Elämysten kirjasto 3
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastot
Kirjaston osoite : 
PL 6
72601
Kirjaston puhelin : 
040 764 9927
Kirjaston sähköposti : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ketle
Y-tunnus : 
0170 773-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Tyni
Puhelin : 
040 764 9904
Sähköposti : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Hankkeen tavoite: 

Elämysten kirjasto 3 -hankkeen tarkoituksena on hankkia mm. laadukasta ja ajanmukaista äänentoistolaitteistoa aiemmin hankitun varustuksen lisäksi (Elämysten kirjasto -hankkeet 1 ja 2).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uudet laitteet ja niiden käyttö 

Kuvaus : 

Kirjasto on ihmisten, ideoiden ja kulttuurien kohtaamispaikka. Kirjaston perustehtävänä on mm. ruokkia kaikenikäisten mielikuvitusta ja tiedonhalua sekä säilyttää kulttuuriperintöä.  Kirjasto on monipuolinen ja muuntautuva tila. Kirjasto on ennakkoluuloton, yhteisöllinen ja avoin. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus sekä kansalaisten tasavertaisuus ovat tärkeitä arvoja. Kirjaston kanssa yhteistyössä toimivat mm. päivähoito, koulut, nuorisotoimi, vanhustenhuolto sekä järjestöt ja yhdistykset.

Kirjaston toimintamuotoina voivat olla mm. yleisö- ja videoluennot, toimiminen informaatiokanavana esimerkiksi Kunta- ja Kirjastokanavien kautta, elokuvien esittäminen (aineistojen esittely ja sisältöjen avaaminen), kirjastonkäytön opetus ja satutunnit.

Elämysten kirjasto 3 -hankkeen tarkoituksena on hankkia mm. laadukasta ja ajanmukaista äänentoistolaitteistoa aiemmin hankitun varustuksen lisäksi (Elämysten kirjasto -hankkeet 1 ja 2).

Avustuksen turvin hankittaisiin Keiteleen ja Pielaveden kirjastoon langattomia kuulokkeita mm. musiikin ja elokuvien kuuntelua varten sekä liitettäväksi pelikoneisiin. Mikrofoneja hankitaan äänentoiston parantamiseksi, koska vanhat langattomat mikrofonit poistuvat käytöstä, kun taajuudet vaihtuvat vuonna 2014-15.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keiteleen ja Pielaveden kunnankirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Elämysten kirjasto 1 ja 2

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankerahoituksen avulla uudistettiin sekä Keiteleen että Pielaveden kirjastojen äänentoistojärjestelmä taajuuksien vaihtumisen takia.

Äänentoisotlaitteistoa on käytetty eri tilaisuuksissa molemmissa kunnissa sivistystoimien järjestämissä tilaisuuksissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 283
Oma rahoitus yhteensä: 
€220
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
500henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 200

Hakemus on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.