Elävä varasto
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Wikimedia Commons
Pyhäjoen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Ruukintie 1
86100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 359 6171
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pyhajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Pyhjo
FO-nummer : 
0189127-1
Ansvarsperson : 
Heikki Lahnaoja
Telefonnummer : 
040 359 6170
E-post : 
heikki.lahnaoja@pyhajoki.fi
Projektbeskrivning : 

Viime aikoina kirjastot ovat hakeneet uudenlaista ”tatsia” myös kirjavarastoihinsa. Niihin kertyneet pölyt on haluttu tuulettaa pois, ja on mietitty yhteisiä säilyttämisperiaatteita sekä karsittu kovalla kädellä turhia kappaleita. Samalla on mietitty, miten hyödyntää varastoitua materiaalia paremmin.

Joissain paikoissa on ollut mahdollista avata varasto asiakkaiden vapaaseen käyttöön. Joissain paikoissa se ei onnistu varaston sijainnin tai jonkin muun syyn takia. Varastoissamme saattaa silti piillä aarteita, jotka vain odottavat lukijaansa!

Merijärven ja Pyhäjoen kirjastot haluavat käydä käsiksi varastoihin. Merijärven kirjavarasto on inventoitu aikaisemmin käytössä olleella kirjasto-ohjelmalla, mutta sen jälkeen sinne on siirretty paljon poistettua materiaalia. Tiekkö-kirjastojen Kokoelmien hallinta -hankkeessa on sovittu yhteiset varastointiperiaatteetkin, joita on kuitenkin pienellä työntekijämäärällä vaikea toteuttaa. Pyhäjoen kirjasto siirtyy OUTI-tietokantaan vuoden 2016 alusta, ja samalla häviävät kaikkien niitten kirjojen rekisteröintitiedot, joita ei erikseen siirretä OUTI-tietokantaan. Pyhäjoen varastossa kuitenkin on varmasti materiaalia, joka voisi kiinnostaa lukijoita. Nyt näitten kahden pienen kirjaston olisi hyvä käydä läpi varastonsa vielä tarkemmin.

Tarkoituksena olisi palkata kirjastotyöntekijä 6 kuukauden ajaksi käymään läpi varastot. Palkattavan henkilön tehtävät olisivat:

  • Kirjastotyöntekijä valmistelee löytöjensä pohjalta molempiin kirjastoihin 2 – 3 kirja- ja kirjankansinäyttelyä. Teemanäyttelyt voisivat olla vaikka vanhoista nuortenkirjoista, jonkun yhden kirjailijan teoksista. Näyttelyjä voisi rakentaa myös siten, että kirjastot täydentävät toistensa kokoelmia. Jonkun kirjailijan tuotannosta ei välttämättä löydy kaikkia teoksia Merijärveltä, joten sitä voisi täydentää Pyhäjoelta löytyvillä kappaleilla. Näyttely olisi esillä molemmissa kirjastoissa. Samalla kirjastotyöntekijä laittaisi näyttelyistä myös slideshow't johonkin ilmaiseen nettipalveluun – näitä nettinäyttelyitä voisi jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, käyttää opetustarkoituksessa tai vaikka info-tv:ssä.

  • Kirjastotyöntekijä vinkkaa aikuisille jonkin teeman pohjalta 1 – 3 yleisötilaisuudessa.

Hankkeen kulut koostuvat työntekijän palkkakustannuksista, matkakuluista sekä näyttelyjen järjestämiseen liittyvistä tarvikkeista. Kirjaston oma osuus muodostuu matka- ja tarvikekuluista sekäkirjastojen henkilökunnan työpanoksesta.

Budjetti:

  • Kirjastotyöntekijän palkkaus 14.640€, matkat 250€, tarvikkeet 250€, kirjaston oma työ 2.250€

 

 

Projektet börjar : 
01/06/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€14 460
Egen finansiering: 
€2 750
Budget sammanlagt: 
€17 210
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.