EVVK:sta Kirjastoväärtiksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston logo
Sompion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Jäämerentie 1 / PL 94
99600 / 99601
Kirjaston puhelin : 
0400 276 114
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sodankyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-SOMPI
Y-tunnus : 
0193169-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Heinänen
Puhelin : 
040 722 3827
Sähköposti : 
tiina.heinanen@sodankyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitetaan erityisesti niitä Sompion alueen nuoria, jotka eivät lue, eivätkä käy kirjastossa ja saadaan heidät tietoisiksi kirjaston mahdollisuuksista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1.Tavoitettujen nuorten määrä, osallistujamäärät. 2.Nuorten aktivointi ja osallistaminen, nuorten omat ehdotukset ja järjestettyjen tapahtumien määrä.

Kuvaus : 

Sompion Nuorista Kirjastoväärtejä-hanke aukaisi latu-uraa Sompion kirjaston nuorisotyölle. Hankkeessa haastateltiin iso joukko alueen nuorisosta ja saatiin heiltä toiveita kirjaston toiminnan ja tilojen suhteen. Toiveet on otettu huomioon ja tiloja uusitaan olemassa olevien resurssien puitteissa kohti nuorten visioita. Yhteistyö nuorten kanssa tiivistyy uudessa hankkeessa, jossa toimitaan nuorisotoimen ja etsivän nuorisotyön sekä koulujen kanssa niiden nuorten tavoittamiseksi, joille kirjaston tarjoamat maailmat ovat vielä vieraita. Keinoja nuorten kiinnostuksen herättämiseen:

1.Kirjastossa viritetään ylisukupolvista yhdessä oppimista ja sukupolvien välistä oppimista Diginatiivien sukupolvi voi opettaa vanhemmille sukupolville käytännön nettitaitoja ja perehdyttää heitä vaikkapa erilaisten arjessa hyödyllisten applikaatioiden käyttöön (tässä kirjastoon hankitut iPadit ovat onnen omiaan). Vanhemmat sukupolvet voivat puolestaan mahdollistaa nuorisolle kosketuksen iän ja pitkän elämänkokemuksen tuomaan suhteellisuudentajuun ja aikaperspektiiviin.

2.Yhteisöllinen tarinallisuus Onko vanhan maailman tarinaperinne vielä voimissaan? Ovatko kaupunkilegendat muuttuneet vuosikymmenten varrella ja jos, niin miten? Millaista on nuoren polven tarinallisuus? Mitä eroa on nettihuhulla ja muilla kuulopuheilla? Miten median toiminta liittyy tähän? Nuoren polven tarinallisuuden yksi alue on digipelien tarinat: mitä tekemistä Aleksis Kiven tai William Shakespearen tuotannolla on Play Station 4:n kanssa? Tarinoihin liittyy paikallisidentiteetti, joka on perusta maailmassa olemiseen ja oman paikan löytämiseen. Järjestetään Tarinapäiviä, joissa tarkastellaan ja kokeillaan tarinan jatkumoa ja eri tyylilajeja ja eri formaatteja.

3.Nettiyhteisöllisyyden muotojen soveltaminen ruuduttomaan ympäristöön Esimerkiksi keskustelupalstaklubit voisivat kokoontua kirjastossa ajankohtaisten keskustelupalstoilla myllertävien aiheiden ääreen siten, että kyseisestä aiheesta ja sen eri aspekteista kerätään tietoa ja erilaisia näkökulmia siihen liittyen. Keskustelun jälkeen voidaan kirjoittaa yhteinen kommentti keskustelupalstalle, joka perustuu hankittuun tietoon ja yhteiseen harkintaan.

4.Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa Sodankylässä toimii mm. Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus, Oulun yliopiston alainen geofysiikan observatorio, paikallisia taiteilijoita sekä Seitasäätiön Mediapaja. Nämä ovat tahoja, joiden kanssa voidaan kehittää nuoria kiinnostavaa toimintaa, johon kirjaston antimet niveltyvät saumattomasti ja antavat lisäarvoa uudelle yhteiselle tutkimusmatkalle. Tärkeä tekijä nuorten tavoittamisessa on arvostus! Nuoren ihmisen kohtaaminen arvostavasti ja kunnioittavasti ja positiivisesti on tämän hankkeen lähestymistapa.

Haemme hankerahaa, jotta voimme palkata -yhteisöllisen kirjastonhoitajan 1.8.2017-30.6.2018. Hänen tehtävänään on koordinoida ja synnyttää uusia toimintatapoja yllä esiteltyjen ideoiden suuntaisesti. Hän toimii välittäjänä eri tahojen yhteistyössä ja noukkii evvk-nuoret kevyesti matkaan. Lisäksi tarvitsemme hankerahaa, jotta -voimme järjestää tapahtumia yhdessä nuorten kanssa. -voimme käyttää asiantuntijoita apuna tapahtumissa, keskusteluissa, kohtaamisissa ym. -voimme tuottaa erilaisia materiaaleja, esimerkiksi: videoita, roll up:ja ym.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Osakaskunnat Pelkosenniemi ja Savukoski, kuntien nuorisotoimet, etsivä nuorisotyö-hankkeet, alueen koulut
Aiemmat hankkeet: 

Sompion Nuorista Kirjastoväärtejä, oma hanke, jossa kuultiin nuorten toiveita kirjastotilan ja toiminnan suhteen. Tiloja kohennetaan toiveiden mukaan. Uudessa hankkeessa mennään pidemmälle ja halutaan tavoittaa myös ne, jotka eivät kirjastoa ole vielä löytäneet.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 1.Kirjastossa viritetään ylisukupolvista yhdessä oppimista ja sukupolvien välistä oppimista.

-Somepäivä, jossa nuoret olivat valmiita kertomaan vanhemmille somemaailman ihmeistä. Nuoret olivat käyneet opintomatkalla Portugalissa, jossa oli vertailtu suomalaisten ja portugalilaisten nuorten somekäyttäymistä.

-Digi-ilta, jossa nuorisovaltuuston nuoret neuvoivat vanhempia digilaitteiden käytössä.

-Outojen äärellä-illat yhdistivät nuoria ja vanhempia.

-Lautapeli-illat vetivät eri ikäisiä.

-Yhteisöllinen kirjastonhoitaja vei nuoret myös elokuviin Sodankylän elokuvajuhlilla (sponssaus filmijuhlilta) ja yhdessä keskusteltiin katsotuista elokuvista.

 

2.Yhteisöllinen tarinallisuus.

-Paikallisidentiteetti vahvasti mukana Outojen äärellä-illoissa, 4 hyvinvointivinkkiä kirjastosta -teemapäivissä Sodankylässä ja Savukoskella sekä Wauto-auton (liikkuva nuorisotila) toiminnassa.

 

3.Nettiyhteisöllisyyden muotojen soveltaminen ruuduttomaan ympäristöön.

-Yhteiset kokoontumiset nuorten kanssa sekä kirjaston tiloissa että muualla antoivat mahdollisuuden kasvokkaiseen yhteisöllisyyteen. Esimerkiksi Wauto-auto kiersi Sodankylän kyliä ja siellä voitiin keskustella ajankohtaisista aiheista nuorten kanssa.

4.Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

-Yhteistyötä oli todella paljon kunnan omien toimijoiden sekä ulkopuolisten kanssa. Kirjastoyhteistyö tuli tutuksi monelle toimijalle.

 

Haemme hankerahaa, jotta voimme palkata -yhteisöllisen kirjastonhoitajan 1.8.2017-30.6.2018. Hänen tehtävänään on koordinoida ja synnyttää uusia toimintatapoja yllä esiteltyjen ideoiden suuntaisesti.

-Hankkeessa oli palkattuna yhteisöllinen kirjastonhoitaja 1.8.2017-30.6.2018 sekä 1.8.-31.10.2018. Tästä ajasta 5 kk 50%. Yhteisöllinen kirjastonhoitaja verkostoitui eri toimijoiden kanssa. Kirjasto oli näin mukana myös monissa muiden tahojen nuorille järjestämissä tapahtumissa: Yhteistyötä tehtiin Sodankylän, Savukosken ja Pelkosenniemen nuorisotoimien sekä koulujen kanssa. Samoin etsivän nuorisotyön kanssa. Sodankylän Seitasäätiön hallinnoima SOKU-projekti (sosiaalisen kuntoutumisen projekti) oli tärkeä yhteistyökumppani.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

*Tällä hankkeella tavoitettiin juuri niitä nuoria, joita haluttiin ja voitiin tehdä heille kirjastoa näkyväksi. Nuorten uskallus tulla kirjastoon kasvoi.

*Yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli palkitsevaa ja siitä versoo jatkuvaa toimintaa.

*Kirjasto tuli näkyvämmäksi nuorten maailmassa, osallistuttiin nuorten omiin tapahtumiin. Tätäkin on hyvä jatkaa.

*Kirjasto pystyi kannustamaan nuoria myös kansalaisaktiivisuuteen. Yhteisöllinen kirjastonhoitaja auttoi nuoria kuntalaisaloitteen tekemisessä ja eteenpäin viemisessä.

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteisöllinen kirjastonhoitaja on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi kirjaston henkilökunnassa. Kirjaston toiminta suuntautui hänen toimestaan paljon ulospäin. Tarkoitus on saada palkattua yhteisöllinen kirjastonhoitaja vakituiseksi osaksi työtiimiä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
15/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€36 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 845
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 845
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
95kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 668henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€29 000

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen.

 
okm
avi