Frank-monihaku
Vuoden 2010 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjastot.fi:n materiaalipankki
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi
Kirjaston puhelin : 
09-310 85280
Kirjaston sähköposti : 
toimitus@kirjastot.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Matti Sarmela
Puhelin : 
0400-940884
Sähköposti : 
matti.sarmela@kirjastot.fi
Kuvaus : 

Kirjastojen aineistot sijaitsevat useissa eri kokoelmatietokannoissa, joista erikseen hakeminen on työlästä. Frank-monihaun ideana on tarjota käyttöliittymä, jolla voi hakea kaikkien suomalaisten kirjastojen kirjoja ja muuta aineistoa useasta eri kokoelmatietokannasta yhtäaikaisesti.

Samanaikainen haku useata eri tietokannasta tuo väkisin rajoituksia, jotka heikentävät hakutuloksia. Frank-monihaku onkin tästä syystä tarkoitettu ennen kaikkea aineiston paikantamiseen eli sen kautta saa selville, mistä kirjastoista haluamasi aineisto on saatavilla tai varattavissa.

Frank-monihaun kehittämisessä tärkeä henkilö on ollu Erno Kuusela, joka aloitti kehittämisen toimiessaan siviilipalvelusmiehenä kirjastossa 2000-luvulla. Erno on jatkanut kehittämistä Oulusta käsin ja viime vuosina mukaan on tullut muitakin kehittäjätahoja. Tärkeätä kehittämisessä on ollut avoimen lähdekoodin periaate.

Frankin käyttöliittymä on kolmikielinen: suomi, ruotsi ja englanti.

Aiemmat hankkeet: 

Frank-monihakua edelsi Kirjastot.fi:n tarjoama monihaku, joka oli toteutettu linkitystekniikalla eri kirjastojen kokoelmatietokantoihin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Frank-monihaku on osoittautunut tarpeelliseksi kaikilla kirjastosektoreilla tiedonhaussa ja aineiston paikannustyössä. Se on edelleen yksi Kirjastot.fi:n käytetyimmistä verkkopalveluista.

Lisätietoa: 

Frank-monihaku on tiedonhakusovellus, jonka kehittäminen alkoi jo 1990-luvulla. Se on saanut useampana vuonna OKM-rahoitusta. Frank-monihaku on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Sovellusta voi vapaasti käyttää ja muokata omiin tarkoituksiinsa.

 


Anomuksen rahoitus
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000
 
okm
avi