Englannin kielen taidot kuntoon ennen IFLA -konferenssia
År 2011 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Helsingin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
ISIL-kod : 
FI-He
FO-nummer : 
FI 02012566
Ansvarsperson : 
Mikko Vainio
Telefonnummer : 
0407762495
E-post : 
mikko.vainio@hel.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjastoalan vuosittainen maailmankonferenssi IFLA  järjestetään Helsingissä 11-17 elokuuta 2012. Konferenssin ohjelmaan kuuluu pääkaupunkiseudun kirjastojen esittely osallistujille. Virallisten vierailukohteiden lisäksi on todennäköistä, että useimmissa seudun kaupunginkirjastoissa vieraillaan konferenssin aikana.

Varmistaaksemme henkilöstön kielitaidon riittävyyden kansainvälisten vierailukäyntien aikana HelMet-kirjastojen koulutusryhmä järjestää englannin kielen preppauskursseja kirjastojen työntekijöille.

Tarkoituksena on kouluttaa seudun runsaasta 60 kirjastosta 140 henkilöä pienryhmissä, yhteensä 10 ryhmää. Koulutus koostuu kahdesta puolen päivän tilaisuudesta ja lisätehtävistä. Tavoitteena on parantaa henkilökunnan suullista kielitaitoa sekä lisäksi tuottaa esittelypaketti, jota voidaan käyttää vierailujen aikana.

Projektet börjar : 
31/03/2012
Projektet avslutas : 
30/05/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€1 509
Budget sammanlagt: 
€26 509
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0