Eragonin siivellä
Vuoden 2011 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvan on ottanut Paula Kaunonen, kirjaston ja ystävän aineistosta
Nousiaisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Moisiontie 17
21270
Kirjaston puhelin : 
044 4355 355
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nousiainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nousi
Y-tunnus : 
0135821-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaarina Sainio
Puhelin : 
044 4355 356
Sähköposti : 
kaarina.sainio@nousiainen.fi
Kuvaus : 

Innostetaan ja lisätään lasten ja nuorten kiinnostusta fantasiakirjallisuuteen ja rohkaistaan heitä pysymään kirjaston aktiivisina asiakkaina. Hankkeen kohderyhmänä ovat alakoulun kuudesluokkalaiset, heidän iässään aktiivinen kirjastonkäyttö usein vähenee ja lukuharrastus hiipuu. Fantasiakirjallisuus voisi toimia porttina lastenkirjallisuudesta nuorten- ja aikuisten kirjallisuuteen. Jotta tavoite toteutuisi, henkilökunta koulutetaan fantasiakirjallisuuden maailmaan.

Käytännössä hanke lisää koulutuksen ja vertaistuen kautta henkilökunnan tietämystä fantasiakirjallisuudesta. Kirjavinkkauksissa tämä uusi tietämys jaetaan erityisesti kuudesluokkalaisille, joille ei aikaisemmin ole kirjastossamme vinkattu.

Hanke aloitetaan henkilökunnan tietotaidon ja innostuksen lisäämisellä. Henkilökunta osallistuu aihetta käsitteleviin koulutuksiin (tai järjestää oman koulutustilaisuuden) sekä järjestää alueen kollegoiden kesken teemahetken, jossa jaetaan tietotaitoa fantasiakirjallisuudesta ja sen vinkkaamisesta. Aiheeseen perehtynyt henkilökunta kutsuu kaikki kuudennet luokat (tai 5-6 yhdistelmäluokat) kirjastoon fantasiakirjavinkkaukseen tai vierailee kouluilla vinkkaamassa. Vinkkauksissa julkistetaan kilpailu, jonka voittanut luokka pääsee viettämään iltaa kirjastoon fantasian maailmassa.

Toiminnallinen ilta on koko hankkeen huipentuma, jonka toteuttamiseen osallistuu kirjaston lisäksi kunnan nuorisotoimi ja sanataideohjaaja. Illan aikana järjestetään koululaisille fantasia-aiheisen elokuvankatselua, työpajoja ja erilaisia tehtävärasteja, joissa pureudutaan myös kirjastonkäytön opiskeluun.

Kirjastossa halutaan järjestää ohjelmaa juuri kuudesluokkalaisille varhaisnuorille, sillä heidän katsotaan jäävän helposti paitsioon kirjaston palveluissa, eikä aktiivinen kirjastonkäyttö ja lukuharrastus useinkaan jatku enää yläkoulussa. Varhaisnuorille halutaan hankkeen myötä luoda positiivisempaa ja aktiivisempaa kuvaa kirjastosta.

Hankkeen aikana aloitettuja fantasiakirjavinkkauksia jatketaan myös tulevina vuosina.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kunnan alakoulut

Kunnan  nuorisotoimi

fantasiakirjallisuuden asiantuntijat ja vinkkaajat

sanataideohjaaja

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen vaiheista on kerrottu kirjaston Facebook-sivuilla tilapäivityksinä; valokuvat ja lyhyet kuvatekstit. Fantasiaillan tapahtumista on oma Kuva-albumi. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151545589058102.601207.204234...

Keväiseen koulutustilaisuuteen tehtiin Fantasia-aiheinen tietokilpailu osallistujille, tehtäviä hieman muokkaamalla voidaan käyttää uudelleen eri kohderyhmälle.

Fantasiaillassa oli kirjastonkäyttöön liittyviä sekä fantasia-aiheisia tehtäviä, joita käytetään jatkossa kirjastotyössä.

Tapahtumailtaa varten hankittuja ja tehtyjä koristeita, infolappuja tms. käytetään uudelleen/hyödyksi tulevissa tapahtumissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaikki vierailijat olivat oikein onnistuneita valintoja ja hyödyllisiä, niin henkilökunnan ammattitaidon kuin kohderyhmän tietotaidon lisäämisen kannalta.

Fantasiakirjallisuuden kiinnostus ja lukuinnostus heräsi mukanaolleiden keskuudessa selvästi.
Opettajilta saatujen palautteiden perusteella hankkeesta kasvoi koko syksyn teema myös koulutyöhön. Vastaavanlaista toivottiin järjestettävän jatkossakin ja 'pienemmistäkin' aiheista.

Oppilaille järjestetyn fantasiakirjallisuuden esittelyn ja tarinankirjoittamisen ohjauksen yhteydessä heille annettiin tehtäväksi fantasiatarinan kirjoittaminen yksin ja yhdessä. Fantasiatarinoillaan voittanut luokka pääsi viettämään fantasiailtaa kirjastolle teeman mukaisesti.

Samoille oppilaille annettiin lisäksi fantasiakirjavinkkausta. Kirjastoon tilattin Vaski-lainoiksi tuplakappaleita kirjavinkkarin listan mukaisesti. Kirjat olivat esillä kirjaston pöydällä kirjavinkkauksen jälkeen ja lainattavissa. Kirjoja lainattiinkin varsin hyvin.

Kirjaston fantasiailta oli oikein onnistunut. Ensin tutustuttiin kirjan kiertokulkuun kirjastossa ja sitten tehtiin rintanappeja poistokirjoista. Toisena ohjelmassa oli kirjastosuunnistus, jossa haettiin kirjoja hyllystä ja tehtävärasteilla mietittiin kirjastonkäytön sääntöjä, kirjastoluokitusta, anagrammeja ja haettiin piilossa olevia sanoja. Mervi Nikulan kirjavinkkausta kuunneltiin sillä aikaa kun herkkupöytä valmistui. Herkuttelun jälkeen ohjelmassa oli muumion tekemistä ja illan viimeiseksi kummitustarinoiden kuuntelua.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjavinkkauksiin otetaan mukaan myös fantasiakirjallisuutta.

Fantasia-illan hieno onnistuminen innostaa toteuttamaan jatkossakin toiminnallisen, tulevaisuudessa kaksivaiheisen tapahtuman valikoidulle kohderyhmälle. Suunnitelmissa on toteuttaa vuosittain toistuva kirjaston oheistapahtuma. Yhteistyökumppanina koulut ja opettajat. Teeman sisällön oleellinen osa on kirjojen lukeminen ja kirjastonkäytön opetus. Ehdoksi asetetaan leikkimielinen luku-urakka ja palkintona oppilaat pääsevät osallistumaan kirjastossa järjestettävään toiminnalliseen ilta- tai yötapahtumaan.

Lisätietoa: 

Hankkeen aikana järjestetyt tilaisuudet: 

Fantasia -koulutustilaisuus henkilökunnalle (kaikkien Vaski-kirjastojen henkilökunnalle avoin). Luennoitsijana Iivari Koutonen 16.4.2012

Fantasiakirjallisuuden esittely ja fantasiatarinoiden kirjoittamisen ohjaus kuudesluokkalaisille alakouluissamme, mukana yhdysluokkien viitoset. Vetäjänä Magdalena Hai 11. - 14.9.2012.

Fantasiakirjallisuuden kirjavinkkaus kuudesluokkalaisille + yhdysluokkien viitosille alakouluissamme. Vinkkaajana Reetta Saine 11.10.2012.

Fantasiailta kirjastossa Paijulan koulun kuudes-viidesluokkalaisille 2.11.2012.
Ohjelma: Kirjankiertokulku ja rintanappityöpaja, kirjastosuunnistus, Mervi Nikulan kirjavinkkaus, herkkuhetki, muumiotehtävä ja kummitustarinakuunteluhetki.

Aloituspäivämäärä : 
25/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
13/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 474

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
16henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
195henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000