Elämyksiä parkanolaisille!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kirjaston kuvatiedostot/Johanna Karhu
Parkanon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Parkanontie 57
39700
Kirjaston puhelin : 
044 7865560
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@parkano.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parka
Y-tunnus : 
0136311-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Latvajärvi
Puhelin : 
0447865561
Sähköposti : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Hankkeen tavoite: 

Uudenlaisen toimintakulttuurin luominen ja sen markkinointi sekä laajalle yleisölle että henkilökunnalle Parkanon uusitussa kirjastossa

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien lukumäärä (tavoite: vähintään 12 tapahtumaa elokuu 2017-marraskuu 2018) Osallistujien lukumäärä (tavoite: 500 kävijää)

Kuvaus : 

Parkanon peruskorjattu kirjasto valmistuu vuodenvaihteessa 2016-2017. Kirjasto valmistautuu tulevaisuuden haasteisiin tarjoamalla ajantasaisten kokoelmien ohella alueen asukkaille mahdollisuuden päästä hyvin erilaisten kulttuurielämysten äärelle uusituissa, viihtyisissä tiloissa. Muunneltavuus, esimerkiksi kalusteiden mahdollisimman helppo siirreltävyys, on otettu tilojen suunnittelussa huomioon. Kirjastoon on suunniteltu myös monikäyttöinen, elämystilaksi kutsuttu tila, joka tekniikallaan ja muuntuvaisuudellaan mahdollistaa hyvin monenlaisten tapahtumien järjestämisen. Alkuvaiheen tapahtumiksi on suunniteltu neljä kirjailijavierailua, jotka "palkitsevat" aktiivisesti toimivia lukupiirejä, lastenteatterivierailua, johon yleisöksi voidaan kutsua päiväkotien lapsia, ja joka mitä ilmeisimmin tarvitsee ainakin kaksi esitystä, paikallisten taitajien pienimuotoisia konsertteja ja ainakin yhtä vierailevaa, lapsille suunnattua musiikkitapahtumaa. On tarkoitus järjestää ainakin yksi kirjallisuusaiheinen iltatapahtuma kuukaudessa säännöllisten lukupiirien ja satutuntien lisäksi, esim. vinkkausiltoja ja novellikoukku-tyyppisiä ääneenlukuiltoja. Myös peli-iltoja ja livekonserttien sekä muiden tapahtumien striimausta kokeillaan. Henkilökuntaa koulutetaan tapahtumien tuottamiseen.Tapahtumista osa pyritään toteuttamaan omalla työllä eikä vierailijaa aina tarvita. Kirjasto toimii luonnollisesti oppimisympäristönä ja siten tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Kirjastoon mahtuu myös taidenäyttelyitä, jotka enimmäkseen järjestetään yhteistyössä paikallisen taideyhdistyksen kanssa, mutta näytteilleasettajia kutsutaan muualtakin. Vierailukustannusten lisäksi tapahtumien tuottaminen tarvitsee rahoitusta markkinointiin ja tarjoiluihin. Markkinointia hoidetaan paitsi perinteisin menetelmin, myös mm. infonäyttöjen avulla. Tiedottamista tarvitaan myös uudistetun kirjaston uudistetuista palveluista, esim. lehtilukusalin omatoimikäytöstä ja mahdollisuudesta palauttaa aineistoa ja noutaa varauksia kirjaston ollessa kiinni. Uudenlaisen toimintakulttuurin luomiseen ja sen mukaisen tapahtumatuotannon aloittamiseen, tapahtumien järjestämiskoulutukseen ja kaikesta uudesta tiedottamiseen haemme avustusta. Hanke toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana. Kustannusarvio: haettava avustus: lastenteatteri, musiikkivierailu, kirjailijavierailut 5000 € muut vierailut 1000 € lehti- ja muut ilmoitukset tapahtumista 1000 € tiedottaminen uusista palveluista 1000 € tapahtumatuotantokoulutus 500 € tarjoilut 1000 € HAETTAVA AVUSTUS YHTEENSÄ 9500 € omarahoitus: tapahtumien suunnittelu ja toteutus osittain omana työnä 1500 € KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ 11000 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Parkanon varhaiskasvatus, Parkanon koulut, Ylä-Satakunnan musiikkiopisto, Lukukeskus
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Parkanon peruskorjattu kirjasto valmistui vuodenvaihteessa 2016-2017 ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2017. Kirjasto on mahdollistanut alueen asukkaille pääsyn hyvin erilaisten kulttuurielämysten äärelle uusituissa, viihtyisissä tiloissa. Muunneltavuus, esimerkiksi kalusteiden mahdollisimman helppo siirreltävyys, on otettu tilojen suunnittelussa huomioon. Kirjastoon on suunniteltu myös monikäyttöinen, elämystilaksi kutsuttu tila, joka tekniikallaan ja muuntuvaisuudellaan mahdollistaa hyvin monenlaisten tapahtumien järjestämisen.

Hankkeen tuella järjestettiin loppuvuoden 2017 ja vuoden 2018 aikana viikoittain erilaisia tilaisuuksia, mm. 4 kirjailijavierailua, joista kolme aikuisille suunnattua ja yksi kouluikäisille. Lukupiirejä kirjastossa pyöri hankkeen aikana, ja edelleen, 3-4. Ne kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain ja hankkeen avulla piireille saatiin muutama vierailija innostamaan lukemista. Dokumenttielokuvailtoja järjestettiin omin voimin 9 kertaa, lisäksi muutamia ulkopuolisten järjestämiä elokuvia ja yksi jossa yhteistyökumppanina oli Pirkanmaan elokuvakeskus. On pidetty kaksi pelitapahtumaa, joista toisessa pelattiin lautapelejä ja toisassa digitaalisia pelejä. Vieraileva nukketeatteri esiintyi kahdelle lapsiryhmälle, luontovalokuvaillassa "Suomi mereltä tuntureille" nähtiin komeita kuvia Suomen luonnosta ja Siirtolaisuus-luennolla kuultiin edellisten sukupolvien joukkomuutosta Amerikkaan. Tampereen tuomiokirkon arkkitehtuurista ja taiteesta kuultiin ja nähtiin hieno luento. Suomen satavuotissyntymäpäivää päästiin juhlimaan uusitussa kirjastossa, ohjelmassa oli runoa, musiikkia ja kahvia.

Musiikista mainittakoon lastenmusiikkiesitys Mimi ja Kuku, yhteislauluillat (2) ja kuorokonsertit (1). Muiden järjestämiä konsertteja oli ainakin neljä.

Taidenäyttelyitä on hakkeen aikana järjestetty 14 kertaa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Runsaasti hyviä elämyksiä. Kirjasto on entistä paremmin tullut palvelemaan kaikkien ihmisten kokoontumis- ja kulttuurista nauttimispaikkana. Merkitys syrjäytymisen vähentäjänä melkoinen.

Hankkeen kävijätavoitteet ylittyivät vaikka kaikkea suunniteltua ei pystyttykään järjestämään.

Jatkotoimenpiteet: 

Ensimmäistä kertaa Parkanon kirjaston talousarvioon saatiin ihan oma määräraha kulttuuripalveluihin (vuodeksi 2019) - siispä tapahtumatuotantoa on mahdollisuus jatkaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 206
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 206
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
40kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 555henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti, ei kuitenkaan vain kirjastolle järjestettävään tapahtumatuotannon koulutukseen. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi