Elävä varasto
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Wikimedia Commons
Pyhäjoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Ruukintie 1
86100
Kirjaston puhelin : 
040 359 6171
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pyhajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pyhjo
Y-tunnus : 
0189127-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Heikki Lahnaoja
Puhelin : 
040 359 6170
Sähköposti : 
heikki.lahnaoja@pyhajoki.fi
Kuvaus : 

Viime aikoina kirjastot ovat hakeneet uudenlaista ”tatsia” myös kirjavarastoihinsa. Niihin kertyneet pölyt on haluttu tuulettaa pois, ja on mietitty yhteisiä säilyttämisperiaatteita sekä karsittu kovalla kädellä turhia kappaleita. Samalla on mietitty, miten hyödyntää varastoitua materiaalia paremmin.

Joissain paikoissa on ollut mahdollista avata varasto asiakkaiden vapaaseen käyttöön. Joissain paikoissa se ei onnistu varaston sijainnin tai jonkin muun syyn takia. Varastoissamme saattaa silti piillä aarteita, jotka vain odottavat lukijaansa!

Merijärven ja Pyhäjoen kirjastot haluavat käydä käsiksi varastoihin. Merijärven kirjavarasto on inventoitu aikaisemmin käytössä olleella kirjasto-ohjelmalla, mutta sen jälkeen sinne on siirretty paljon poistettua materiaalia. Tiekkö-kirjastojen Kokoelmien hallinta -hankkeessa on sovittu yhteiset varastointiperiaatteetkin, joita on kuitenkin pienellä työntekijämäärällä vaikea toteuttaa. Pyhäjoen kirjasto siirtyy OUTI-tietokantaan vuoden 2016 alusta, ja samalla häviävät kaikkien niitten kirjojen rekisteröintitiedot, joita ei erikseen siirretä OUTI-tietokantaan. Pyhäjoen varastossa kuitenkin on varmasti materiaalia, joka voisi kiinnostaa lukijoita. Nyt näitten kahden pienen kirjaston olisi hyvä käydä läpi varastonsa vielä tarkemmin.

Tarkoituksena olisi palkata kirjastotyöntekijä 6 kuukauden ajaksi käymään läpi varastot. Palkattavan henkilön tehtävät olisivat:

  • Kirjastotyöntekijä valmistelee löytöjensä pohjalta molempiin kirjastoihin 2 – 3 kirja- ja kirjankansinäyttelyä. Teemanäyttelyt voisivat olla vaikka vanhoista nuortenkirjoista, jonkun yhden kirjailijan teoksista. Näyttelyjä voisi rakentaa myös siten, että kirjastot täydentävät toistensa kokoelmia. Jonkun kirjailijan tuotannosta ei välttämättä löydy kaikkia teoksia Merijärveltä, joten sitä voisi täydentää Pyhäjoelta löytyvillä kappaleilla. Näyttely olisi esillä molemmissa kirjastoissa. Samalla kirjastotyöntekijä laittaisi näyttelyistä myös slideshow't johonkin ilmaiseen nettipalveluun – näitä nettinäyttelyitä voisi jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, käyttää opetustarkoituksessa tai vaikka info-tv:ssä.

  • Kirjastotyöntekijä vinkkaa aikuisille jonkin teeman pohjalta 1 – 3 yleisötilaisuudessa.

Hankkeen kulut koostuvat työntekijän palkkakustannuksista, matkakuluista sekä näyttelyjen järjestämiseen liittyvistä tarvikkeista. Kirjaston oma osuus muodostuu matka- ja tarvikekuluista sekäkirjastojen henkilökunnan työpanoksesta.

Budjetti:

  • Kirjastotyöntekijän palkkaus 14.640€, matkat 250€, tarvikkeet 250€, kirjaston oma työ 2.250€

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 460
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 210
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi