset saataisiin pikku hiljaa muuttumaan kirjastoystävällisemmiksi ja huomaamaan, että lukeminen voi olla kivaa ja että on mukavaa tulla kirjastoon koko perhe viettämään aikaa ja viihtymään yhdessä. Tavoitteena myös  yhä useamman nuoren  houkutteleminen kirjastoasiakkaiksi.
Lukueläymysten ja päivän kohokohtien luominen lapsille ja vanhuksille; aikana jona kulttuuritarjonta maalaiskunnissa on vähäistä. Sievissä syntyy vuosittain satakunta lasta; eikä Alavieskankaan lapsitilanne huono ole. Myös vanhusten määrä lisääntyy.  Sievin ja Alavieskan kirjastojen henkilökuntien resurssit ovat vähäiset ja menevät rutiinien pyrittämiseen. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sievin kunnankirjasto; Haikolantie 19; 85410 Sievi

Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto osana ihmisten elämässä
Kirjailija innoittaa ja elävöittää kirjastopalveluja
Sanataide houkuttaa lukemaan, tekemään ja innostumaan
Sähköiset laitteet lisäävät käyttäjäystävällisyyttä
Tasavertainen palvelu kaikkien ulottuville
Elävä kirja ja erilaiset vinkkaukset tuovat elävyyttä

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli palkata kirjastonhoitaja neljäksi kuukaudeksi. Hänen toimenkuvaansa olisi kuulunut monenlaisten medianäkyvien tapahtumien tuottaminen. Suunniteltuja tapahtumia olivat muun muassa kirjavinkkaukset, kirjastoapalvelujen vienti erilaisiin kohteisiin, vierailujen järjestäminen kirjastossa ja nukketeatteri Tavoitteena oli  asiakaskäyntien ja lainauslukujen nousu sekä Alavieskan että Sievin kirjastoissa. Hanke ei saanut hakemaansa rahoitusta siinä laajuudessa, että olisi voitu palkata kokopäiväinen työntekijä hankkeeseen. 

Hankerahoituksella toteutettiin hankesuunnitelmaa siten, että pääsääntöisesti kirjaston henkilökunta valmisteli erilaisia tapahtumia, joissa vieraili kirjailijoita, kirjavinkkareita ja muita esiintyjiä. Projektin loppupuolella palkattiin projektityöntekijä kahdeksi viikoksi. Projektityöntekijä työskenteli viisi työpäivää Sievissä ja viisi työpäivää Alavieskassa ja järjesti neljä tapahtumaa kummassakin kunnassa.   Hankkeen tapahtumien ja vierailujen kohderyhminä ovat olleet kaikenikäiset kuntalaiset, lapsista vanhuksiin. Osa hankesuunnitelmaan kirjatuista suunnitelmista jäi toteutumatta, koska henkilöstöresurssia ei ollut käytettävissä hankehakemuksen laajuudessa.

Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 34 tapahtumaa. Näistä kuusi oli kirjailijavierailuja sekä kirjastoissa että kouluilla. Kirjavinkkauspäiviä oli 13 ja satutunteja järjestettiin kuutena päivänä.  Nukketeatteri vieraili molemmissa kunnissa. Eniten medianäkyvyyttä sai lukuponi Moona, joka on Alavieskan kirjaston oma yhteistyökumppani. Hankkeen aikana vierailtiin vanhusten palvelutalossa ja järjestettiin senioritapahtumia kirjastoissa.Tarjolla oli myös kirjoittajakurssi, joka ei toteutunut, koska se ei herättänyt kiinnostusta.

Hanke vaikutti myönteisesti kirjastoimagoon kummallakin paikkakunnalla. Merkittävää on, että kuntalaiset saivat hankkeen kautta kulttuurisia elämyksiä arkeensa. Sekä Sievi että Alavieska ovat pieniä kuntia, joten yleinen tapahtumien tarjonta ei ole niin runsasta kuin isoissa kaupungeissa. Ilman hankerahoitusta kunnilla ei olisi ollut mahdollista tuottaa näin paljon tapahtumia. Hanketavoitteeksi asetettu kirjastojen lainalukujen nousu eivät toteutune, vaan todennäköisesti lainaluvut pysyvät jokseenkin entisissä lukemissa, mikä sinänsä on tyydyttävä tulos.

Jatkotoimenpiteet: 

Alavieskan kirjaston lukuponi Moona, jonka omistaa alavieskalainen Vaarin talli,  nousi näkyvään rooliin hankevuotena 2015. Lukuponi Moona jatkaa Alavieskan kirjaston yhteistyökumppanina vinkkaamalla esimerkiksi hevoskirjoja omilla facebook-sivuillaan, joiden kehittämiseen kirjaston henkilökuntakin on osallistunut. Moonalle olisi kysyntää jo yli kuntarajojen. Jatkotoimenpiteenä tulisi kehittää hanke, jonka turvin sekä Moona että kirjaston henkilökunta voisivat kiertää laajemmin innostamassa lapsia ja nuoria lukemaan. 

Aloituspäivämäärä : 
12/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 555
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 593
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
34kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 845henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi