Elämyksiä lukemalla
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kaupunginkirjaston oma kuva
Kuhmon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 16
88901
Kirjaston puhelin : 
044-7255390
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kuhmo.fi
Y-tunnus : 
0186204-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Hyvönen
Puhelin : 
044-7255389
Sähköposti : 
taina.hyvonen@kuhmo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten lukemista avaamalla kirjan sanoma musiikin, elämystilan ja tanssin kautta. Hankkeella pyritään siihen, että lapset kokevat kirjat elämyksinä rikastaen näin lasten mielikuvitusta. Yksikin kiinnostava lukukokemus voi olla avain lukemisen maailmaan.Kirjaston tilaan rakennetaan elämystila, jossa kerrotaan satuja ja tarinoita lapsille. Musiikiiopisto tekee sadun pohjalta konsertin, jota esitetään kirjastossa. Hankkeeseen sisällytetään myös kirjan pohjalta tehty tanssiesitys. Kirjastossa toteutetetaan kirjailijavierailu 6. luokkalaisille sekä vanhemmille suunnattu luento lukemisen merkityksestä lapselle.Toivottuna tulkoksena lasten kiinnostus kirjaa ja lukemista kohti kasvaa kirjoista eri aistein saatujen kokemusten kautta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kuhmon peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaat käyvät kirjaston elämystilassa.
Järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaiden vanhemmille luento lukemisen merkityksestä ja kirjavinkkausta.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten lukemista avaamalla kirjan sanoma musiikin, elämystilan ja tanssin kautta. Hankkeella pyritään siihen, että lapset kokevat kirjat elämyksinä rikastaen näin lasten mielikuvitusta. Yksikin kiinnostava lukukokemus voi olla avain lukemisen maailmaan.Kirjaston tilaan rakennetaan elämystila, jossa kerrotaan satuja ja tarinoita lapsille. Musiikiiopisto tekee sadun pohjalta konsertin, jota esitetään kirjastossa. Hankkeeseen sisällytetään myös kirjan pohjalta tehty tanssiesitys. Kirjastossa toteutetetaan kirjailijavierailu 6. luokkalaisille sekä vanhemmille suunnattu luento lukemisen merkityksestä lapselle.Toivottuna tulkoksena lasten kiinnostus kirjaa ja lukemista kohti kasvaa kirjoista eri aistein saatujen kokemusten kautta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Musiikkiopisto, Kontion koulu, päivähoito, perhepäivähoitajat

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke toteutettiin 5. - 9.10.2015. Kirjaston tiloihin rakennettiin elämyskierros, jossa oli 3 eri pistettä: metsä ja luonto, satuhahmot ja merirosvot. Kukin piste oli sisustettu kankain, satuhahmoin yms. materiaalein. Kussakin pisteessä luettiin satu ja juteltiin lasten kanssa siitä. Kierroksen alussa musiikkiopiston oppilaat esittivät soittotuokion. Soittotuokioita oli harjoiteltu musiikkiopiston viikonloppukurssilla, johon oli pakattu oma opettaja. Elämyskierroksen kävi läpi 1. ja 2. luokan oppilaat ja eskarilaiset yhteensä 307 oppilasta. Oppilaat kuuntelivat hyvin satuja ja ihastelivat satuhahmoja yms. rekvisiittaa. Lasten pisteissä oloaika ja koko kierros oli aikataulutettu ja se piti hyvin paikkansa. Perukan koulun oppilaille (3 koulua) oli hankeen rahoilla järjestetty linja-autokuljetus. Sanataideopettaja Teija Mursula piti 1. ja 2.luokan lasten vanhemmille luennon kirjastossa lukemisesta ja kirjoista. Oppilaiden reppuvihoissa oli tästä viety viestiä vanhemmille. Harmittavan vähän vanhempia oli saapunut kuuntelemaan tätä erinomaista luentoa. Elämyskierroksen suunnitteluun ja vetämiseen palkattiin hankkeen rahoilla 2 viikoksi työntekijä. Hankkeen suunnitteluun ja organisointiin osallistui 4 työntekijää ja kierrosten vetämiseen 2 työntekijää. Hanke sai erittäin hyvää palautetta opettajilta, varhaiskasvatuksen henkilökunnalta ja lapsilta. Muutamat lapset kävivät kirjastossa myöhemmin vanhempien kanssa lainaamassa satukirjoja. Kirjasto pyrkii toteuttamaan joka toinen vuosi eri teemoin vastaavan laista elämyskierrosta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Power Point esitys, mikä esitettiin AVI:in järjestämänä hankepäivänä lokakuussa 2015 Kajaanin kirjastossa (liite)
Osallistujille jaettava kirjanmerkki (liite)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston elämyskierroksella oli 3 satupistettä: metsä ja luonto, satuhahmot ja merirosvot ja seikkailu. Kussakin pisteessä lapsille luettiin satu ja tilat oli sisustettu ja elävöitetty kankain, satuhahmoin yms. Kierros alkoi musiikkiopiston oppilaiden musiikkituokiolla. Lopuksi lapsille jaettiin muistoksi kirjanmerkki. Elämyskierrokseen osallistui 1. ja 2. luokan oppilaat sekä eskarilaiset n. 300 henkeä. Joitakin perhepäivähoito lapsia kävi myös kierroksen. 1 ja 2. luokan oppilaat olivat tehneet luontoaiheisia töitä kirjaston näyttelytilaan. Sanataide opettaja Teija Mursula piti kirjastossa luennon 1. ja 2. luokan oppilaiden vanhemmille lukemisen tärkeydestä ja vinkkasi kirjoja. Oppilaat kuuntelivat satuja ja musiikkia innokkaasti ja osa lapsista kävi illalla vanhempien kanssa lainaamassa kirjoja ja katsomassa näyttelyä. Elämyskierros sai paljon kiitosta opettajilta ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalta. Lapset saivat elämyksiä satujen, rekvisiitan ja musiikin kautta ns. monella aistilla. Kierros oli iso työ toteuttaa; kirjasto pyrkii toteuttamaan vastaavanlaisen kierroksen joka toinen vuosi kirjaston tiloissa. Vanhemmille suunnatulla luennolla oi vain 10 henkeä. Lisäksi 20.4.2017 järjestettiin Paula Norosen kirjailijavierailu Kuhmo-talossa. Kirjailijan elävää esitystä oli kuuntelemassa n. 450 oppilasta eskari-ikäsisitä 6. luokan oppilaisiin. Kirjailijavierialun jälkeen Norosen kirjat olivat pitkään kysyttyjä ja lainattuja.

Jatkotoimenpiteet: 

Elämyskierroksia on tarkoitus pitää kirjastossa joka toinen vuosi eri ikäryhmille ja eri teemoin. Pyrimme saamaan myös tanssiesityksiä mukaan elävöittämään satutuokioita.
Vanhemmille kohdistetun luennon toteutus täytyy suunnitella eri lailla esim vanhempain illan yhteyteen, jotta saadaan osallistujia enemmän.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2014
Lopetuspäivämäärä : 
20/04/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 502
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 502
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
460henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
307henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014