Eroon ysäristä - kirjastotilan päivitys asiakasavusteisesti
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Uuraisten kunnankirjasto
Uuraisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 4
41230
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014 2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa keskitytään teemaan 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Uuraisten kirjaston tilajärjestelyt eivät vastaa nykyaikaisille kirjastotiloille asetettuja vaatimuksia vaan tarvitaan muutoksia, jotta esimerkiksi esteetön asiointi toteutuisi ja tila palvelisi monenlaisia käyttäjiä tukien kirjaston kaikkia toimintaprosesseja. Omatoimiasiointiaika tuo haasteita, joita ei ole tilankäytön suunnittelussa aiemmin voitu  huomioida. Pyrimme osallistamaan asiakkaita tämän prosessin aikana verkkokyselyn / asiakasraadin avulla / muiden keinojen avullaja toteuttamaan muutokset kestävän kehityksen hengessä vanhaa kunnioittaen ja  taloudellisesti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

käyttäjätapaamisten määrä
Käyttäjäkyselyvastausten määrä

Kuvaus : 

Uuraisten kunnankirjasto toimii 1995 rakennetussa kiinteistössä. Tilat oli alun perinkin suunniteltu nykyistä laajemmaksi ja nimenomaan monikäyttöisemmiksi, mutta suunnitelmasta toteutettiin karsittu versio. Nykyisellään tilajärjestelyt eivät mahdollista parasta palvelukokemusta asiakkaalle - osastojako, akustiikka, esteettömyys sekä työergonomia ovat osin puutteellisia. Myös tilan kaikki opasteet kaipaavat uusimista selkeämmiksi, jotta tilan omatoiminen käyttö helpottuisi. Pyrimme viihtyisään ja toimivaan ympäristöön, jossa kokoelman selkeä ryhmittely ja esillepano tukee toimintoja ja parantaa asiakkaan käyttökokemusta. Tämä on tarkoitus toteuttaa kestävää kehitystä kunnioittaen.

Tilajärjestelyt eivät kaikilta osin vastaa nykyaikaisille kirjastotiloille asetettuja vaatimuksia. Sinänsä hyvin vastaanotettu omatoimiasiointiaika vaatii kirjastotilan kehittämistä paremmin toimivaksi niin asiakkaille kun henkilökunnallekin varsinkin kun tilan käyttöä on tarkoitus monipuolistaa entisestään. Viihtyisiä luku- ja oleskelupaikkoja kaivataan lisää sekä palvelu- että omatoimiajan tarpeisiin. Kuntalaisten tarpeita vastaavat tilat ja toiminnot ovat keskiössä kirjastonkäytön kannalta, koska kirjasto on lähipalvelu ja oma kirjasto on tärkeä pienellä paikkakunnalla, myös kokous- ja toimintatilana. Osallistamisen avulla kuntalaiset saataisiin sitoutumaan kirjaston toimintaan. Aktiiviset vertaistoimijat profiloituisivat eräänlaisiksi kirjastolähettiläiksi, mikä toimisi osaltaan markkinointikanavana.

On siis aika uusia tilankäyttöä vanhaa säästäen, edullisesti, mutta hyvin suunnitellen ja asiantuntevalla sisustusotteella. Tarkoituksena on saada kuntalaiset osallistumaan kirjastonsa kehittämiseen omista tarpeistaan lähtien. Kirjaston käyttäjiä ja sidosryhmäkumppaneita (yhdistykset, muut hallintokunnat esim. koulutoimi, Hyvän tuulen Paja) herätetään tiedostamaan ja kertomaan toiveitaan kirjastotilan suhteen; he voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua myös käytännön toimiin hankkeen aikana esim. tuunaamalla vanhoja kalusteita tms. Tarkoituksena olisi tehdä kirjastosta viihtyisä ja kaikkia palveleva paikka, joka houkuttaisi moniin käyttömuotoihin ja tukisi sekä kirjastoväen että muiden käyttäjien (asiakkaat, yhdistykset) tilankäyttöä. Henkilökunnan ja tilasuunnittelun ammattilaisen kokemuksen lisäksi hyödynnetään asiakasrajapintaa osallistamalla asiakkaita kuulemalla heidän näkemyksiään ja toiveitaan asiakaspaneelissa tai muilla tavoin. Tällainen paneutuva asiakaslähtöisyys on kunnassa tuore toimintamuoto. Mahdollinen graafikon palkkio huomioidaan hakemuksessa.

Tärkeä osa tilaa on toimiva tekniikka. Päivitetään kirjaston langattoman verkon toimivuus, joka nykyisellään epävarmaa sekä tarjotaan asiakkaille laitteidenlatauspaikkoja. Nettivarausmahdollisuuden toimivuus ja kustannustehokkuus tietokoneille kirjastokortilla ja tunnuksella selvitetään. Pyrimme toteuttamaan tulostusmahdollisuuden jatkossa siten, että maksu tapahtuu puhelinsovelluksen avulla (Print-palvelu). Nämä parannukset takaavat sujuvaa itsenäistä asiointia erityisesti omatoimiasiointiaikoina, jolloin asiakaspalvelua ei ole. Myös esteettömyyden takaamiseksi vaaditaan muutoksia rakennuksessa (esimerkiksi ulko-oven toiminta). Testaamme myös Auroran verkkotoimintoja kunnan alueella tavoitteena Pop up-kirjaston toteuttamismahdollisuus esim. kyläkeskuksissa (tämä osio olisi järkevää saada yhdistettyä esim. kirjavinkkaushankkeeseen).

Tarkoitus on toteuttaa suunnitellut muutokset vähitellen. Kuntalaisten ja muiden käyttäjien osallisuuden aktivointi on hankkeen keskiössä. Tilan ja kalusteiden osalta tärkeäksi nousee muunneltavuus ja käyttäjäystävällisyys. Tilamuutosten konkreettisia tuloksia esitellään hankkeen lopussa kirjaston kasvojenkohotuksen avajaisjuhlassa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
kunnan sivistystoimi (Hyvän Tuulen paja, koulutoimi)
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000