Elämyksiä kirjastoseikkailusta ja lukuiloa tietokirjoista!
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 50 (Valtatie 26)
03601
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3668
Kirjaston sähköposti : 
ulla.rastas@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirjastonhoitaja Ulla Rastas
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
ulla.rastas@karkkila.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja elävöittää esikoululaisten sekä ykkös- ja kakkosluokkien kirjastovierailujen sisältöä veturinkuljettaja Tarmon kirjastoseikkailun avulla. Toisaalta hankkeen avulla tuetaan erityisesti poikien lukuharrastusta tietokirjavinkkauksen ja poikia kiinnostavien tapahtumien avulla.

Hanke kohdennetaan  esikouluille sekä ykkös- ja kakkosluokille ja  nelosluokille.

Toimintatavat ja aikataulut:
1. Kirjastoseikkailu

Esikouluille sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisille kehitetään n. 45 min. pituinen toiminnallinen kirjastoseikkailu, joka toteutetaan veturinkuljettaja Tarmon junamatkana. Kirjastovierailuryhmä jaetaan 2 osaan: toinen 10-12 lapsen ryhmä hyppää junan kyytiin ja toiselle ryhmälle järjestetään muuta toimintaa, esim. tutustumista oikeaan vanhaan höyryveturiin kirjaston vieressä olevan kaupungintalon aulassa.

Kirjastoseikkailu alkaa, kun veturinkuljettaja Tarmo viheltää pilliin. Juna lähtee liikkeelle Pienen pieni veturi–laulun tahdissa. Lähtöaseman jälkeen juna pysähtyy Runoasemalla, Tietokirja-asemalla, Kaunokirja-asemalla sekä Media-asemalla. Asemilla matkustajat tekevät tehtäviä, joiden avulla opitaan tiedonhakua ja mediankäyttötaitoja sekä kuullaan veturinkuljettaja Tarmon kirjavinkkejä lukuharrastuksen viriämiseksi. Työhuone–asemalla matkustajat pääsevät seuraamaan kirjojen muovitusta. Kirjaston varastossa Noita yrittää taikoa koiran pureskelemista kirjoista sekä muista turmeltuneista aineistoista käyttökelpoisia. Junamatka päättyy Lainausasemalle, jossa selvitetään kirjojen lainaamiseen ja palauttamiseen liittyvät asiat.

Aikataulutus:
Hankkeen piiriin kuuluu 14 ryhmää ensimmäisen hankevuoden syksyllä 2012 ja keväällä 2013; seuraavaksi syksyksi (2013) jäisi uudet esikoulut eli 6 ryhmää. Hankkeen piirissä olisi siis yhteensä 20 ryhmää.

2. Poikien lukuharrastuksen tukeminen tietokirjavinkkauksen ja tapahtumien avulla

PISA 2000–tutkimuksen mukaan tytöt harrastavat lukemista enemmän kuin pojat. Suomessa sukupuolten välinen ero on tutkimusmaiden suurin ja näkyy myös lukutaidon tuloksissa. Huoli poikien lukuharrastuksen vähenemisestä koskee erityisesti kirjojen lukemisen vähenemistä. Pojat ovat lukijoina valikoivampia kuin tytöt. Pojat lukevat mielellään esim. sarjakuvia ja tietokirjoja sekä tutkivat tieteellisiä ilmiöitä. Pojat kokevat myös usein, että koulussa luettavilla kaunokirjateksteillä ei ole yhtymäkohtia heidän omaan maailmaansa. Ehkä siksi poikia ei kiinnosta lukeminen yhtä paljon kuin tyttöjä. Pojat tarvitsevatkin positiivisia lukukokemuksia löytääkseen ilon lukemisesta. Laajentamalla luettavien tekstien valikoimaa poikien arvostamiin teksteihin saattaisi heidän arvostus lukemista kohtaan nousta.

Tähän haasteeseen Karkkilan kirjasto haluaa vastata tällä hankkeella. Kirjasto haluaa suunnata vinkkaamista erityisesti tietokirjoihin, jotta poikienkin lukuharrastusta saataisiin lisättyä.
Aikataulutus:
Hankeen aikana vinkattaisiin nelosluokat siten, että keväällä 2013 vinkattaisiin ns. nykyiset neljäsluokkalaiset (5 luokkaa) ja syksyllä 2013 uudet neljäsluokkalaiset (5 luokkaa).

Poikien lukuharrastusta tuetaan myös kirjastossa järjestettävillä tapahtumilla, joissa esitellään erityisesti lasten tietokirjoja. Tapahtumien aiheet ja teemat valitaan nimenomaan poikia kiinnostavista asioista. Tällaisia teemoja ovat esim. autoilu, motocross ja koripallo. Vetonauloina käytetään vierailevia asiantuntijoita ja paikallisia harrastajia.

Tarkoituksena on järjestää 3 eri tapahtumaa: 1 syksyllä 2012, 1 keväällä 2013 ja yksi syksyllä 2013.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Karkkilan varhaiskasvatusyksiköiden johtajat
Ala-asteiden luokanopettajat
Tapahtumien järjestämisessa pojat itse sekä Karkkilan harrastejärjestöt ja yhdistykset sekä yksittäiset paikalliset harrastajat (esim. musiikki, autoilu)

Aiemmat hankkeet: 

Vaasan kaupunginkirjastossa on toteutettu samantyyppisiä kirjastoseikkailuja ja ne ovat onnistuneet siellä hyvin. Karkkilan kaupunginkirjasto soveltaisi kirjastoseikkailuihin Vaasan mallia. Näin Karkkilassa säästetään suunnittelukustannuksissa ja avustusta pystytään kohdentamaan seikkailujen toteutuksiin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tuotetut materiaalit:
Karkkilan kaupunginkirjaston tervehdys pikkuisten lukutoukkien vanhemmille
-vihkonen jaettiin kirjastoseikkailuun osallistuneiden lasten mukana koteihin.
Karkkilan kaupunginkirjaston tervehdys 3.-5. luokkalaisten vanhemmille
-vihkonen jaettiin Lukuiloa tietokirjoista - projektiin osallistuneiden oppilaiden mukana koteihin.
Hankkeen aineisto lehdistötiedotteineen on luettavissa ja halukkaiden käytettävissä osoitteessa:
http://www.karkkila.fi/default.asp?sivu=29&alasivu=106&kieli=246 (kohdassa Uudenmaan  ELY-keskuksen hankerahoituksella toteutettuja projekteja).

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Päiväkodeille sekä ykkös- ja kakkosluokille toteutettiin Veturinkuljettaja Tarmon kirjastoseikkailut. Kirjastoseikkailujen myötä päiväkotiryhmien sekä ykkös- ja kakkosluokkien kirjastovierailuista tuli elävämpiä ja toiminnallisempia kuin aikaisemmin järjestämämme perinteiset kirjastokäynnit ovat olleet. 

Lukuiloa (tieto)kirjoista! –lukuprojektissa tehtiin kirjapakettien kirjalistat erityisesti poikien mielenkiintoa silmällä pitäen. Oppilailta kysyttiin etukäteen toiveita kirjapakettien sisällöstä. Projekti käynnistettiin vinkkaustunnilla. Projekti innosti oppilaita lukuharrastuksen pariin erittäin hyvin. Suuri merkitys tähän oli kirjapakettien sisältöä koskevien toiveiden kysymisellä etukäteen oppilailta. Lukemista vähän harrastaneet oppilaatkin innostuivat lukemaan ensin esim. tietokirjoja ja sarjakuvia, mutta myöhemmässä vaiheessa myös lukuromaaneja. Lukuprojekti kesti vähintään kaksi kuukautta / luokka ja pitkä lukuaika lisäsi omalta osaltaan oppilaiden lukuintoa. Projektin jälkeenkin moni luokka otti vielä uusia kirjalaatikoita luokkaan ja näin lukuinnostus jatkui. Kirjaston kirjapaketit omassa luokassa innostivat siis lukemaan. Erittäin suuri merkitys oli myös kirjailijavierailulla lukuinnostuksen heräämisessä. Kirjailija Jari Mäkipään Etsiväkerho Hurrikaani -kirjat innoittivat vielä nuoria kirjastoraatilaisia ideoimaan ja toteuttamaan Kirjastoestsivien arvoitus -salapoliisitapahtuman kirjastossa. Paikallisen Taikuri Samirin esiintymistä kirjastossa tuli katsomaan n. 100 lasta. Tapahtumilla saimme kirjastoa tutuksia ja mukavaksi paikaksi lasten ja nuorten mielissä.

Jatkotoimenpiteet: 

Sekä kirjastoseikkailut että tietokirjoja, sarjakuvia ja lukuromaaneja sisältävät kirjalaatikot koulujen luokissa jäävät osaksi kirjaston toimintaa; vinkkaustakin järjestämme resurssien mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
14/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 875
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 875
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 887
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 387
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
36kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
735henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
544henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 500
 
okm
avi