Esiopetuksen, päivähoidon ja päiväkerhojen kirjastokäyntien vakiinnuttaminen ja kehittäminen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Luumäen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 2
54500
Kirjaston puhelin : 
0407123525
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luumaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lumku
Y-tunnus : 
Y-0162631-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anita Luokkanen
Puhelin : 
0407123526
Sähköposti : 
anita.luokkanen@luumaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Esikoululaisten, päivähoidon ryhmien, kuten päiväkodin, perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon sekä päiväkerhojen ryhmien kirjastokäyntien vakiinnuttaminen ja ennen kouluikää olevien lasten kirjastoon ja elämykselliseen lukemiseen tutustuminen. Tavoitteena on, että kaikki lapset pääsevät tutustumaan kirjastoon ja lukemiseen tiedon ja elämyksien kautta. Ryhmät, joiden on vaikea päästä kirjastoon tavoitetaan käymällä heidän luonaan; esimerkiksi nukketeatteri vierailee ryhmäperhepäivähoidon luona Kannuskoskella. Luumäen pääkirjasto ja Kangasvarren kirjasto Jurvalassa ottavat vastaan esiopetuksen, päiväkotien ryhmät ja seurakunnan päiväkerhot. Kirkonkylän päiväkerhon kirjaston vierailu suunnitellaan erikseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Esiopetuksen, päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmien sekä päiväkerhojen kirjastokäyntien määrä vuoden aikana. Kirjaston ja nukketeatterin vierailut Kannuskoskella ja Luumäen kirkonkylässä sekä vierailut perhepäivähoitajan luona, käyntien lukumäärä vuoden aikana. Eri esiopetus- ja päivähoitoryhmien sekä päiväkerhojen kirjaston käyttöön ja elämykselliseen kirjastotapahtumaan osallistuvien lasten määrä vuosittain.

Kuvaus : 

Varhaiskasvatuksen ja päiväkerhojen kirjastokäynnit suunnitellaan päivähoidon ja lastenhoitajien sekä kirjaston kesken niin että kaikki alle kouluikäiset lapset pääsevät käymään kirjastossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Pienimmät lapset, 1-3 vuotiaat käyvät kerran. Käyntikertojen määrä voi 5-6 vuotiailla olla myös enemmän kuin kaksi kertaa vuodessa. Esiopetukseen osallistuvat lapset tutustuvat myös, miten kirjojen lainaus toimii kirjastossa sekä asiakkaan että kirjaston näkökulmasta. Kirjastossa näytetään, miten lainaus ja palautus tapahtuvat ja kaikkia niitä toimia, jotka kiinnostavat lapsia. Käynnillä tulee tutuksi myös, miten lainatuista kirjoita tulee pitää huolta kotona ja päivähoitopaikassa. Elämyksellistä puolta korostetaan. Kun ryhmä tulee kirjastoon, kokoonnutaan kuuntelemaan satua, keskustelemaan sadun aiheesta ja muista lapsia kiinnostavista asioista. Satuluennan jälkeen jokainen voi valita oman kirjan, jotka hoitajat kokoavat ja lainaavat päiväkodille. Lisäksi pyritään järjestämään kausittain nukketeatteriesitys kirjastokäynnin yhteyteen. Kirjaston henkilökuntaa ja nukketeatteri voivat vierailla ryhmäperhepäiväkodissa Kannuskoskella, perhepäivähoitajan luona ja Luumäen kirkonkylän päiväkerhon tiloissa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Luumäen kunta/varhaiskasvatus, Luumäen seurakunta päiväkerhot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Luumäen kunta, varhaiskasvatuspäällikkö Laina Välimäki Luumäen seurakunta, lasten ohjaaja Virpi Nurmilaukas

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Varhaiskasvatuksen kirjastokäynnit pääkirjastossa ovat toteutuneet jokaisen osaston käydessä kirjastossa kuukausittain 2017-2018 kesäkuukausien taukoa lukuunottamatta. Kirjastossa käynnin edellytys on, että lapset jaksavat kävellä päiväkodilta kirjastoon ja takaisin, yhteensä noin 2 km. Ihan pienten päiväkotilaisten kirjastokäynnit eivät ole toteutuneet. Esiopetuksen lapset ovat myös saaneet kirjastonkäytön ohjausta kirjastovirkailijalta. Kirjaston käyttö on vahvistunut päiväkodeissa. Kesällä on ollut päiväkotien lainauksessa tauko.
Kangasvarren kirjastosta ja pääkirjastosta on käyty seurakunnan perhekerhoissa Jurvalassa ja Taavetin seurakuntatalolla puhumassa lukemisen tärkeydestä lapsille. Ääneenlukemisen merkitystä on painotettu ja sitä, että lapsen omia mieltymyksiä kannattaa noudattaa siitäkin huolimatta, että lapsi haluaa kuulla aina samaa kirjaa kerrasta toiseen. Kokemuksellisesti on todettu, että vähitellen kirjojen maailma kuitenkin avautuu ja uudet aiheet ja yhä useammat kirjat tulevat mieluisiksi oman tutun rakkaan kirjan rinnalle. Perhekerhoissa on esitelty kirjoja teemoittain ja uutuuksia sekä lapsille että äideille. Osallistujia on ollut keskimäärin Jurvalassa 12 lasta (7 aikuista), Tavetissa 20 lasta (10 aikuista). Käyntikertoja on ollut 2017-2018 yhteensä 4. Suunnitelmissa on jatkaa perehekerhotapaamisia vuosittain 2/vuosi.
Teatteriesityksiä on järjestetty Lukuviikolla (19.4.2018) kaksi, toinen yksityisluonteinen Jurvalan päiväkodissa aamupäivällä, toinen avoin tilaisuus pääkirjastossa iltapäivällä klo 17. Kyseessä oli Teatteri Mukamaksen "Nallen retkilaukku". Avoimessa tilaisuudessa yleisöä oli 40 lasta, lisäksi vanhempia ja kirjaston asiakkaita.

Ilmeisesti Jurvalan päiväkodin innostuminen Nallen retkilaukusta aiheutti toisen esitysryppään järjestämisen. Teatteri Mukamaksen "Joulu on jo ovella"- esitys oli jo tilattu perjantaiksi 14.12. Jurvalan päiväkotiin ja sieltä suositeltiin kyseistä esitystä myös Taavettiin pääkirjastoon. Huolelliseen valmisteluun, joka sisälsi kolme palaveria, osallistuivat varhaiskasvatuksen, seurakunnan lapsityön ja kirjaston edustajia. Suunnittelutyöryhmä valitsi edellä mainitun esityksen pääkirjastoon torstaiksi 13.12.2018, aamupäivän esitys päiväkodin 3-6 vuotiaille ja seurakunnan perhekerhon lapsille. Pääkirjasto jouduttiin sulkemaan esityksen ja sitä edeltävän tunnin ajaksi, jolloin lehtisali otettiin käyttöön lasten pukemista varten ja vaatteiden säilytykseen. Päiväkodin lapset kävelivät pääkirjastoon, seurakunnan lapset tuotiin kirjastoon taksilla. Yhteensä 60 lasta hoitajineen näki aamupäivän "Joulu on jo ovella"- esityksen. Illalla klo 17 esitys oli avoin ja siihen osallistui 30 lasta vanhempineen. Palaute varhaiskasvatuksesta ja seurakunnan lapstyöstä oli positiivinen. Siinä korostettiin erityisesti, että etukäteissuunnittelu oli ratkaiseva apu, joka auttoi järjestettäessä lasten ulkovaatteiden riisumisessa ja pukemisessa sekä vaatteiden säilytyksessa. Alkujärjestelyt teatteria varten tehtiin edellisenäpäivänä ja aamulla ennen esityksiä huoltomiehen, siivoojan ja kirjaston henkilökunnan yhteistyönä. Seurakunnan palautteessa tuli esille, että oli todella hienoa nähdä ammattiteatterin esiintyvän lapsiyleisölle hienosti ja ammatitaitoisesti. Onnistunut tapahtumakokonaisuus vahvisti yhteistyön tärkeyttä. Suunnitelmissa on siten jatkossa järjestää vuosittain yhteistilaisuus kahden teatteriesityksen tapaan jo marraskuun aikana. Taavetin päiväkodilla oli aamulla 13.12. Lucia-kulkueen vierailu, joka on vuosittain toistuva pieni tapahtuma, siksi yhteistilaisuuden ajankohtaa on aikaistettava.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Avoimista teatteriesityksistä pääkirjastossa ilmoitettiin 12.4. ja 5.12.2018 värikkäillä lehti-ilmoituksilla Luumäen lehdessä ja julisteilla kauppojen ja muilla ilmoitustauluilla. Sisäksi tiedotettiin Etelä-Karjalan tapahtumakalenterissa ja kirjaston face book sivuilla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Päiväkotilasten kirjastokäynteihin vaikuttavat vuodenaikojen säänvaihtelut. Pienimpien lasten on vaikea osallistua kirjastokäynteihin. Mutta he saavat kuitenkin tutustua kirjoihin ja heille luetaan kirjoja päiväkodissa. Kirjastokäynnit ja lukeminen kuuluvat varhaiskasvatuksen tavoitteisiin ja niitä toteutetaan säännöllisesti kuukausittain kesätaukoa lukuunottamatta.
Varhaiskasvatuksen tavoin seurakunnan perhekerhot käyttävät kirjaston palveluja vuosittain.
Teatteriesityksillä, jotka tuodaan sekä päiväkotiin, että kirjastoon on suuri merkitys. Teatteriesityksen päiväkodissa näkevät kaikki alle kolmivuotiaista kuusivuotiaisiin. Kirjaston teatteri esitykseen pääsevät yli kolmivuotiat kuuteen ikävuoteen saakka.
Seurakunnan perhekerholaiset pääsevät kirjastoon teatteriin kaikkien alle kouluikaisten lasten kanssa, pienimmät äiteineen ja huoltajineen.
Siten teatteriesityksellä on suuri meritys, joka vahvistaa kirjaston palvelujen käyttöä alle kouluikaisillä lapsilla.
Perhepäivähoitajien lasten kirjastokäynnit ja teatteriesityksiin osallistuminen ei ole toteutunut. Perhepäivähoitajia on kaksi ja heidän hoidettavansa ovat olleen niin pieniä, että heitä ei ole tuotu teatterin esityksiin.
Kannuskosken ryhmäpäiväkoti on lakkautettu kesällä 2018, muttaa siihen asti heille lähetettiin kirjavalikoima kaksi kertaa vuodessa.
Kirkonkylän alle kouluikaiset lapset ovat osallistuneet Jurvalan perhekerhoon ja olleet myös Jurvalan päiväkodissa teatteriesityksissä.

Jatkotoimenpiteet: 

Päiväkotien kirjastokäyntejä tuetaan joustavasti, päiväkotiryhmä otetaan kirjastossa vastaan myös kirjaston aukioloajan ulkopuolella aamuisin. Esikoululaiset saavat kirjastossa kirjastonkäytön opetusta.
Seurakunnan päiväkerhoissa käydään säännöllisesti esittelemässä kirjaston palveluja ja kirjoja lapsille ja vanhemmille.
Kirjasto tekee säännöllistä suunnittelutyötä varhaiskasvatuksen ja seurakunnan lapsityön kanssa vuosittain vähintään yhden yhteisen lasten kulttuuritilaisuuden järjestämiseksi. Yhteisesti valitaan ajankohta, paikat ja esiintyjät, joiden valinnassa painavat esiintyjien lastenkulttuurin osaaminen.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 397
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 798
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
173henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi