Erityisesti Teille - Speciellt för Er
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Hangon kaupunginkirjasto - Hangö stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Vuorikatu 3-5
10900
Yhteyshenkilön nimi : 
Milla-Riitta Kuronen
Puhelin : 
0401359382
Sähköposti : 
mkuronen@abo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hangon kirjastossa on käytössä lasten ja nuorten lukemista edistävä nk. Hanko-malli, joka tarkoittaa, että mm. kaikki koululuokat, esikouluryhmät ja päiväkodit vierailevat kerran kuukaudessa kirjastossa erityiskirjastovirkailija Agneta Möller-Salmelan elämyshuoneessa elämystunneilla*), jotka sisältävät suullista kerrontaa, ääneen lukemista, rytmittelyä, laulua ja hierontatarinoita. Elämyshuoneessa on joka vuosi uusi teema ja vuonna 2017 aiheena on ollut ”Varjoissa ja rivien välissä”, jolloin on perehdytty syvän lukemisen tutkimiseen. Elämysohjelman tarkoituksena on inspiroida lapsia ja nuoria innokkaiksi lukijoiksi ja kirjaston käyttäjiksi, sekä ylläpitää ja kehittää lukutaitoa.
Ryhmiä käy kirjaston elämyshuoneessa satoja vuosittain, joka tarkoittaa, että päivässä elämystunneille saattaa tulla neljäkin peräkkäistä ryhmää. Uuden Erityisesti teille - Speciellt för er -hankkeen tavoitteena on syventää ja tukea lasten ja nuorten elämyshuoneesta saamaa lukuinspiraatiota tarjoamalla heille kohdennettua lisäpalvelua. Tarkoituksena on etukäteen suunnitella ja toteuttaa jokaiselle ryhmälle oma, erityisesti heitä varten koottu kirjaesittelypöytä, johon lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan ja josta he saavat valita itselleen lainattavaa. Tämä palvelu on suunniteltu auttamaan lapsia ja nuoria niin, että kirjat ovat helposti lähestyttävässä muodossa ja nopeasti löydettävissä, joka on tarpeellista, koska yleensä ryhmillä on elämystuntien jälkeen aikaa vain n. 10-15 minuuttia tutustua kirjaston valikoimaan ilman ohjausta. Palvelu auttaa lapsia keskittymään nimenomaan kirjoihin ja saa heidät myös tuntemaan itsensä arvokkaiksi kirjaston asiakkaiksi, koska esillä olevat kirjat on valittu erityisesti heille.

')Läsinspiratören Agneta Möller-Salmela berättar om sina metoder https://www.youtube.com/watch?v=HhM9NA4R_kI
Nettas läslustskola - Kirjastokaista http://www.kirjastokaista.fi/nettas-laslustskola/

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seurataan lainaustilastoa ja kasvaako ryhmien määrä, samoin lasten- ja nuortenosaston hankintojen määrää. Tehdään opettajille kysely, jossa selvitetään projektin vaikuttavuutta. 

Kuvaus : 

Hankkeen myötä palkataan projektityöntekijä, joka suunnittelee jokaiselle ryhmälle tarjottavat kirjat etukäteen, ottaen huomioon kulloisenkin ryhmän kielen, koon, iän ja saatavilla olevan aineiston sekä pitää kirjaa siitä mitä ryhmälle on aiemmin esitelty. Ryhmän saapuessa elämystunnille projektityöntekijä asettaa kirjat esille, jotta elämystunnin jälkeen lapsille ja nuorille on odottamassa valmis kirjatarjonta. Projektityöntekijä on myös läsnä lasten tutustuessa esille aseteltuun aineistoon, vastaa kysymyksiin ja auttaa muutenkin kirjastoasioissa. Ryhmän lainattua kirjat ja lähdettyä projektityöntekijä hyllyttää mahdollisesti jäljelle jääneen aineiston ja valmistelee uuden pöydän etukäteen suunnitellusti seuraavalle, jo elämystunnilla olevalle ryhmälle.
Projektityöntekijä kokoaa myös eriaiheisia kirjavinkkilistoja opettajille ja päiväkotien henkilökunnille, sekä erikseen kirjaston verkkosivuille, josta myös muut kirjastot voivat ottaa ne käyttöönsä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hangon koulut, päiväkodit ja seurakunta
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
24/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 043
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 510
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 553
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hankkeen toiminta on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.