Ensin eskarit: esikoululaisen lukukokemusten vahvistamisen vaikutukset lukutaitoon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nivalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 71
85500
Kirjaston puhelin : 
040 3447347
Kirjaston sähköposti : 
nivalan.kirjasto@nivala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Niva
Y-tunnus : 
0186757-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Holsti
Puhelin : 
040 3447 346
Sähköposti : 
paivi.holsti@nivala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla innostetaan eskarit lukuharrastuksen pariin ja edistetään lukutaidon alkeita ennen ekaluokalle menoa. Hankkeen avulla luodaan malli Nivalan kaikkien eskariryhmien lukuharrastuksen kehittämiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pidetyt satutunnit ja kirjaston käyttökerrat, kehitetään paikallisesti käytettävää mittaria jolla tarkkaillaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä

Kuvaus : 

Nivalassa lasten lukumäärä koko väestöstä on melkoisen suuri. Tällä hetkellä esikoulussa on 178 lasta ja näistä Peltotien esikoulussa 24 lasta. Nivalassa valitettavasti myös luki-ongelmaisten peruskoululaisten määrä on suuri. Tämän puolestaan on valtakunnallisesti todettu  johtavan  oppimis- ja käytösongelmiin  ja vaikeissa tapauksissa syrjäytymiseen ja osattomuuteen.

Hankkeen avulla tehostamme yhden esikouluryhmän, Peltotien esikoulun, mahdollisuuksia lukuharrastuksen kehittämiseen ennen ekaluokalle siirtymistä. Käytännön toimina tämä tarkoittaa sitä, että eskariryhmä ohjataan tiiviimmin kirjastoauton sekä pääkirjaston käyttöön, ryhmälle tehdään lukuvuoden aikana toistuvia vinkkaus- ja satutuokioita ja ryhmän luona käy kirjailijavieraita. Eskarilaisten vanhemmat motivoidaan lukemaan lapsille ja ohjataan heitä tekemään lukutuokioista rauhoittavia ja perhettä lähentäviä hetkiä. Esikouluryhmän vetäjille tarjotaan ohjausta erilaisten lukuharrastusta edistävien harjoitteiden ja toimien käyttöön.

Hanke toteutetaan yhdessä Nivalan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja koulupsykologin kanssa. Hankkeen avulla pyritään tuottamaan toimintamalli joka voidaan ulottaa kaupungin muihin esikoululaisryhmiin. Lisäksi hankkeen avulla pyritään luomaan testausmalli, jolla voidaan mitata lukutaidon kehittymistä kun ryhmälle lisätään lukukokemuksen mahdollisuuksia. Mallin tulisi olla sen tyyppinen että sen avulla voimme kartoittaa millainen lukutaito hankkeeseen osallistuvilla oppilailla on myöhemmin  3-4-luokalla. Testausmalli voidaan myöhemmin laajentaa muillekin esikouluryhmille ja kouluille.

Hankkeen toteuttaa lasten ja nuorten palveluista vastaava kirjastonhoitaja ja hankerahoituksen avulla hänelle palkataan sijainen pääkirjastoon. Näin kirjastonhoitaja voi keskittyä suunnitteluun ja toteutukseen ja hankkeen tuotokset jäävät kirjaston pääomaksi. Ulkopuolisen toimijan palkkauksella hankkeessa saavutettu tieto-taito siirtyy pois kirjastosta.

Jatkossa malli otetaan mukaan koulujen kulttuurisuunnitelmaan.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

varhaiskasvatuspalvelut, koulupalvelut, kirjailijat

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€21 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi