EMOtila eli elinikäisen mediaoppimisen tila Vihdin pääkirjastoon
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 13
03101
Yhteyshenkilön nimi : 
Karoliina Pentti
Puhelin : 
0447674653
Sähköposti : 
karoliina.pentti@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

EMOtila Vihdin pääkirjastoon -hankkeen tarkoitus on päivittää kirjaston langattoman verkko, laitteet ja mediakasvatussuunnitelman vastaamaan koko asiakaskunnan tarpeita. Kirjastoon tehdään mediatila, jossa järjestetään mediakasvatusta alakouluikäisistä eläkeläisiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista arvioidaan mediakasvatustuntien ja laiteopastuksen kävijämäärien sekä asiakaspalautteen perusteella. Hankkeen toteutuessa kirjaston tekninen varustelu kykenee vastaamaan nykypäivän haasteisiin, monipuolistaa mediakasvatustuntien sisältöä ja laajentaa mediakasvatuksen koskettamaan koko asiakaskuntaa.

Kuvaus : 

Vihdin pääkirjasto on aktiivinen kirjasto, jolla on pitkäjänteistä mediakasvatustyötä kaikille ikäryhmille alle kouluikäisistä yläkouluikäisiin. Heikon teknisen varustelun vuoksi mediakasvatuksen sisällön suunnittelu koetaan haastavaksi, sillä laitteita ei riitä kaikille oppilaille eikä langaton verkko toimi kunnolla enää iltapäivällä käyttäjämäärän noustessa. Verkon toimimattomuudesta kärsii koko asiakaskunta. Palveluiden sähköistymisen myötä toimivan verkon, laitteiden ja mediakasvatuksen tarve on kasvanut koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Näistä syistä koemme elintärkeäksi päivittää pääkirjaston langattoman verkon, laitteet ja mediakasvatussuunnitelman vastaamaan koko asiakaskunnan tarpeita.

Kirjaston tekniikkatyöryhmä on suunnittelemassa kirjastoon mediatilaa, jossa on 10 pöytätietokonetta asiakas- ja opetuskäyttöön sekä 10 tablettia opetuskäyttöön. Pöytäkoneita varten pitää ottaa käyttöön lisää verkkopistokkeita, mutta kirjaston jakamon portit ovat jo täynnä. Se vaatii 4kpl 48-porttisten kytkinten hankkimista ja siihen tarvittavaa määrää verkkokaapeleita. Langattoman verkon korjaamiseen henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeisiin tarvitaan 6kpl wifi-tukiasemia kirjaston katvealueisiin aseteltuina.

Hankkeen ensimmäinen osa on teknisen puolen päivittäminen. Toinen osa on mediakasvatuksen laajentaminen koskettamaan koko asiakaskuntaa.

Mediakasvatus on kansalaistaitojen ja yleissivistyksen kannalta välttämättömien mediataitojen opetusta, joten sitä ei pitäisi tarjota vain osalle asiakkaista. Mediakasvatus aloitetaan jo ennen kouluikää, mutta usein se päättyy peruskoulun kanssa samaan aikaan. Kirjastoilla on mahdollisuus tavoittaa kuntalaisia ikään ja sosioekonomiseen taustaan katsomatta ja tätä erityisasemaa me haluamme Vihdin pääkirjastossa hyödyntää. Me haluamme mediakasvattajana edistää tietoyhteiskuntavalmiuksia ja kehittää yleissivistystä niin, että se kehittää kriittisyyttä, ymmärtämistä ja mediatajua mahdollistaen elinikäisen oppimisen.

Mediakasvatusta ja laiteopastusta aikuisille aloitetaan suunnittelemalla ohjelmatarjotin yhdessä projektityöntekijän kanssa. Projektityöntekijä on tarkoitus palkata vuodeksi, jonka aikana hän kouluttaa henkilökuntaa jatkamaan aikuisten mediakasvatustoimintaa ja laiteopastusta. Lasten ja nuorten mediakasvatuksen ohjelman henkilökunta päivittää vuosittain itse.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 520
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 520
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000
 
okm
avi