Eväitä lukunälkäisille
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Torikatu 5
05800
Kirjaston puhelin : 
019 4592422
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Piironen
Puhelin : 
019 4592427
Sähköposti : 
sari.piironen@hyvinkaa.fi
Kuvaus : 

Hyvinkään kirjastossa järjestetään joka vuosi useita erilaisia teemaviikkoja esitelläksemme aineistoamme monipuolisesti asiakkaille. Järjestämme mm. eri maihin liittyviä teemaviikkoja ja osallistumme useisiin valtakunnallisiin teemaviikkoihin. Monet teemaviikoista järjestämme yhteistyössä paikallisten eri alojen yhdistysten kanssa. Hankkeella syvennämme asiakkaiden kirjallisuuden tuntemusta houkuttelemalla lukemaan kirjallisuutta entistä laajemmin. Hankkeen aikana pyydämme esiintyjiksi teemaviikkojen aiheisiin liittyen kauno- ja tietokirjailijoita sekä kääntäjiä.

Hankkeen avulla kirjasto veisi kirjailijavierailuja myös hyvinkääläisiin asumis- ja palveluyksiköihin, joiden asukkaat/asiakkaat eivät kykene itsenäisesti käyttämään kirjastoa. Näin toisimme uusia kokemuksia ja virikkeitä henkilöille, jotka eivät pääse käymään kirjastossa ja saisimme piristävän lisän kirjaston senioritoimintaan.

Hankerahat käytetään kirjailijoiden palkkioihin ja matkakuluihin sekä tarvittaviin oheismateriaaleihin.

Kirjaston henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa hankkeen työajallaan. Yhteistyönä järjestöjen sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa toteutetaan osa tilaisuuksista. Kirjaston henkilökunta organisoi vierailut sekä hoitaa hankkeeseen liittyvän tiedottamisen työajallansa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Eväitä lukunälkäisille -hankkeen puitteissa kutsuimme Hyvinkäälle useita kirjailijoita vuosina 2014-2015. Meillä oli aika paljon tietokirjailijoita, joita kutsuimme erilaisten teemaviikkojen puitteissa vierailuille Hyvinkään kirjastoon. Olemme mm. avanneet tietokirjojen luokitusta järjestämällä teemaviikkoja eri pääluokista. 4-luokkaviikoilla meillä oli vieraana matkakirjoja kirjoittanut Juha Vakkuri, 5-luokkaviikoilla Esko Valtaoja ja 6-luokkaviikoilla sisustuskirjoja julkaissut bloggaaga Katja Rinkinen. 7-luokkaviikoilla meillä oli vieraana lastenkirjoja kirjoittanut ja kuvittanut Markus Majaluoma. Tietoluokkaviikkojen yhteydessä olemme tehneet myös paljon yhteistyötä paikallisten aiheeseen liittyneiden yhdistysten kanssa.

Keväällä 2015 meillä oli purjehdusviikot. Ne järjestettiin paikallisten purjehdusseurojen kanssa yhteistyössä. He järjestivät erilaisia tapahtumia ja lisäksi hyvinkääläiset kuorot pitivät useita lyhyitä meri/purjehdusaiheisia konsertteja. Kirjasto puolestaan kutsui vieraaksi Matti Lappalaisen, joka on kirjoittanut useita kirjoja purjehdusmatkoistaan. Syksyllä 2015 järjestimme yhteistyössä Suomi-Puola Yhdistysten Liiton kanssa Puola-viikot. He järjestivät mm. tilaisuuden, jossa kerrottiin matkustamisesta Puolaan ja kirjasto kutsui kääntäjä Päivi Paloposken puhumaan puolalaisesta nykykirjallisuudesta.

Tietokirjailijoiden lisäksi meillä oli vieraana myös kaunokirjailijoita. Loppukesästä 2014 vieraana oli historiallisia romaaneja kirjoittava Kristiina Vuori. Myöhemmin syksyllä Hyvinkäällä vieraili Veijo Baltzar puhumassa tuotannostaan. Keväällä 2015 kutsuimme vieraaksi Nura Farahin. Hänen piti ensin tulla maaliskuussa kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi, mutta vierailu peruuntui ja järjestyi sitten toukokuun alussa. Heikki Hietamies kävi Hyvinkäällä maaliskuun lopussa 2015. Syksyllä 2015 Hyvinkään Pohjola-Nordenin toiveesta kutsuimme vieraaksi suomenruotsalaisen kirjailijan Johanna Holmströmin. Pohjola-Nordenin väki osallistui myös vieraan haastattelemiseen. Joulukuussa 2015 vieraaksi tuli vielä Timo Sandberg, joka tunnetaan etenkin jännityskirjoistaan.

Kirjastossa järjestettyjen kirjailijavierailuiden lisäksi halusimme viedä kirjailijoita vierailuille myös palvelutaloihin, jotta nekin, jotka eivät pääse itse kirjastoon, pääsisivät kuuntelemaan kirjailijoita. Loppuvuodesta 2014 Juha Vakkuri vieraili kirjaston lisäksi myös Sahanmäen palvelukeskuksessa, jossa toimii vanhainkoti. Keväällä 2015 Raisa Lardot vieraili järjestökeskus Onnensillassa ja toukokuun lopussa 2015 Tuula Korolainen ja Riitta Tulusto kävivät palvelutalo Mäntykodossa. Olisimme mielellämme järjestäneet enemmänkin vierailuja palvelutaloíhin, mutta vierailuista sopiminen niiden henkilökunnan kanssa osoittautui hyvin haastavaksi. Esim. Raisa Lardotin vierailua tarjottiin useisiin palvelutaloihin, mutta sopivaa aikaa ei saatu järjestymään. Sen vuoksi vierailu järjestettiin Onnensillassa, jossa toimii paljon erilaisia vanhus- ja vammaisyhdistyksiä.

Hankkeen puitteissa pystyimme saamaan useita erityyppisiä kirjailijoita vieraaksemme. Aikaisemmin lähes kaikki vierailijat ovat olleet kaunokirjailijoita ja nyt Eväitä lukunälkäisille -hankkeen puitteissa asiakkaamme saivat tutustua myös useisiin tietokirjailijoihin. Lisäksi yhteistyömme monien järjestöjen ja yhdistysten kanssa lisääntyi hankkeen aikana.

Hankerahalla maksettiin kirjailijoiden matkakuluja ja esiintymispalkkioita. Kirjaston oma panos koostui henkilökunnan työstä vierailujen järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Jatkotoimenpiteet: 

Mahdollisuuksien mukaan yritämme saada tietokirjailijan vieraaksi ainakin tietokirjojen 9-luokkaviikoilla. Jatkamme yhteistyökuvioita eri järjestöjen, yhdistysten ja kaupungin tahojen kanssa.

Lisätietoa: 

Lisäksi pääkirjaston kaksi kirjastonhoitajaa käytti projektin suunnitteluun ja toteutukseen yhteensä 45 työtuntia. Nämä palkkakustannukset eivät näy tiliraportissa.

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 833
Oma rahoitus yhteensä: 
€833

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
325henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000