Forssan 150 kirjastotoiminnan vuotta näkyväksi!
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Forssan kaupunginkirjasto
Forssan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 55
30101
Kirjaston puhelin : 
03 4141 5405
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@forssa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Forka
Y-tunnus : 
0145626-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Järveläinen
Puhelin : 
03 4141 5400
Sähköposti : 
maarit.jarvelainen@forssa.fi
Hankkeen tavoite: 

Järjestää Forssan kirjastotoiminnan, Miina Sillanpään, Forssan ystävyyskaupungin Sarpsborgin, LastenForssa-ohjelman ja Suomi100 –juhlavuosien merkeissä kiinnostavia ja vetovoimaisia kirjallisuustapahtumia, jotka tuottavat eri-ikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille lukijoillemme iloa sekä edistävät lukuharrastusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä.
Löytää 1-2 tapaa osallistaa myös kirjaston asiakkaita tapahtumatuotannossa.

Kuvaus : 

Forssassa on kirjastotoiminnan juhlavuosi 2016. Kirjastopalvelut alkoivat Forssan Tehtaan Työväen Lainakirjaston avatessa ovensa vuonna 1866. Ns. Tehtaankirjasto oli 1800-luvun lopulla lainausluvuiltaan maamme vilkkaimmin toimiva maaseutukirjasto. Tehtaankirjaston vakiintuneen käytön vuoksi kunnalliset kirjastopalvelut käynnistyivät Forssassa vasta vuonna 1913.

Vuosi 2016 on myös Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuosi. Miina Sillanpää syntyi Forssan naapurikunnassa Jokioisilla, mutta Forssa on osa Miina Sillanpään elämäntarinaa, sillä hän työskenteli lapsena Forssan puuvillatehtaan kehräämössä. Forssaan on suunnitteilla myös näyttely Miina Sillanpäähän liittyen yhteistyössä Miina Sillanpää seuran kanssa.

Vuonna 2016 Forssan norjalainen ystävyyskaupunki Sarpsborg täyttää 1000 vuotta. Juhlavuoden marraskuinen kirjallisuusfestivaali rakentuu historiakirjoituksen ja fantasiakirjallisuuden ympärille. Yhtenä ohjelmana järjestetään seminaari Tolkien-kirjallisuudesta. Tolkienin tiedetään saaneen vaikutteita niin norjalaisista saagoista kuin Kalevalasta ja suomen kielestäkin. Sarpsborgin pohjoismaisten ystävyyskaupunkien toivotaan osallistuvan järjestelyihin lähettämällä kirjailijavieras seminaarin osallistujaksi.

Vuosi 2017 on puolestaan Forssan kaupungin Lasten Forssa –ohjelman juhlavuosi sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Kanta-Hämeessä Suomi100-juhlinnan teema liittyy läheisesti myös lapsiin ja nuoriin.

Kaikkia näitä merkkivuosia juhlistaakseen Forssan kaupunginkirjasto haluaa järjestää entistä näkyvämpiä ja vetovoimaisempia kirjallisuustapahtumia, joissa otetaan huomioon eri-ikäiset ja erilaisista asioista kiinnostuneet kuntalaiset.

Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Tavoitteena on monipuolistaa kirjallisuustapahtumiemme tarjontaa ja edistää eri ikäryhmien lukuharrastusta. Haluamme juhlavuosina erityisesti myös palkita lukijoitamme tarjoamalla heille mahdollisuuden tavata kansallisesti kiinnostavia kirjailijoita omassa kotikirjastossaan. Lisäksi kirjasto haluaa kaupunkistrategian mukaisesti olla aktiivinen myös pohjoismaisessa ystävyyskaupunkitoiminnassa ja osallistua Sarpsborgin 1000-vuotisjuhlaan lähettämällä suomalaiskirjailijan vierailulle.

Kaupunginkirjaston henkilökunta vastaa kirjailijavierailujen suunnittelusta, järjestämisestä ja markkinoinnista. Suunnitteilla on kuudesta kymmeneen tapahtumaa. Kirjailijavieraat sekä mahdolliset muut asiantuntijat (vrt. musiikki tai musiikkikirjallisuus) hankitaan kirjaston yhteistyökumppanien avustuksella ja ostopalveluna. Hankerahoitusta käytetään kirjailijoiden ja muiden asiantuntijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin. Lisäksi hankerahalla tehdään markkinointia.

Markkinointirahaa käytetään esitemateriaalien laatimiseen sekä tiedottamiseen lehdissä ja muissa kanavissa. Kirjastohenkilökunta tekee omarahoituksena itse materiaalien suunnittelutyötä, laatii ohjelmarungot ja hoitaa tilaisuuksien käytännön järjestelyt kirjastossa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vuonna 2016 vietettiin Jokioisissa syntyneen Miina Sillanpään juhlavuotta. Osaksi juhlavuoden ohjelmaa Miina Sillanpään Seura tilasi Miinan elämästä kertovan näyttelyn Forssan museolta. Näyttelyn tekstit ja kuvavalinnat teki Forssan museon Tuuli Ravantti. Kanta-Hämeen ja Helsingin kirjastoja kiertäväksi suunniteltu näyttely aloitti kiertonsa Louna-kirjastoista. Forssan kirjastotalon Näyttelytila Vinkkelissä Täytyy tahtoa, täytyy uskoa, täytyy uskaltaa –näyttely oli esillä 26.8.-30.9.2016.

Miina Sillanpään tarina on kasvukertomus köyhän torpan tytöstä Suomen ensimmäiseksi ministeriksi. Miina Sillanpään elämäntarinaan liittyy osana myös Forssa, sillä Miina työskenteli lapsena Forssan puuvillatehtaan kehräämössä. Miina oli myös ahkera lukija ja jatkoi harrastustaan tehtaantyttönä Forssassa. Se oli mahdollista, koska tehtaalla oli oma kirjasto jo vuodesta 1866 alkaen.

Em. seikoista johtuen Forssan kirjastotoiminnan 150 vuotta päädyttiin juhlistamaan Tehtaankirjasto 150 vuotta –näyttelyn kautta. Näyttely ripustettiin Vinkkeliin Miina Sillanpää 150 –juhlanäyttelyn ns. ’kainalonäyttelyksi’. Tehtaankirjaston (1866-1927) synnystä, toiminnasta ja lakkautuksesta kerrottiin tekstein ja kuvin 18:ssa näyttelytaulussa. Lisäksi näyttelyyn tuotiin esille vanhoja tehtaankirjaston kirjoja vitriineihin. Se oli mahdollista, koska alkuperäisestä Tehtaankirjaston kirjakokoelmasta on Forssan kaupunginkirjastossa n. 700 niteen kokoelma.

Tehtaankirjasto 150 vuotta -näyttely valmistui Forssan kaupunginkirjaston, kulttuuritoimen ja Forssan museon yhteistyönä. Tuuli Ravantti Forssan museolta valitsi näyttelyn kuvat, perehtyi Tehtaankirjaston historiaan sekä kirjoitti näyttelytekstit. Forssan kirjastohenkilöstö avusti häntä niin Tehtaankirjaston toimintaan kuin kokoelmaan perehtymisessä. Kulttuuritoimi osallistui rahoittamalla tutkimustyön ja  näyttelyn graafisen suunnittelun. Näyttelyn kangastulosteiden ja kuvataulujen painatus maksettiin avustusrahasta.

Miina Sillanpäällä oli poliittisen uransa ohella myös lukuisia vapaaehtoisia toimia ja tehtäviä. Hän toimi aktiivisesti mm. palvelijattarien oikeuksien ja työolojen parantamiseksi. Tästä saimme teeman, jonka puitteissa järjestimme syyskuuksi 2016 hankkeen kirjallisia tapahtumia ja tilaisuuksia:

 • 6.9. Piian elämää –kirjallisuusillassa kirjastolaiset vinkkasivat piian elämää ja työtä käsittelevää kirjallisuutta
 • 8.9. Kirjastokinossa esitettiin Paimen, piika ja emäntä -elokuva (Roland af Hällström 1938), joka perustuu Auni Nuolivaaran romaaniin Isäntä ja emäntä. Elokuvan ja esitysoikeuksien hankinta omarahoitteisesti.  
 • 13.9. Kirjallisuusillan vieraana oli Kirsti Manninen aiheenaan Piikoja ja emäntiä (Syrjästäkatsojan tarinoita –sarja). Mannisen esiintymispalkkio maksettiin avustusrahasta.
 • 20.9. Kirjastokinossa esitettiin Juurakon Hulda –elokuva (Valentin Vaala 1937), joka perustuu Juhani Tervapään eli  Hella Wuolijoen kirjoittamaan samannimiseen näytelmään. Elokuvan ja esitysoikeuksien hankinta tapahtui omarahoitteisesti.  

Muita hankkeen järjestämiä kirjallisuustapahtumia syksyn 2016 aikana olivat Love Records 50 vuotta sekä Kanervala-ilta. Omarahoitteisessa kirjallisuusillassa 4.10. Miska Rantanen kertoi legendaarisen levy-yhtiön tarinan. Aleksis Kiven päivän juhlassa FT Mikko Turunen kertoi Kanervalasta sekä Tuia Palo, laulu ja Anu Lähdekorpi, piano esittivät otteita Kaikuva Honkanummi –konsertista, musiikkia A. Kiven ja Eino Leinon teksteihin. Omarahoitteinen Kanervala-ilta järjestettiin yhteistyössä Lounais-Hämeen Kirjan ystävät ry:n kanssa.

Lisäksi kirjailija FT Jenny Kangasvuo osallistui ystävyyskaupunkimme Sarpsborgin historiankirjoituksen ja fantasiakirjallisuuden ympärille rakentuvaan kirjallisuussymposiumiin 8.11. luennoimalla ensin Suomikummasta otsikolla Finnish Weird : Fantastic excursions to the land of a thousand lakes ja sen jälkeen Tolkienin suhteesta suomen kieleen ja Kalevalaan otsikolla Tolkien and Kalevala : The Adventures of antiheroes. Kirjailijan esiintymispalkkio maksettiin avustusrahasta. Kaikki kirjailijan matkoihin, majoitukseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset maksoi Sarpsborgin kaupunki.

Vuoden 2017 tapahtumatuotanto juhlisti Suomen itsenäisyyden 100 vuotta erilaisin tavoin:
 
Asiakkaiden lukukokemuksia julkaisulupineen pyydettiin sähköpostitse. Seitsemän forssalaista kulttuurivaikuttajaa lähetti tekstinsä ja ne tallennettiin Louna-kirjastojen yhteisille verkkosivuille.

Kirjavinkkausiltoja järjestettiin kaksi. Lukuviikon kirjavinkkausillassa 18.4. kirjastolaiset vinkkasivat kotimaista uutuuskirjallisuutta. Aleksis Kiven päivän kirjavinkkausillassa 10.10. yhdeksän kirjaston asiakasta ja kaksi kirjastonhoitajaa vinkkasivat itsenäisyyden ajan kotimaisen kirjallisuuden mieleenpainuvimpia lukukokemuksiaan.

Kirjallisuusiltoja järjestettiin seitsemän, joista viisi Lukukeskuksen kautta ja kaksi itse kirjailijoiden kanssa sopien. Kuuden kirjailijan esiintymispalkkiot maksettiin avustusrahasta ja yhden omarahoituksella.

 • 24.1. Kirjallisuusillan vieraana historioitsija  FT Teemu Keskisarja aiheenaan Mannerheimin hurja nuoruus sekä hänen roolinsa Suomen itsenäistymisessä
 • 21.2. Kirjallisuusillan vieraana kirjailija FT Jenny Kangasvuo aiheenaan J.R.R. Tolkienin seikkailut Kalevalan mailla
 • 14.3. Kirjallisuusillan vieraana kirjailija Laura Honkasalo aiheenaan Yksinäisyys
 • 4.4. Kirjallisuusillan vieraan kirjailija Anni Kytömäki ja Kevät tuo Kultarinnan. Kirjailijaa haastatteli Eeva Suojanen.
 • 16.5. Kirjallisuusillassa Arvo Tuominen ja Kannaksen kaleidoskooppi. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Forssan Seudun Karjalaseuran kanssa.  
 • 17.10. Kirjallisuusillan vieraana kirjailija Sirpa Kähkönen aiheenaan Sotien pitkät varjot
 • 14.11. Kirjallisuusillan vieraana kirjailija Matti Rönkä aiheenaan Faktatontti ja fiktiotalo

Kirjastokinossa esitettiin viisi elokuvaa. Esitykset järjestettiin kirjastotalon Brander-salissa. Elokuvien ja esitysoikeuksien hankinta tapahtui omarahoitteisesti.

 • 31.1. Aika hyvä ihmiseksi –elokuva (Rauni Mollberg 1977) Aapelin tarinoihin perustuen
 • 7.3. Ihmiset suviyössä –elokuva (Valentin Vaala 1948) F.E. Sillanpään romaaniin perustuen
 • 24.10. Tulitikkuja lainaamassa –elokuva (Yrjö Norta ja Toivo Särkkä 1938) Maiju Lassilan romaaniin perustuen
 • 21.11. Tv-elokuva Rautatie (Kari Franck 1973) Juhani Ahon romaaniin perustuen
 • 26.11. koko perheen elokuva Joulupukki ja noitarumpu (Pekka Lehtosaari 1996) perustuen Mauri Kunnaksen samannimiseen lastenkirjaan.

Forssan kahdella yläkouluilla ja Forssan Lyseolle järjestettiin kirjailijavierailut omalla kustannuksella. Yläkoulujen kirjailijavieras tilattiin Lukukeskuksen kautta ja lyseon kirjailijavieras kirjaston sopimana.

 • 5.1. Kirjailija Aleksi Delikouras vieraili yläkouluilla kertomassa oppilaille teoksistaan sekä kirjailijan työstä. Lisäksi hän vastasi oppilaiden esittämiin kysymyksiin.
 • 21.2. Kirjailija Jenny Kangasvuo vieraili Forssan lyseolla, jossa kuulijoina oli myös oppilaita Forssan ammatti-instituutista. Luennon aiheena oli Suomikumma, alun perin hyvin marginaalinen genre, joka on murtautumassa valtavirtaan. Genren esittelyn lisäksi oppilaat kuulivat kirjailijan omasta työstä sekä Suomikumman julkaisukanavista. Kirjailija vastasi myös oppilaiden esittämiin kysymyksiin.

Itsenäisyyspäivän etkot 5.12. vietettiin kirjastolla järjestämällä klo 14-17 asiakkaille kahvitilaisuus. Kahvipöytä koristeltiin sinivalkoisin liinoin ja kukkasin. Tarjolla oli myös Suomi 100 –suklaakonvehteja niin pääkirjastolla kuin kirjastoautossakin. Koristeet ja kahvitarjoilutarvikkeet hankittiin avustusrahalla.

Lisäksi kevätkaudella järjestettiin kaksi tilaisuutta, joissa kirjallisuus yhdistyi musiikkiin:

 • 4.2. Matkalla epätoivon tuolle puolen – Edith Södergranin ja Tommy Tabermannin runoja laulettuna ja lausuttuna. Elisa laiho Ensemblen esitys oli tehty yhteistuotantona Riihimäen Teatterin kanssa ja se liittyi teemallisesti vahvasti 100-vuotiaan Suomen historiaan. Vuonna 2017 tuli kuluneeksi 70 vuotta runoilija Tommy Tabermannin syntymästä. Edith Södergran taas syntyi 1800-luvun lopulla ja eli täysin toisenlaisessa maailmassa. Molemmat runoilijat olivat oman aikansa rohkeita sanankäyttäjiä. Esitys rakentui näiden kahden runoilijan kohtaamisesta. Esitys järjestettiin yhteistyössä Forssan Teatterin kanssa, jossa se myös esitettiin. Kustannukset katettiin omarahoitteisesti.
 • 11.3. Kirjahylly – draamallinen musiikkielämys kirjaston asiakastilaan järjestettynä. Lempeän Melodraaman Mariina Niittymäki ja Johanna Sientola kiidättivät yleisönsä kirjahyllyn tarinasta toiseen, tarjoillen tunteiden kirjoa draamasta kuplettiin elämän eri osa-alueilla. Sulavalla ja mielenkiintoa herättävällä tavalla ohjelmakokonaisuudessa yhdistyi mm. kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven tekstejä ja uuden uutukaista musiikkia. Instrumentteina laulu, piano, harmonikka ja perkussiot. Esityksellä oli Suomi 100 –status. Esiintymispalkkio maksettiin avustusrahasta.

Koko vuoden oli lisäksi kirjastotiloihin varattu tilaa valtakunnallisen Kirjojen Suomi -hankkeen 101 kirjaa -listan kirjojen sekä Kirja-Suomi 2017 -hankkeen kuukausiteemojen mukaisille kirjanäyttelyille, joiden ylläpito oli jaettu kirjastohenkilöstön kesken etukäteen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kaikki hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet avattiin Louna-kirjastojen yhteisten verkkosivujen tapahtumakalenteriin (http://www.lounakirjastot.fi/kirjastot/forssa/tapahtumat/) sekä Forssan kaupungin verkkosivujen tapahtumakalenteriin (http://www.forssa.fi/tapahtumakalenteri/).

Lisäksi Louna-kirjastojen verkkosivuille avattiin erillinen Suomi 100 –osio (http://www.lounakirjastot.fi/etusivu/suomi100/), jolla esiteltiin Louna-kirjastojen Suomi 100 –hankkeet (Kirjojen Lounais-Häme sekä Lukuintoa Lounais-Hämeeseen) ja jonne tallennettiin asiakkaiden lukukokemuksia itsenäisyyden ajan kaunokirjallisuudesta (http://www.lounakirjastot.fi/etusivu/suomi100/101kirjavinkit/).

Suomi 100 -statuksen saaneista tapahtumista oli tiedot myös valtioneuvoston kanslian Suomi 100 –verkkosivustolla (http://suomifinland100.fi/) sekä Hämeen Liiton ylläpitämällä maakunnallisella Suomi 100 –verkkosivustolla (http://hameenliitto.fi/fi/suomi100/paikkakunta/forssa).

Hankkeen tapahtumista tiedotettiin myös kirjaston Facebook-sivuilla (https://www.facebook.com/forssankaupunginkirjasto).

Kaikki kirjaston Suomi 100 -ohjelmaan kuuluvat tilaisuudet myös dokumentoitiin valokuvaamalla tai videoimalla Forssan kaupungin työllisyyspalveluihin kuuluvan Wirta-pajan toimesta ja kustannuksella. Tätä kuvamateriaalia oli esillä koosteessa (https://www.youtube.com/watch?v=pu1F-iBu6Bw&feature=youtu.be), joka esitettiin kaupungin Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vuonna 2016 hanketoiminnassa keskityttiin yhtäältä Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden ja Forssan 150-vuotisen kirjastotoiminnan esiintuomiseen syksyn 2016 tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Näiden kahden juhlavuoden sisältöjen yhdistäminen tapahtui Miina Sillanpään elämäntarinan (lukuharrastus, palvelijatar) sekä Tehtaankirjaston kautta. Se osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi, koska juhlinta voitiin keskittää syyskuulle 2016 ja tilaisuudet (4 kpl) nivoutuivat piika-teeman ja Tehtaankirjaston (näyttely) ympärille. Lisäksi järjestettiin tilaisuudet liittyen Love Records –yhtiön 50-vuotishistoriaan ja A. Kiven Kanervala-runoteokseen (150 vuotta).

Samanaikaisesti kirjasto etsi ja onnistui myös löytämään sopivan kirjailijavieraan, joka osallistui norjalaisen ystävyyskaupungin Sarpsborgin 1000-vuotisjuhlien kirjallisuusseminaariin luennoimalla Tolkieniin ja Kalevalaan liittyen.

Toisaalta vuoden 2016 aikana hankkeessa keskityttiin suunnittelemaan vuoden 2017 tapahtumatuotantoa erityisesti Suomi 100 –hengessä. Kirjastojen Suomi 100 –juhlintaa ohjeistettiin tapahtumaan valtakunnallisten alan hankkeiden kautta.

Kirjastohenkilöstö tutustui em. valtakunnallisiin hankkeisiin. Niistä nostettiin esiin paikallisesti kiinnostavia kirjoja ja teemoja. Suunnittelukokouksiin (6 kpl) kutsuttiin myös muiden Louna-kirjastojen johtajat, jotta tapahtumatuotantoa voitiin yhtenäistää ja aikataulu laatia päällekkäisyydet välttäen. Kokouksissa sovittiin, että itsenäisyyden ajan kirjallisuutta tuotaisiin esille Louna-kirjastojen yhteisillä nettisivuilla julkaistavilla kirjavinkeillä. Tavoitteeksi asetettiin, että ainakin osa lukukokemuksista saataisiin kirjaston asiakkailta. Heitä kutsuttaisiin myös kirjavinkkausiltoihin kertomaan mieleenpainuvimmista lukukokemuksistaan. Kirjallisuusiltoihin kutsuttaisiin paikallisia lukijoita kiinnostavia kirjailijoita kertomaan tuotannostaan ja Kirjastokinossa esitettäisiin itsenäisyyden ajan kirjallisuuteen pohjautuvia elokuvia. Lasten ja nuorten kirjallisuutta tuotaisiin esille ala- ja yläkouluille suunnatuilla kirjailijavierailuilla. Lisäksi päätettiin, että pyritään järjestämään Itsenäisyyspäivän etkot 5.12.2017.

Tapahtumatuotannon suuntaviivojen näin selvittyä päästiin myös täsmentämään syntyviä kustannuksia. Kustannuslaskennan seurauksena päätettiin, että alakouluille suunnattu kirjailijavierailukiertue irrotetaan omaksi hankkeekseen, jolle haetaan avustusta. Hanke olisi Louna-kirjastojen yhteinen ja sitä hallinnoisi Tammelan kirjasto. Hankehakemus tehtiin ja se sai myönteisen rahoituspäätöksen. LastenForssa-ohjelman osaksi suunniteltuja Forssan alakoulujen kirjailijavierailuita ei olisi kyetty toteuttamaan ilman tätä erillistä hanketta, jonka osaksi ne siis siirtyivät.

Koska valtakunnallisista Suomi 100 –hankkeista saatiin tietoja kovin hitaasti ja niukasti, päätettiin suunnittelukokouksissa, että omalle itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumatuotannolle haettaisiin valtioneuvoston kanslialta Suomi 100 –status (kahtena Louna-kirjastojen yhteisenä hankkeena). Forssan kirjasto haki ja sai statuksen Kirjojen Lounais-Häme –nimiselle hankkeelle, joka kokosi yhteen aikuisille suunnatun tapahtumatarjonnan. Tammelan kirjasto haki ja sai statuksen Lukuintoa Lounais-Hämeeseen –nimiselle hankkeelle, joka kokosi yhteen lapsille ja nuorille suunnatun tapahtumatarjonnan.

Vuonna 2017 hankkeen toiminta keskittyi em. suunnitelmien markkinointiin ja toteuttamiseen.  Vuoden aikana järjestettiin 20 erilaista tapahtumaa tai tilaisuutta. Se oli moninkertaisesti verrattuna siihen mitä hanketta suunniteltaessa oli ajateltu. Lisäksi tapahtumatuotantoon saatiin osallistettua asiakkaita.

Suomi 100 –statuksen hakeminen osoittautui onnistuneeksi menettelytavaksi, koska näin päästiin heti vuoden alusta markkinoimaan tapahtumia osana Suomi 100 –ohjelmaa ja markkinoinnissa voitiin käyttää Suomi 100 –logoa. Markkinointi tapahtui verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tapahtumista levitettiin perinteisiä paperijulisteita ja laitettiin lehti-ilmoituksia paikalliseen Forssan Lehteen. Pohjana molemmissa käytettiin kaupungin teettämiä Suomi 100 –pohjia, joista oli Louna-kirjastoille oma versio. Yhtenäinen visuaalinen ilme koettiin hyväksi niin järjestäjien kuin tapahtumayleisönkin näkökulmasta.

Yhteenvetona voi sanoa, että hankkeelle asettamamme toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Saamamme asiakaspalautteen perusteella myös tavoitteemme lukijoiden palkitsemisesta tapahtumatuotannon kautta näytti toteutuneen.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston tulevien tapahtumien suunnittelua jatketaan hankkeen terävöittämällä tavalla. Kirjallisuusiltojen ja kirjavinkkaustilaisuuksien lisäksi myös Kirjastokinon kirjallisten elokuvien esittämistä jatketaan. 

Lisätietoa: 

Kirjailija FT Jenny Kangasvuon osallistumisesta Sarpsborgin kirjallisuusviikon symposiumiin aiheutuneet matkustamiseen, majoitukseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset maksoi Sarpsborgin kaupunki.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 776
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 776
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
27kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 652henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

. Avustusta ei myönnetä kirjailijoiden matkakustannuksiin ulkomaille.