Esteettömät tarinat
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuusankosken kirjasto
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 33
45101
Kirjaston puhelin : 
0206158455
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Naumanen, Maritta
Puhelin : 
0206158303
Sähköposti : 
maritta.naumanen@kouvola.fi
Kuvaus : 

Toiminta

Kuusankosken ja Lehdokin kirjastoissa järjestetään:

- lapsille (esikoulu- ja alakouluikäiset) lukukaveri, tavutanssituokioita, tarinateatteria, loruleikkejä, valokuvakerrontaa ja sadutusta

- nuorille (yläkoululaiset) tarinateatteria, valokuvakerrontaa ja räppikerho

- aikuisille (työikäiset) maksuttomia lukiseuloja ja kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä käyttäviä kasvuryhmiä

Apuvälineet

Hankimme uusina apuvälineinä kannettavan tietokoneen ja sille puheohjelma Claro Readin sekä skannerin, skannaavia kyniä, iPadin ja ääntä tallentavan kameran.

Yhteistyökumppanit

Toiminta toteutetaan yhteistyössä Kuusankosken teatterin ja Kouvolan Seudun Erilaiset Oppijat ry:n kanssa.

Apuvälineiden asiantuntijana on Datero ry.

Kustannukset

Avustus käytetään kirjaston ulkopuolisten ohjaajien ja asiantuntijoiden palkkioihin (6000 e) ja matkakuluihin (2500 e) sekä apuvälineisiin (2500 e).

Kirjaston oma osuus on henkilökunnan työ, sisältäen kirjastonhoitaja-kirjallisuusterapiaohjaajan (6000 e) ja materiaali- ja tiedotuskulut (1500 e) omien tilojen ja välineiden lisäksi.

Jatko

Tarkoituksena on, että hankkeesta jää uusia toimintamuotoja kirjastoihin ja että yhteistyö kumppaneiden kanssa syvenee.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kuusankosken teatteri/Piia Kleimola p. 040 524 7202

Kouvolan Seudun Erilaiset Oppijat ry / Irma Kärkkäinen irma.karkkainen@edukouvola.fi

Datero ry /Marja-sisko Paloneva

marja-sisko.paloneva@datero.fi

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen avulla saatiin järjestettyä paljon eri tavoin tarinoiden pariin johdattavaa toimintaa, vaikka kaikkia suunniteltuja toimintamuotoja ei voitukaan toteuttaa ohjaajan tai osallistujien puutteen vuoksi.

- Lapsille järjestettiin lorukonsertteja

- Peruskoululaisille tarinateatterin keinoin toimivia työpajoja, joissa tutustuttiin kirjastoon ja kirjoihin

- Valokuvakerrontaa kirjastossa esikoululaisille

- Sadun siivin-nukketeatterin keinoin -tuokioita lapsille ja aikuisille yhteisesti,satu luettiin yhdessä ja se esitettiin yhteisesti nukketeatterin keinoin

-Lukukoira vieraili säännöllisesti kahdessa kirjastossa ja joitain kertoja kouluilla, opettajat ohjasivat koiralle lukemaan lapsia, joiden arvelivat erityisesti hyötyvän tästä

-Yksi valotyöpaja järjestettiin kehitysvammaisille

- Aikuisille Metsäjätti-näytelmän esitys kirjastossa

- Maksuttomia lukiseuloja kirjastossa (lukiopettajan vetäminä)

-Neljä työpajaa alaluokkien pojille Harri István Mäen vetäminä

-Hankittiin kaksi äänikirjojen lukulaitetta, puhesynteesi-ohjelma ja lukeva kynä yhdelle kirjaston koneelle sekä äänenvahvistin-laite, kolme digikameraa työpajojen käyttöön,

  äänikirjoja ja helppolukuisia kirjoja osallistujille palkinnoiksi yms.

- Lukiopettaja oli tavattavissa muutaman kerran lapsiperheille järjetetyissä muissa kirjaston tilaisuuksissa

Kaikki toiminta oli sellaista, joka johdatti tarinoiden pariin, mutta ei vaatinut hyvää luku- ja kirjoitustaitoa tai -harrastusta.  Ilman hankkeen tukea ei olisi voitu  toteuttaa tätä toimintaa näin runsaaasti ja kohdistettuna.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston henkilökunta sai uusia vinkkejä ja ideoita toimintaan ja käsitys matalan kynnyksen toiminnan tarpeellisuudesta vahvistui. Lukivaikeudet ja muut lukemisen esteet voitanee ottaa huomioon entistä paremmin. Celia-kirjaston kanssa yhteistyö jatkuu, samoin paikallisen lukiyhdistyksen kanssa, koulujen ja päiväkotien kanssa hyödynnetään tarinateatterista saatuja vinkkejä ja käytetään valokuvakerrontaa lasten kanssa. Sekä lasten ja nuorten palvelutiimimme  että vanhusten ja erityisryhmien palvelutiimimme ottaa toiminnassaan huomioon saadut kokemukset.

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 867
Oma rahoitus yhteensä: 
€867

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
43kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
500henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi