Etiäppäin! - Kurikan kirjasto 150 vuotta
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kurikan kaupunginkirjasto
Kurikan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Seurapuistikko 2
61300
Bibliotekets telefonnummer : 
06-4513635
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-kod : 
FI-Kurka
FO-nummer : 
0209046-8
Ansvarsperson : 
Kirsti Länsikallio
Telefonnummer : 
06-4513636
E-post : 
kirsti.lansikallio@kurikka.fi
Projektbeskrivning : 

Kurikan kirjaston 150-vuotisjuhlissa teemana on tulevaisuus. Kirjastotoiminta sai alkunsa Kurikassa 1863. Kappalainen Fredrik Johan Leidenius hankki 60 pääasiassa uskonnollista kirjaa seurakuntalaisten lainattaviksi jumalanpalveluksen jälkeen. Leidenius ei aavistanut, millainen sivistyksen peruspalvelu ja matalan kynnyksen kulttuuripalvelu kirjastosta Kurikkaan 150 vuodessa kehittyisi. Juhliessaan merkkivuottaan Kurikan kirjasto ei jää vain muistelemaan menneitä, vaan tähtää tulevaisuuteen. Pienestäkin alusta voi kasvaa ja kehittyä jotain pitkälle tulevaisuuteen kantavaa.

Kurikan kaupunginkirjasto jättää tänä vuonna useita hankehakemuksia, joiden tarkoituksena on järjestää toimintaa ja tapahtumia kohdennetusti eri asiakasryhmille. Juhlavuoden hanke kokoaa nämä hankkeet yhteisen teeman alle ja tukee niitä markkinoinnissa. Yhteisenä tavoitteena on rakentaa kirjaston kokonaiskuvaa modernina palvelulaitoksena, joka tulevaisuudessakin on tärkeä osa kuntalaisten elämää vauvasta vaariin.

Juhlavuoden vietto käynnistyy toukokuussa, jolloin julkaistaan juhlavuoden logo ja ennakkomarkkinoidaan syksyn juhlaviikkoa. Logon suunnittelussa käytämme mainostoimistoa. Logoa käytetään kaikessa viestinnässä, mm. kirjaston lehti-ilmoituksissa, tiedotteissa, mainosmateriaaleissa, kirjaston ja Kurikan kaupungin nettipalveluissa.

Kurikan kirjaston tulevaisuus on asiakkaissa. Ammattimaisia palveluja käyttäen tuotetaan videogalleria, jossa esitellään kirjaston perinteisiä ja moderneja palveluja asiakasnäkökulmasta. Videogalleria sisältää myös kurikkalaisten päättäjien ja kulttuuripersoonien haastatteluja kirjaston merkityksestä ja tulevaisuudesta, ”minun kirjastoni”. Videogallerian materiaalia jaetaan netissä ja esitetään kirjastossa juhlaviikolla.

Juhlaviikko ajoittuu lokakuulle. Juhlaviikon jokaisena päivänä on jokin tapahtuma. Viikko huipentuu pääjuhlaan sunnuntaina. Juhlaohjelma koostuu interaktiivisista toimintapisteistä, joissa asiakkaat voivat itse kokeilemalla ja tekemällä tutustua kirjaston palveluihin. Päivän aikana on asiakaskahvitus. Juhlapäivän päättää yleisötilaisuus, johon hankitaan esiintyjäksi ”tulevaisuuden visionääri”.

Tulevaisuuden visiointia jatketaan vielä seuraavana päivänä pääpuhujan johdolla. Kurikan kirjasto järjestää kehittämispäivän, johon kutsutaan Krannit-kirjastojen henkilökuntaa ja kuntien päättäjiä. Kehittämispäivän tarkoituksena on alustusten ja työpajojen kautta etsiä Krannit-kirjastojen yhteisiä keinoja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Krannit-kirjastot tekevät tiivistä yhteistyötä, mutta tilaisuutta syvälliseen tulevaisuuden pohdintaan kirjastojen henkilökunnan ja päättäjien yhteisvoimin ei ole aiemmin ollut.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kurikan kaupunginkirjaston markkinointiryhmä: Kirsti Länsikallio, Henna Hydén, Timo Nevala, Paula Rönni

Krannit-kirjastot

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Juhlavuonna panostimme kirjaston markkinointiin. Mainostoimisto suunnitteli meille juhlavuoden logon, tiedote- ja lehti-ilmoituspohjat sekä markkinointimateriaalia (kirjanmerkkejä, kasseja). Kirjastoautot saivat juhlavuoden teippaukset, jotka toteutettiin myös kiinteiden kirjastojen sisäänkäynteihin. Ilmoitimme paikallislehdissä kirjaston tapahtumista näkyvästi juhlavuoden ilmoituspohjalla. Aukioloilmoituksissa kokeiltiin sekä kuukausittaista että viikoittaista ilmoittelua.

Juhlavuosi avattiin Lainan päivän tapahtumilla. Juhlavuoden logo julkistettiin.

Juhlavuonna varaaminen on ollut maksutonta.

Lukuviikolla haastoimme kurikkalaisia vaikuttajia kertomaan lukuharrastuksestaan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Julkaisimme haastevastaukset blogissamme. Haaste jatkui - jokainen vastanneista haastoi puolestaan kolme henkilöä mukaan. Julkaisimme uusia kirjalistoja joka kuukausi. Kirjaston juhlaviikolla 21.-27.10.2013 kirjahaastevastauksista koottiin näyttely.

Juhlaviikon ohjelman rakensimme eri teemapäivien ympärille. Maanantai oli omistettu musiikille, tiistai lukemiselle, keskiviikko pelaamiselle, torstai nallepäivän vietolle, perjantai senioreille, lauantai paikallisille kulttuurintekijöille. Sunnuntai oli varsinainen juhlapäivä. Pyrimme tekemään pääjuhlasta asiakkaidemme juhlan. Ohjemassa oli tekemistä koko perheelle, tarjoilua ja pääpuhujana toimittaja ja kirjailija Roman Schatz, joka herätti laajaa kiinnostusta yleisössä.

Juhlavuoden koko tapahtumatuotanto nivottiin teeman mukaisesti.

Videomateriaalia tuotettiin Palaneen käryä –tapahtumasta ja pääjuhlasta. Videot ovat katsottavissa YouTubessa.

Krannit-kirjastojen kehittämispäivä ei toteutunut avustuksen pienuudesta johtuen. Sen sijaan Kurikan kaupunginkirjasto järjesti Krannit-kirjastojen tyhy-päivän. Kurikan kapunginkirjaston omalle henkilökunnalle järjestettiin kehittämispäivä 3.5.2013.  Kehittämispäivässä pohdimme kirjaston nykytilaa ja tulevaisuutta, arvoja sekä keinoja haluttuun tulevaisuuteen.

Paikallislehdet huomioivat kirjaston juhlavuoden kiitettävästi. Rytmiraide musiikkifestivaali myönsi vuoden 2013 Positiivisen Kurikkalaisen kunniakirjan Kurikan kirjastolle. Juhlavuosi toi kirjastolle merkittävää mediajulkisuutta paikallisesti. Juhlavuoden teemaksi valittu näkökulma kirjaston tulevaisuuteen avasi kuntalaisille perinteisten kirjastopalvelujen rinnalla uusia näkökulmia kirjastoon.

Fortsatta åtgärder: 

Juhlavuoden logo sekä ilmoitus- ja markkinointimateriaali oli käyttökelpoinen keino lisätä kirjaston ilmoitusten huomioarvoa. Juhlavuoden jälkeen ne tulisi saada myös "arkikäyttöön". Myös arjesta kannattaa tehdä juhlaa, eli jonkin merkkitapahtuman juhlinnalla saa näkyvyyttä kirjastopalveluille.

Projektet börjar : 
01/05/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€9 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 343
Egen finansiering: 
€2 343
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
20kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 448henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013