Esineiden internet - täytä aukko sivistyksessäsi
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
046 877 2096
Kirjaston sähköposti : 
oili.sivula@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Oili Sivula
Puhelin : 
046 877 2096
Sähköposti : 
oili.sivula@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Espoon kaupunginkirjasto järjestää kansalaisille konkreettisen mahdollisuuden tutustua lähitulevaisuuden ilmiöön, joka nyt puhuttaa: esineiden internetiin (Internet of Things, IoT).

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä ja niiden kävijämäärät.

Sisällöntuotannon määrä ja käyttö verkossa.

Kuvaus : 

Tätä varten järjestetään työpajoja ja kiinnostavien asiantuntijoiden yleisöluentoja sekä pienmessut kiertämään kirjastoja ja mahdollisesti oppilaitoksia. Kansalaisille tarjotaan tällä tavalla mahdollisuus omakohtaiseen elämykseen ja oppimiseen.

Espoon kaupunginkirjasto tuottaa yhteistyökumppaneiden kanssa sisältöjä verkkoon ja tilaisuuksiin sekä järjestää mahdollisuuden omaehtoisesti tutustua ilmiön eri puoliin pajaympäristössä.

Tiedon lisäämisen kokonaisuus on osa laajempaa IoT-projektia. Projektiin on haettu rahoitusta myös TEKESiltä ja Koneen säätiöltä. IoT-projektin tavoitteena on tuottaa interaktiivinen pääsy kirjaston sisältöihin, myös virtuaalitodellisuusversiona. Kirjasto tarjoaa paitsi fyysisiä aineistoja, myös e-aineistoa, tapahtumia ja tiloja. Kirjastopalvelu tarvitsee välineen, jolla tarjota asiakkaille kustomoitavissa oleva näkymä kaikkeen tarjontaansa asiakkaan etsiessä tietoa.

Tarkoitus on myös laboroida esineiden internet ilmiötä ja sen mahdollisuuksia kirjastossa. Näin saadaan aikaan konsepti, joka toimii myös vähemmän resursoidussa muodossa pienemmissäkin Suomen kirjastoissa. Tämän projektin tuloksena on toimintatapa joka kantaa yhteiskuntavastuuta. Se poistaa ihmisten pelkoja, jotka koskevat uusia ilmiöitä ja tulevaisuuden kirjaston käyttöä.  Malli voidaan ottaa käyttöön muissa yleisissä kirjastoissa hankkeessa tehdyn perinpohjaisen tarkastelun ja arvioinnin jälkeen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Urban Mill, Aalto-yliopisto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kari Mikkelä

Hannu Hyyppä

Aloituspäivämäärä : 
16/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0