Finnasta fiinimpi Kymenlaakson yhteistyöllä
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Salpausselänkatu 23
45100
Ansvarsperson : 
Tuomas Kunttu
Telefonnummer : 
0206156637
E-post : 
tuomas.kunttu@kouvola.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa kehitetään Kymenlaakson Finna verkkokirjastoa toimivaksi ja asiakaslähtöiseksi asiointikanavaksi sekä etsitään uusia palvelumuotoja joita verkkokirjasto voisi tarjota. Kehittäminen pohjautuu 2017 aloitettuun strategiatyöhön ja kehittämisessä suositaan avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Hanke liittyy teemaan 4: laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot. Hanke kytkeytyy myös teemaan 2: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjastossa arvioidaan hankkeen puitteissa tehdyn kehittämistyön vaikutusta Finnan toimivuudelle ja asiakaslähtöisyydelle. Hankkeen ohjausryhmä arvioi myös, onko Kymenlaakson kehitystyöstä etua valtakunnallisesti muille kirjastoille.
Mittarina toteutuneet digitaaliset palvelut Finnassa ja niiden käyttö.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä. Kansalliskirjasto on yhteistyökumppanina, jota voidaan tarvittaessa konsultoida. Hankkeessa on keskeistä ei-kaupallisiin, avoimen lähdekoodin järjestelmien osaamisen jakaminen ja jalostaminen. Osaamista jaetaan sekä alueen sisällä, että sieltä ulos. Avoin lähdekoodi on veronmaksajien etu ja vähentää yhteiskunnan riippuvuutta ja haavoittuvuutta. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat Kyyti-kirjastojen edustajat.

Tällä hetkellä Kyyti-kirjastoilla on käytössä Kohan verkkokirjasto ja Drupal-pohjainen sisällönhallintajärjestelmä. Alkuvuoteen 2018 mennessä otetaan omana työnä Finna käyttöön, joka korvaa vanhan verkkokirjaston.

Finnasta tulee Kyyti-kirjastojen keskeisin digitaalinen asiakasrajapinta. Hankkeella kehitetään ja parannetaan Finnaa siten, että siihen saadaan lisää toiminnallisuutta asiakkaille. Olisi tarvetta esimerkiksi helppokäyttöiselle osallistavan budjetoinnin osiolle, joka osallistaisi asiakkaat kirjaston kehittämiseen. Kirjaston tapahtumat kasvattavat suosiotaan ja striimausmahdollisuutta kaivataan.

Kouvolassa toteutetaan syksyllä 2017 tiivistä strategiatyötä digitaalisten palveluiden kehittämisestä, kuukausittaiset työpajat. Keväällä 2018 kehitettävät digitaaliset palvelut pohjautuvat osaltaan strategiatyöpajojen tuloksiin. Strategiatyö tehdään Kouvolan kaupungin omana työnä ja siinä käytetään Kouvolassa olevaa digitaalisten palvelujen osaamista. Kokeilujen toteuttamiseen, eli käytännön kehittämistoimintaan vuonna 2018 tarvitsemme avustusta.

Hankerahaa käytetään Kouvolan kirjaston informaatikon ja verkkopalveluasiantuntijan vapauttamiseen kehittämistyöhön. Mahdollisesti käytetään myös ostopalvelua. Hankkeella pyritään lisäämään digitaalisen palvelumuotoilun osaamista Kymenlaakson kirjastoissa.

Samarbetspartner/s: 
Kansalliskirjasto
Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€38 000
Egen finansiering: 
€12 000
Budget sammanlagt: 
€0
Övriga understöd som ansökts: 
€5 000
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€25 000