Elias Lönnrot -muistokokoelman luettelointi
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
0193691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
0504621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Lohjan kaupunginkirjastoon kuuluva Sammatin kirjasto täytti tänä vuonna 150 vuotta. Kirjasto on perustettu Elias Lönnrotin toimesta ja se toimii nykyään hänen aloitteestaan rakennetussa entisessä kansakoulurakennuksessa.  Sammatin kirjaston Lönnrot-salissa on vitriinikaapeissa noin 300 kpl Lönnrotin lahjoittamaa kirjaa, jotka ovat olleet lainattavissa 1930-luvulle sakka.  Kokoelmassa on etupäässä uskonnonnollista, raittiusaatetta, maanviljelystä ja karjanhoitoa käsittelevää kirjallisuutta sekä  näytelmiä.

Osa kokoelmasta on konservoitu v. 2009  kaupungin rahoituksella. Kokoelma olisi hyvä luetteloida perusteellisesti, sillä se on luetteloitu minimitasolla.

Palkataan sijainen kahdeksi kuukaudeksi, jolloin vakinainen henkilö voidaan irrottaa luettelointiprojektiin.

Sijaisen palkkakustannukset ovat 5400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Elias Lönnrotin muistokokoelman 315 nidettä on luetteloitu Lukki-kirjastojen kirjastorekisteriin, mistä ne löytyvät nimellä Lönnrotin muistokokoelma. Kokoelmasta on tehty seuraavat julkaisut:
Lönnrotin muistokokoelma. Kirjaluettelo.
Lönnrotin muistokokoelma. Lönnrotin kirjoittamat ja kokoamat.
Lönnrotin muistokokoelma. Tutkimustietoa, muistelmia yms. Lönnrotista.
Lönnrotin muistokokoelma. Vieraskieliset.
Lönnrotin muistokokoelma. Omistushistoriamerkinnät yms.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sammatin kirjasto on nykyisin yksi Lohjan kaupungin lähikirjastoista. Kirjasto on perustettu vuonna 1863 Elias Lönnrotin (1802-1884) aloitteesta ja se toimii vuonna 1867 valmistuneessa entisessä kansakoulurakennuksessa, joka myös on Lönnrotin aloitteesta perustettu. Sammatin kirjastossa on 1800-luvun henkeen sisustettu Lönnrot-sali, jossa säilytetään Sammatti-kokoelmaan liittyviä kotiseutuaiheisia kirjoja sekä lahjoituskirjoja ja muuta esineistöä.

Elias Lönnrotin muistokokoelma käsittää noin 300 kpl pääosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta peräisin olevaa nidettä, jotka ovat olleet lainattavissa 1930-luvulle saakka ja joista osa on Elias Lönnrotin lahjoittamia. Kokoelmaa säilytetään yhtenäisenä Lönnrot-salin lukollisissa vitriinikaapeissa.

Elias Lönnrotin muistokokoelma sisältää etupäässä uskonnollista, raittiusaatetta, maatalouden ja historian alaa koskevaa kirjallisuutta sekä näytelmiä ja kertomakirjallisuutta. Lisäksi kokoelmassa on Elias Lönnrotin kirjoittamia, kokoamia ja kääntämiä teoksia sekä Lönnrotia koskevaa tutkimus- ja kaunokirjallisuutta. Osa kokoelmasta on konservoitu vuonna 2009. Kokoelman teokset eivät ole lainattavissa mutta niitä voidaan tutkia valvotusti kirjaston aukioloaikoina.

Lönnrotin muistokokoelma oli luetteloitu minimitasolla ja siitä on laadittu kirjaluettelot vuonna 2002. Aikaisempi kirjastojärjestelmä ei mahdollistanut nykyisen kaltaista luettelointia. Kokoelma sisältää lukuisia yhteen sidottuja niteitä, joiden luettelointitiedot olivat puutteelliset. Kokoelman 1800-luvulla kirjoitetut teokset, joita on suurin osa, on kirjoitettu useimmiten fraktuuralla, mikä on saattanut aiheuttaa kirjainmuotojen sekaannusta ja teoksen tietoja on kirjattu väärin. Edellisen kirjastojärjestelmän vaihdon yhteydessä (vuonna 2005) osa luettelointitiedoista on saattanut myös hävitä. Lohjan kaupunginkirjastot siirtyivät vuonna 2015 uuteen kirjastojärjestelmään (Aurora), jolloin kokoelman tietojen valmistaminen tulevaa järjestelmävaihtoa varten oli tarpeen.

Hankkeen tavoitteena oli Lönnrotin muistokokoelman luettelointitietojen täydentäminen, jolloin kokoelma saataisiin paremmin näkyville sekä uuden kirjaluettelon laatiminen luettelointitietojen pohjalta. Elias Lönnrotin vaikutus on paikkakunnalla kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävä ja Sammatin kirjaston kokoelma liittyy osana tähän perintöön.

Hankkeen aikana (kaksi kuukautta) luetteloitiin Elias Lönnrotin muistokokoelman 315 nidettä. Kokoelman aikaisemmista luettelointitiedoista siivottiin pois muun muassa vanhoja kirjastokohtaisia tunnuksia ja lisättiin asiasanat. Luettelointitietoihin lisättiin noin kaksikymmentä omistushistoriamerkintää, jotka teoksiin oli merkitty. Kokoelman päänimi vaihdettiin lyhyemmäksi, Lönnrotin muistokokoelma -nimiseksi. Kokoelmasta laadittiin uudet kirjaluettelot, joissa ovat kokoelman teokset luokittain teos- ja julkaisutietoineen. Myös kokoelman arvokkaita teoksia listattiin Vanhan kirjallisuuden hintaoppaiden mukaan.

Lönnrotin muistokokoelma, joka kantaa ja jatkaa perustajansa Elias Lönnrotin muistoa ja kulttuurista perintöä paikkakunnalla, on historiansa vuoksi arvokas ja kiinnostava.
Perusteellisemman luetteloinnin tarkoituksena on helpottaa Lönnrotin muistokokoelman teosten löydettävyyttä ja tuoda sen sisältö paremmin esiin sekä mahdollisesti lisätä kiinnostusta kokoelmaa kohtaan. Tulevaisuudessa voidaan kokoelmasta nostaa esiin erilaisia teemoja ja teoksia esimerkiksi pienten näyttelyiden muodossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Tiedonhaussa kokoelman teokset löytyvät nyt helposti. Kokoelmasta on tiedotettu SKS:ään ja Kansalliskirjastoon sekä Lohjan museolle. Tieto ainutlaatuisesta kokoelmasta saadaan asian harrastajille ja tutkijoille. Kokoelmasta voidaan järjestää näyttelyitä eri teemojen mukaan.

Lisätietoa: 

Projektin ajaksi palkattiin ulkopuolinen sijainen ajalle 1.5.-30.6.2015 väliseksi ajaksi. Oma rahoitus: raportista henkilöstömenoja 923 e, aineistomenoja 12 e sekä oman työn osuus 37 h, yht. 950 e.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€508
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 908
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 885
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 885
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
9henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
10henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000