Elämysten kirjasto 2
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Keiteleen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 6
72601
Bibliotekets telefonnummer : 
040 764 9927
Bibliotekets e-postadress : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
FO-nummer : 
0170773-7
Ansvarsperson : 
Sirpa Tyni
Telefonnummer : 
040 764 9904
E-post : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjasto on ihmisten, ideoiden ja kulttuurien kohtaamispaikka. Kirjaston perustehtävänä on mm. ruokkia kaikenikäisten mielikuvitusta ja tiedonhalua sekä säilyttää kulttuuriperintöä.  Kirjasto on monipuolinen ja muuntautuva tila. Kirjasto on ennakkoluuloton, yhteisöllinen ja avoin. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus sekä kansalaisten tasavertaisuus ovat tärkeitä arvoja. Kirjaston kanssa yhteistyössä toimivat mm. päivähoito, koulut, nuorisotoimi, vanhustenhuolto sekä järjestöt ja yhdistykset.

Kirjaston toimintamuotoina voivat olla mm. yleisö- ja videoluennot, toimiminen informaatiokanavana esimerkiksi Kunta- ja Kirjastokanavien kautta, elokuvien esittäminen (aineistojen esittely ja sisältöjen avaaminen), kirjastonkäytön opetus ja satutunnit.

Elokuvien digitalisoituessa kiertävät elokuvan näyttäjät lopettavat toimintansa. Pienissä kunnissa ei ole elokuvateattereita eikä kunnilla ole varaa hankkia uudentyyppisiä laitteita.

Elämysten kirjasto 2 -hankkeen tarkoituksena on hankkia mm. laadukas äänentoistolaitteisto aiemmin hankitun videotykin lisäksi (Elämysten kirjasto -hanke).

Lisäksi hankittaisiin langattomia kuulokkeita esim. lapsille ja nuorille musiikin ja satujen kuuntelua varten. Vanhat kiinteät kuuntelupisteet on jouduttu poistamaan käytöstä.

 

 

Tidigare projekt: 

Elämysten kirjasto -hankerahalla on hankittu ajanmukainen dataprojektori.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kotiteatterilaitteisto on ollut käytössä useita kertoja. Nilakan Yhtenäiskoulun luokat kävivät syksyn aikana katsomassa luontoteemaan liittyviä elokuvia. Talligalleriassa olleissa näyttelyissä on hyödynnetty myös laitteistoa.

Lisäksi yhdessä koulun kanssa järjestettiin kirjastoon "Pajapäivä", jonka kolmesta osiosta yksi oli elokuvan katsominen Talligalleriassa.

Myös Kansallisen Pelipäivän ohjelmaan kirjastossa kuului elokuvan katsominen Talligalleriassa.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 200
Egen finansiering: 
€300
Budget sammanlagt: 
€3 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 647
Egen finansiering: 
€400
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
15kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
500henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 200

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013