Elämyksiä kirjastoseikkailusta ja lukuiloa tietokirjoista!
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Pl 50 (Valtatie 26)
03601
Bibliotekets telefonnummer : 
09 4258 3668
Bibliotekets e-postadress : 
ulla.rastas@karkkila.fi
ISIL-kod : 
FI-Karki
FO-nummer : 
0127046-7
Ansvarsperson : 
Kirjastonhoitaja Ulla Rastas
Telefonnummer : 
09 4258 3668
E-post : 
ulla.rastas@karkkila.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja elävöittää esikoululaisten sekä ykkös- ja kakkosluokkien kirjastovierailujen sisältöä veturinkuljettaja Tarmon kirjastoseikkailun avulla. Toisaalta hankkeen avulla tuetaan erityisesti poikien lukuharrastusta tietokirjavinkkauksen ja poikia kiinnostavien tapahtumien avulla.

Hanke kohdennetaan  esikouluille sekä ykkös- ja kakkosluokille ja  nelosluokille.

Toimintatavat ja aikataulut:
1. Kirjastoseikkailu

Esikouluille sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisille kehitetään n. 45 min. pituinen toiminnallinen kirjastoseikkailu, joka toteutetaan veturinkuljettaja Tarmon junamatkana. Kirjastovierailuryhmä jaetaan 2 osaan: toinen 10-12 lapsen ryhmä hyppää junan kyytiin ja toiselle ryhmälle järjestetään muuta toimintaa, esim. tutustumista oikeaan vanhaan höyryveturiin kirjaston vieressä olevan kaupungintalon aulassa.

Kirjastoseikkailu alkaa, kun veturinkuljettaja Tarmo viheltää pilliin. Juna lähtee liikkeelle Pienen pieni veturi–laulun tahdissa. Lähtöaseman jälkeen juna pysähtyy Runoasemalla, Tietokirja-asemalla, Kaunokirja-asemalla sekä Media-asemalla. Asemilla matkustajat tekevät tehtäviä, joiden avulla opitaan tiedonhakua ja mediankäyttötaitoja sekä kuullaan veturinkuljettaja Tarmon kirjavinkkejä lukuharrastuksen viriämiseksi. Työhuone–asemalla matkustajat pääsevät seuraamaan kirjojen muovitusta. Kirjaston varastossa Noita yrittää taikoa koiran pureskelemista kirjoista sekä muista turmeltuneista aineistoista käyttökelpoisia. Junamatka päättyy Lainausasemalle, jossa selvitetään kirjojen lainaamiseen ja palauttamiseen liittyvät asiat.

Aikataulutus:
Hankkeen piiriin kuuluu 14 ryhmää ensimmäisen hankevuoden syksyllä 2012 ja keväällä 2013; seuraavaksi syksyksi (2013) jäisi uudet esikoulut eli 6 ryhmää. Hankkeen piirissä olisi siis yhteensä 20 ryhmää.

2. Poikien lukuharrastuksen tukeminen tietokirjavinkkauksen ja tapahtumien avulla

PISA 2000–tutkimuksen mukaan tytöt harrastavat lukemista enemmän kuin pojat. Suomessa sukupuolten välinen ero on tutkimusmaiden suurin ja näkyy myös lukutaidon tuloksissa. Huoli poikien lukuharrastuksen vähenemisestä koskee erityisesti kirjojen lukemisen vähenemistä. Pojat ovat lukijoina valikoivampia kuin tytöt. Pojat lukevat mielellään esim. sarjakuvia ja tietokirjoja sekä tutkivat tieteellisiä ilmiöitä. Pojat kokevat myös usein, että koulussa luettavilla kaunokirjateksteillä ei ole yhtymäkohtia heidän omaan maailmaansa. Ehkä siksi poikia ei kiinnosta lukeminen yhtä paljon kuin tyttöjä. Pojat tarvitsevatkin positiivisia lukukokemuksia löytääkseen ilon lukemisesta. Laajentamalla luettavien tekstien valikoimaa poikien arvostamiin teksteihin saattaisi heidän arvostus lukemista kohtaan nousta.

Tähän haasteeseen Karkkilan kirjasto haluaa vastata tällä hankkeella. Kirjasto haluaa suunnata vinkkaamista erityisesti tietokirjoihin, jotta poikienkin lukuharrastusta saataisiin lisättyä.
Aikataulutus:
Hankeen aikana vinkattaisiin nelosluokat siten, että keväällä 2013 vinkattaisiin ns. nykyiset neljäsluokkalaiset (5 luokkaa) ja syksyllä 2013 uudet neljäsluokkalaiset (5 luokkaa).

Poikien lukuharrastusta tuetaan myös kirjastossa järjestettävillä tapahtumilla, joissa esitellään erityisesti lasten tietokirjoja. Tapahtumien aiheet ja teemat valitaan nimenomaan poikia kiinnostavista asioista. Tällaisia teemoja ovat esim. autoilu, motocross ja koripallo. Vetonauloina käytetään vierailevia asiantuntijoita ja paikallisia harrastajia.

Tarkoituksena on järjestää 3 eri tapahtumaa: 1 syksyllä 2012, 1 keväällä 2013 ja yksi syksyllä 2013.

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Karkkilan varhaiskasvatusyksiköiden johtajat
Ala-asteiden luokanopettajat
Tapahtumien järjestämisessa pojat itse sekä Karkkilan harrastejärjestöt ja yhdistykset sekä yksittäiset paikalliset harrastajat (esim. musiikki, autoilu)

Tidigare projekt: 

Vaasan kaupunginkirjastossa on toteutettu samantyyppisiä kirjastoseikkailuja ja ne ovat onnistuneet siellä hyvin. Karkkilan kaupunginkirjasto soveltaisi kirjastoseikkailuihin Vaasan mallia. Näin Karkkilassa säästetään suunnittelukustannuksissa ja avustusta pystytään kohdentamaan seikkailujen toteutuksiin.

Webbsidor, publikationer och material: 

Tuotetut materiaalit:
Karkkilan kaupunginkirjaston tervehdys pikkuisten lukutoukkien vanhemmille
-vihkonen jaettiin kirjastoseikkailuun osallistuneiden lasten mukana koteihin.
Karkkilan kaupunginkirjaston tervehdys 3.-5. luokkalaisten vanhemmille
-vihkonen jaettiin Lukuiloa tietokirjoista - projektiin osallistuneiden oppilaiden mukana koteihin.
Hankkeen aineisto lehdistötiedotteineen on luettavissa ja halukkaiden käytettävissä osoitteessa:
http://www.karkkila.fi/default.asp?sivu=29&alasivu=106&kieli=246 (kohdassa Uudenmaan  ELY-keskuksen hankerahoituksella toteutettuja projekteja).

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Päiväkodeille sekä ykkös- ja kakkosluokille toteutettiin Veturinkuljettaja Tarmon kirjastoseikkailut. Kirjastoseikkailujen myötä päiväkotiryhmien sekä ykkös- ja kakkosluokkien kirjastovierailuista tuli elävämpiä ja toiminnallisempia kuin aikaisemmin järjestämämme perinteiset kirjastokäynnit ovat olleet. 

Lukuiloa (tieto)kirjoista! –lukuprojektissa tehtiin kirjapakettien kirjalistat erityisesti poikien mielenkiintoa silmällä pitäen. Oppilailta kysyttiin etukäteen toiveita kirjapakettien sisällöstä. Projekti käynnistettiin vinkkaustunnilla. Projekti innosti oppilaita lukuharrastuksen pariin erittäin hyvin. Suuri merkitys tähän oli kirjapakettien sisältöä koskevien toiveiden kysymisellä etukäteen oppilailta. Lukemista vähän harrastaneet oppilaatkin innostuivat lukemaan ensin esim. tietokirjoja ja sarjakuvia, mutta myöhemmässä vaiheessa myös lukuromaaneja. Lukuprojekti kesti vähintään kaksi kuukautta / luokka ja pitkä lukuaika lisäsi omalta osaltaan oppilaiden lukuintoa. Projektin jälkeenkin moni luokka otti vielä uusia kirjalaatikoita luokkaan ja näin lukuinnostus jatkui. Kirjaston kirjapaketit omassa luokassa innostivat siis lukemaan. Erittäin suuri merkitys oli myös kirjailijavierailulla lukuinnostuksen heräämisessä. Kirjailija Jari Mäkipään Etsiväkerho Hurrikaani -kirjat innoittivat vielä nuoria kirjastoraatilaisia ideoimaan ja toteuttamaan Kirjastoestsivien arvoitus -salapoliisitapahtuman kirjastossa. Paikallisen Taikuri Samirin esiintymistä kirjastossa tuli katsomaan n. 100 lasta. Tapahtumilla saimme kirjastoa tutuksia ja mukavaksi paikaksi lasten ja nuorten mielissä.

Fortsatta åtgärder: 

Sekä kirjastoseikkailut että tietokirjoja, sarjakuvia ja lukuromaaneja sisältävät kirjalaatikot koulujen luokissa jäävät osaksi kirjaston toimintaa; vinkkaustakin järjestämme resurssien mukaan.

Projektet börjar : 
14/08/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 000
Egen finansiering: 
€1 875
Budget sammanlagt: 
€8 875
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 887
Egen finansiering: 
€5 387
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
36kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
735henkilö/person
Antalet evenemang: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
544henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 500