Flooraa ja faunaa - ajatuksia ja unelmia kotipihasta ja puutarhasta
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Naantalin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Tullikatu 11
21100
Kirjaston puhelin : 
024345310
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@naantali.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nanta
Y-tunnus : 
0135457-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Tuomi
Puhelin : 
0447334786
Sähköposti : 
tarja.tuomi@naantali.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on lisätä tietoa kotipuutarhan kasveista ja eläimistä sekä lisätä yhdessä tekemisen tapoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Facebook-tykkäysten määrä.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa kotipuutarhan kasveista ja eläimistä sekä lisätä yhdessä tekemisen tapoja. Kohderyhmänä on eri-ikäiset kuntalaiset lapsista vanhuksiin. Valtakunnan ykköspuutarha, Kultaranta, sijaitsee Naantalissa ja puutarha onkin Naantalin Suomi100-hankkeen teemana. Kirjasto haluaa omalta osaltaan olla järjestämässä puutarha-aiheisia tapahtumia sekä jatkaa teemaa vielä juhlavuoden jälkeenkin. Naantali on puutarhakaupunki ja kirjasto haluaa tukea asukkaiden kiinnostusta oman ympäristön monimuotoiseen kehittämiseen. Hankkeeseen sisältyy luentoja, esityksiä ja yhdessä tekemistä lapsista aikuisiin. Aikuisille suunnatuilla luennoilla kuullaan puutarhakulttuurin traditioista ja uusista ilmiöistä ja perehdytään puutarhan ja kotipihan kasveihin ja eläimiin. Mahdollisimman monissa tilaisuuksissa on ekologinen näkökulma. Luennoilla saadaan tietoa hyötykasveista, vieraslajeista, pihapiiriin linnuista, lehtokotiloiden myrkyttömästä torjunnasta ja siitä, miten käärmeen saa turvallisesti siirrettyä kotipihalta. Puutarhateemaista askartelua järjestetään sekä aikuisille että lapsille. Askartelutuokioissa tehdään pienoispuutarhoja tai bonkei-pienoismaisemia, painetaan juureksilla ja virkataan kukkia. Lisäksi lapsille järjestetään aiheeseen liittyvä nukketeatteriesitys ja aikuiset saavat vinkkejä siitä, miten koti koristellaan kukilla juhlakuntoon. Hankkeeseen sisältyy myös ulkopuolisten taiteilijoiden piha- ja puutarha-aiheisia näyttelyitä sekä aineistonostoja ja näyttelyitä kirjaston omasta kokoelmasta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä 8-12 eri asiantuntijan ja yhdistyksen edustajan kanssa. Taloussuunnitelmasta suurin osa kuluu luentopalkkioihin sekä matka- ja majoituskuluihin. Oma rahoitusosuus muodostuu kirjaston työntekijöiden työajasta ja tilaisuuksissa tarvittavista tarvikehankinnoista. Kirjastosta tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyyn osallistuu 10 henkilöä. Hanke aloitetaan toukokuussa 2017 ja se päättyy syksyn 2018 aikana siten, että raportointi on tehty vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä. Keväät ovat luentopainotteisia ja syksyjen tilaisuuksissa tehdään ja askarrellaan yhdessä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa kotipuutarhan kasveista ja eläimistä sekä lisätä yhdessä tekemisen tapoja. Kohderyhmänä on eri-ikäiset kuntalaiset lapsista vanhuksiin. Valtakunnan ykköspuutarha, Kultaranta, sijaitsee Naantalissa ja puutarha onkin Naantalin Suomi100-hankkeen teemana. Kirjasto haluaa omalta osaltaan olla järjestämässä puutarha-aiheisia tapahtumia sekä jatkaa teemaa vielä juhlavuoden jälkeenkin. Naantali on puutarhakaupunki ja kirjasto haluaa tukea asukkaiden kiinnostusta oman ympäristön monimuotoiseen kehittämiseen. Hankkeeseen sisältyy luentoja, esityksiä ja yhdessä tekemistä lapsista aikuisiin. Aikuisille suunnatuilla luennoilla kuullaan puutarhakulttuurin traditioista ja uusista ilmiöistä ja perehdytään puutarhan ja kotipihan kasveihin ja eläimiin. Mahdollisimman monissa tilaisuuksissa on ekologinen näkökulma. Luennoilla saadaan tietoa hyötykasveista, vieraslajeista, pihapiiriin linnuista, lehtokotiloiden myrkyttömästä torjunnasta ja siitä, miten käärmeen saa turvallisesti siirrettyä kotipihalta. Puutarhateemaista askartelua järjestetään sekä aikuisille että lapsille. Askartelutuokioissa tehdään pienoispuutarhoja tai bonkei-pienoismaisemia, painetaan juureksilla ja virkataan kukkia. Lisäksi lapsille järjestetään aiheeseen liittyvä nukketeatteriesitys ja aikuiset saavat vinkkejä siitä, miten koti koristellaan kukilla juhlakuntoon. Hankkeeseen sisältyy myös ulkopuolisten taiteilijoiden piha- ja puutarha-aiheisia näyttelyitä sekä aineistonostoja ja näyttelyitä kirjaston omasta kokoelmasta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä 8-12 eri asiantuntijan ja yhdistyksen edustajan kanssa. Taloussuunnitelmasta suurin osa kuluu luentopalkkioihin sekä matka- ja majoituskuluihin. Oma rahoitusosuus muodostuu kirjaston työntekijöiden työajasta ja tilaisuuksissa tarvittavista tarvikehankinnoista. Kirjastosta tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyyn osallistuu 10 henkilöä. Hanke aloitetaan toukokuussa 2017 ja se päättyy syksyn 2018 aikana siten, että raportointi on tehty vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä. Keväät ovat luentopainotteisia ja syksyjen tilaisuuksissa tehdään ja askarrellaan yhdessä.

”Flooraa ja faunaa – ajatuksia ja unelmia kotipihasta ja puutarhasta” –hankkeen tilaisuudet ja tapahtumat noudattivat alkuperäisiä suunnitelmia ja toteutuivat niiden mukaan. Kahden vuoden aikana tapahtumia oli yhteensä 32 ja ne jakautuivat tasaisesti eri kuukausille. Asiantuntijaluennoilla, erilaisissa esityksissä ja tilaisuuksissa oli 461 osallistujaa. Näiden tilaisuuksien lisäksi oli kahdeksan näyttelyä, joiden kävijämääriä ei pystytty tilastoimaan. Näyttelyt olivat avoinna kaikille kirjastossa asioiville. Kirjastossa tehtiin myös omasta aineistosta näyttelyjä tukemaan ja laventamaan kunkin luennon tai näyttelyn aihetta.

Luennot käsittelivät puutarhaa ja pihojen eläimiä monipuolisesti. Luennoilla kuultiin eri alojen asinatuntijoiden esityksiä mm. kompostoinnista, puutarhataiteesta, puutarhan perhoskasveista, kasveilla värjäämisestä ja Naantalin luostarin kasveista. Lisäksi kuultiin lintuharrastuksesta ja opittiin, miten lehtokotiloita voi torjua ja miten kyykäärmeen saa siirrettyä turvallisesti pois pihamaaltaan. Säilönnästä oli oma esityksensä, jossa päästiin myös maistelemaan eri tavoin säilöttyjä kurkkuja. Näyttelyissä nähtiin akvarelleja ja grafiikkaa puutarhan syksystä, vanhoja opetustauluja kotipihan kasveista ja eläimistä, freakebana-näyttely sekä nukkekotikerhon puutarha-aiheinen näyttely. Kirjastossa kuultiin myös kuorolaulua puutarha-aiheista ja luonnosta yleensä.

Tavoitteena oli lisätä tietoa kotipuutarhan kasveista ja eläimistä ja se saavutettiin hyvin. Kuulijat olivat aktiivisia ja luennoitsijoilta kyseltiin paljon. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä yhdessä tekemisen tapoja ja niitä kokeiltiin mm. kranssipajassa, kukkakorttiaskartelussa, kukka-aiheisten graffitien virkkaamistilaisuudessa sekä puutarha-aiheisessa poistokirja-askarteluillassa. Lapsille järjestettiin luontoaiheinen nukketeatteri-esitys. Lisäksi lapsille oli työpaja, jossa askarreltiin juureksista muotteja, joilla painettiin jokaiselle kankainen eko-kassi. Yläkoulun 7-luokan oppilaat tuunasivat nojatuolin satutuoliksi kukka- ja eläinaiheisilla neulegraffiteilla päällystämällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Aktiivinen viestintä eri kanavissa osoittautui tärkeäksi. Monipuolisella tiedottamisella tapahtumat ja kirjaston toiminta saivat paljon julkisuutta paikallislehdissä ja kiitosta tapahtumiin osallistujilta. Hankkeelle tehtiin myös oma layout, jota toistettiin tiedottamisessa. Facebookilla tavoitettiin henkilöitä, jotka eivät muuten seuraa kirjaston asioita. Kahden vuoden aikana hankkeen tapahtumista tehtiin 38 päivitystä, joita tykättiin 293 kertaa. Päivitystä kohden tykkäyksien määrä vaihteli 1-27 välillä. Eri tiedotuskanavia käyttämällä tavoitettiin henkilöitä, jotka eivät muuten käy kirjastossa. Saimme uusia asiakkaita ja myös vinkkejä tulevien hankkeiden teemoiksi. Kaksivuotisella hankkeella saatiin aikaan monipuolinen kokonaisuus.

Jatkotoimenpiteet: 

 

Asiakkailta saatuja vinkkejä hyödynnetään tulevissa hankkeissa. Työpajoja ja yhdessä tekemistä lisätään.

 

Aloituspäivämäärä : 
08/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 985
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 485
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
32kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
461henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi