Elävä Nurkka: sisällöntuotantoa lapsille ja nuorille
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuvaaja: Susanna Saari, Vaasan kaupunginkirjasto
Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastonkatu 13
65100
Bibliotekets telefonnummer : 
0405211863
Bibliotekets e-postadress : 
birgitta.auren@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Susanna Saari/Marja MIkola
Telefonnummer : 
0401735207
E-post : 
susanna.saari@vaasa.fi; marja.mikola@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Tausta

Vaasan pääkirjaston vanha ja käyttämättömäksi jäänyt ATK-luokka muuntautui kevättalvella 2011 projektirahoituksen turvin uudeksi lasten ja nuorten tilaksi, joka sai sijaintinsa mukaan nimen Nurkka.

Nurkka avattiin maaliskuussa 2011 ja on siitä lähtien ollut avoinna kolmena päivänä viikossa (ti ja to klo 14–17 sekä ke klo 17–19). Sekä ala- että yläkouluikäiset nuoret ovat löytäneet tilan ja käyvät siellä pelaamassa konsoli- tai tietokonepelejä sekä viettämässä aikaa kavereidensa kanssa koulun jälkeen. Nurkka on houkutellut kirjastoon myös sellaisia nuoria, jotka eivät muuten kirjastossa kävisi.

Kirjaston henkilökunta käyttää kannettavin tietokonein varustettua Nurkkaa ja sen kannettavia tietokoneita myös esimerkiksi tiedonhaun opetukseen koululais- ja opiskelijaryhmille sekä henkilökunnan ja kirjaston käyttäjille suunnatuissa koulutuksissa.

Nurkan toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja se koetaan toimivaksi tilaksi, joka vastaa edellisen hankkeen tavoitteisiin. Tilan konkreettisen käytön yhteydessä lasten ja nuorten tarpeet ovat kuitenkin nousseet paremmin esille, ja kirjasto kokee, että ohjatun toiminnan järjestäminen on edellytys kyseisen tilan monipuoliselle jatkokäytölle sekä lasten ja nuorten palveluiden kehittämiselle.

Ohjatun toiminnan järjestäminen Nurkassa ja mahdollisesti myös muissa kirjaston tiloissa vaatisi myös apua ulkopuolisilta ohjaajilta, joilla on asiantuntemusta eri aloilta.

Projektirahaa haetaan siis ohjattujen teemapäivien ja –iltojen järjestämiseen, sekä ulkopuolisia palkkaamalla että oman henkilökunnan voimin sijaisjärjestelyillä. Vaasan kaupunginkirjaston henkilökunta suunnittelee teemapäivät mm. nuorten toiveiden pohjalta, kutsuu ulkopuoliset vetäjät, huolehtii käytännön järjestelyistä ja toiminnasta tiedottamisesta sekä osallistuu kustannuksiin tarjoamalla tilat, ohjelmistot ja laitteet tietoliikennekuluineen.

Tavoite ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten tiedonhallinta-  ja medialukutaitojen sekä lukuharrastuksen edistäminen. Verkostoitunut kirjasto mahdollistaa kaikille avoimen pääsyn tiedon ja elämysten äärelle, ja järjestämällä tapahtumia lapsille ja nuorille pyritään myös kasvattamaan tulevaisuuden kirjastonkäyttäjiä.

Tavoitteena on myös, että teemailloista ja erilaisista kerhoista kootaan kirjastolle opetus- tai materiaalipaketit, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa. Esimerkiksi digikamerakerhon vetäjä kokoaisi kirjastolle materiaalia kuvakäsittelystä, netin kuvapalveluista jne., jotta kerhotoimintaa voidaan mahdollisesti jatkaa hankkeen jälkeenkin. Toivomme saavamme hankkeesta myös muita hyviä käytänteitä, joita on mahdollisuus hyödyntää myös jatkossa.

Esimerkkejä mahdollisista teemailloista/kerhoista:

  • nuorten lukupiiri
  • sanataidekerho: tutustutaan kirjallisuuden ja kirjoittamisen eri muotoihin, kirjoitetaan novelleja, tarinoita ja runoja, luetaan lempikirjallisuutta
  • peli-illat: kokeillaan yhdessä eri pelejä, etsitään tietoa peleistä, tietovisa
  • tyttöjen ilta: opastusta peleissä, kirjavinkkausta, tarjoilua, tiedonhaun opastusta
  • digikuvauskerho: miten käytän järjestelmäkameraa, kuvankäsittely (ilmainen kuvankäsittelyohjelma Gimp), netin kuvapalvelut (Flickr, Picasa)
  • tiedonhaun opastus ei-perinteisin keinoin: esim. Kato kunnolla Googlesta, tietovisat
  • elokuvakerho
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Vaasan kaupungin nuorisotoimi, paikalliset järjestöt, kansalaisopistot, yksityiset henkilöt (kerhojen vetäjät)

Tidigare projekt: 

Hanke on jatkoa Lasten ja nuorten mediapaja –hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2010-2011.

Webbsidor, publikationer och material: 

Lyhytvideokurssin satoa 2013:

http://www.youtube.com/watch?v=P-YuBZjQZ5o

Åtgärder och önskade inverkningar: 

 Elävä Nurkka: sisällöntuotantoa lapsille ja nuorille

Hankerahoitusta myönnettiin kaudelle 2012-13 ja jatkoaikaa 30.6.2014 saakka. Hankkeen tavoitteena oli järjestää pääasiassa kirjaston tapahtumatila Nurkassa toimintaa lapsille ja nuorille. Nurkka onkin ollut säännöllisesti avoinna tiistaina, keskiviikkona ja torstaina, yhteensä kahdeksan tuntia viikossa. Tiistaisin ja torstaisin erityisesti alakouluikäiset ovat valloittaneet Nurkan. Koulujen syys- ja talvilomien aikaan Nurkassa on ollut pidemmät aukioloajat. Valvontaa on hoitanut pääasiassa kirjaston siviilipalvelushenkilö, mutta jonkin verran on hankerahaa käytetty myös valvojan palkkakustannuksiin. 

Yhteistyössä Vaasan kesäyliopiston kanssa järjestettiin Nurkassa kesällä 2013 nuorille suunnattuja kursseja, joissa aiheena oli valokuvaus ja kuvankäsittely, peliohjelmointi ja lyhytvideo. Kursseille osallistui yhteensä 28 10-18-vuotiasta.  Kesäkuussa 2014 järjestetyille valokuvaus ja kuvankäsittely sekä Kuningas Pähkinän vetämälle biisinkirjoituskurssille osallistui yhteensä 23 nuorta. Elokuussa on toteutumassa sarjakuvapaja, lyhytelokuvakurssi sekä mahdollisesti kirjavinkkausta maahanmuuttajakielillä, työstettynä videoklipeiksi.  

Kaupungin kesätyörahalla palkatut kaksi kesäkirjastokaveria ovat järjestäneet kesäkuussa 2013 ja 2014 alakouluikäisille toimintaa eri kirjastoyksiköissä.  Heidän toimintansa monipuolistamiseksi on hankittu mm. askarteluvälineitä ja pelejä, joita voidaan hyödyntää myös talven mittaan eri tapahtumissa, myös Nurkassa. Kesäkivaa kirjastoissa –tapahtumiin (yht. 79 kpl) on osallistunut keskimäärin 5-20 lasta tilaisuutta kohden.

Pinssikone ja kannettava kosketinsoitin ovat olleet käytössä monissa kirjaston tapahtumissa, myös muualla kuin Nurkassa. Poistokirjoista askarrellut pinssit ovat suosittu lastentapahtuman vetonaula. Nurkkaan on lisäksi hankittu mm. pienlaitteistoa, pelikonsoleita ja videokamera lyhytvideointia silmällä pitäen.

Game on! –pelipäivä keväällä 2012 levittäytyi ympäri kirjastoa, mukana yhteistyössä olivat AV-palvelut, retropelikerho Pelikasetti, Vaasan lautapeliseura, Wasa Wargames Club ja Pulmapuoti. Osallistujia oli noin 100 henkilöä. Talvilomalla 2014 retropelikerho Pelikasetti oli esittelemässä Nurkassa toimintaansa ja pelejään, osallistujia oli noin 30.

Toukokuussa 2014 järjestettiin pääkirjaston aulassa  André Linmanin musisointi-tilaisuus, jota seurasi n. 65 kuuntelijaa.

Kirjasto ja kirjaston Nurkka tapahtumineen on tullut tutuksi monelle lapselle ja nuorelle säännöllisen aukiolon ja erillisten tempausten myötä.  Pelaaminen, nettisurffailu, lukeminen, musisointi ja biisien kirjoittaminen, valokuvaus ja kuvienkäsittely, lyhytelokuvat, liikunta ja kädentaidot ovat varmistaneet varsin laajan tarjonnan. Tapahtumien ja kurssien ohessa osallistujien tietoisuus medialukutaidoista on kasvanut ja ohjelmiin on ujutettu mukaan tietoa kirjaston aineistotarjonnasta ja palveluista. Hankkeella on ollut epäilemättä vaikutusta osallistujiin ja välillisesti laajemmaltikin. Yhteistyö kesäyliopiston ja yhdistysten sekä yksittäisten henkilöiden kanssa on sujunut mallikkaasti.

Fortsatta åtgärder: 

Nurkka jatkaa säännöllistä aukioloaan. Erillisiä tempauksia, tapahtumia ja kursseja tullaan järjestämään myös jatkossa yhteistyössä eri tahojen kanssa hyviksi todettujen mallien mukaisesti.

Ytterligare information: 

Hankkeen omarahoitusosuuteen on luettu tilakustannukset ja tapahtumajärjestelyjen henkilöstökustannuksista oman työn osuus.

Projektet börjar : 
30/04/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€14 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€16 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€11 000
Egen finansiering: 
€3 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
51henkilö/person
Antalet evenemang: 
82kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
900henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000