Elämysten kirjasto
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keiteleen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 6, Koulutie 1
72601
Kirjaston puhelin : 
040 764 9927
Kirjaston sähköposti : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ketle
Y-tunnus : 
0170 773-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Tyni
Puhelin : 
040 764 9904
Sähköposti : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Kuvaus : 

Kirjasto on ihmisten, ideoiden ja kulttuurien kohtaamispaikka. Kirjaston perustehtävänä on mm. ruokkia kaikenikäisten mielikuvitusta ja tiedonhalua sekä säilyttää kulttuuriperintöä.  Kirjasto on monipuolinen ja muuntautuva tila. Kirjasto on ennakkoluuloton, yhteisöllinen ja avoin. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus sekä kansalaisten tasavertaisuus ovat tärkeitä arvoja.

Kirjaston toimintamuotoina voivat olla mm. yleisö- ja videoluennot, toimiminen informaatiokanavana esimerkiksi Kunta- ja Kirjastokanavien kautta, elokuvien esittäminen (aineistojen esittely ja sisältöjen avaaminen), kirjastonkäytön opetus ja satutunnit.

Elokuvien digitalisoituessa kiertävät elokuvan näyttäjät lopettavat toimintansa. Pienissä kunnissa ei ole elokuvateattereita eikä kunnilla ole varaa hankkia uudentyyppisiä laitteita. Tarkoituksenamme on hankkia riittävän tehokas dataprojektori elokuvien näyttämistä sekä muita em. toimintoja varten kirjaston tiloissa.

Kirjaston kanssa yhteistyössä toimivat mm. päivähoito, koulut, nuorisotoimi, vanhustenhuolto sekä järjestöt ja yhdistykset.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Laitteistoa on hyödynnetty kokouksissa ja luennoissa. Useissa näyttelyissä on hyödynnetty siten, että näyttelyyn liittyvät diaesitykset on voitu liittää osaksi näyttelyä.

Jatkotoimenpiteet: 

Elämysten kirjasto 2 -hankkeen avulla hankittavaa äänentoistolaitteistoa voidaan hyödyntää samassa tilassa (Näyttely- ja luentotila Talligalleria).

Elämysten kirjasto 3 -hanke vireillä, jossa muun muassa mikrofonien uusintaa taajuuksien muuttumisen takia. 

Aloituspäivämäärä : 
08/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 492
Oma rahoitus yhteensä: 
€240

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
50henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 000henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 200

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012