En oo kyllä käyny kirjastossa – miksi kävisin?
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kärsämäen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Pomojentie 3
86710
Kirjaston puhelin : 
044-445 6852
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karsamaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karsa
Y-tunnus : 
01886511-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@karsamaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on muistuttaa kirjastosta ja kirjaston palveluista kuntalaisia houkuttelevan tapahtuman ja kirjailijavieraan kautta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumiin osallistuneiden määrä. Tapahtumista saatu palaute.

Kuvaus : 

Kärsämäki ja Pyhäntä ovat molemmat pieniä kuntia, jossa kirjasto on tärkeä osa kunnan kulttuuritarjontaa. Tiedostamme kuitenkin sen, että on paljon kuntalaisia, jotka eivät käytä palveluitamme tai osallistu tapahtumiimme. Hankkeen tarkoituksena on muistuttaa kirjastosta ja kirjaston palveluista kuntalaisia houkuttelevan tapahtuman ja kirjailijavieraan kautta. Tuomalla kirjastoon mielenkiintoisen vieraan ja markkinoimalla sitä erilaisilla viestintäkanavilla, tavoitteena on saada kirjastoon ihmisiä, jotka eivät ole käyttäneet palveluitamme säännöllisesti, eivätkä edes vältämättä tiedä, mitä kirjastossa nykyään on tarjolla. Kohderyhminä ovat vähän kirjastoa käyttävät nuoret, lapsiperheet sekä aikuisväestö, joka ei käytä kirjastoa. Toimintasuunnitelma: Hankkeessa kutsutaan kirjailijavieraita 2-3 kappaletta. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään lapsiperheille lastenteatteri tai muu esitys kirjastossa. Hanke aloitetaan syksyllä 2017 ja saatetaan loppuun vuoden 2018 loppuun mennessä. Taloussuunnitelma: kirjailijavierailut 1500 lastenteatteri 1500 Omarahoitusosuus: työntekijöiden työaika

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pyhännän Kirjasto / Kirjastotoimenjohtaja Sari Seitajärvi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoite :

Hankkeen tarkoituksena on muistuttaa kirjastosta ja kirjaston palveluista kuntalaisia houkuttelevan tapahtuman ja kirjailijavieraan kautta.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa järjestimme kaksi lapsille ja lapsiperheille suunnattua lastenteatteri esitystä molemmissa kunnissa sekä aikuisille kirjailijavierailun Kärsämäellä. Pyhännälle suunniteltu kirjailijavierailu peruuntuu kirjailijan aikataulujen vuoksi. 

Tammikuussa 2018 oli Linnateatterin Tatu ja Patu työntouhussa sekä Joulukuussa 2018 Akseli Klonkin esitys Matkalla myllylle molemmissa kunnissa.

Pitkin vuotta kuului kiitoksia tammikuun esityksestä molemmissa kunnissa. Ja se selvästi toi uusia perheitä kirjastoon, jotka olivat Kärsämäen kirjaston muutettua ehkä hieman unohtaneet palvelumme.

Kärsämäellä joulukuun esityksen liput olivat haettavissa kirjastolta, mikä oli hyvä tapa muistuttaa kirjastosta ja sen palveluista. 

Marraskuun alussa Kärsämäen kirjastossa vieraili Pauliina Vanhatalo kertomassa kirjoistaan, sekä työstään kirjailijana. Tämä myös sai innostuneen vastaanoton, ja vierailun jälkeen on toivottu kirjailijoita käymään kirjastolla enemmänkin. 

Näin ollen hanke onnistui juuri siinä mitkä asetettiin tavoitteeksi, kirjaston olemassa olon muistuttaminen, kirjastopalveluiden uudelleen löytäminen. Kirjaston ydintehtävän kirkastaminen asiakkaiden silmissä. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Lastenteatteri esitykset saivat todella hyvää palautetta ja aiomme jatkaa tätä kultuuripalveluiden kanssa yhteistyössä

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 338
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 338
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
198henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi