Fressit tilat - lasten ja nuorten kohtaamispaikka Kittilän kirjastossa
Vuoden 2011 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kittilän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjatie 1
99100
Kirjaston puhelin : 
040-5060042
Kirjaston sähköposti : 
raili.sirkka@kittila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kitti
Y-tunnus : 
0191406-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tutta Periviita
Puhelin : 
040-7285733
Sähköposti : 
tutta.periviita@kittila.fi
Kuvaus : 

Rahoituksen myötä tavoitteena on uusia Kittilän kunnankirjaston lasten ja nuorten osasto helposti muunneltaviksi, viihtyisiksi ja esteettömiksi tiloiksi. Tilojen uudistaminen mahdollistaa luomaan pysyvän käytännön kutsua vuosittain tietyt ikäluokat kirjastoon. Tarkoituksena on opettaa lapsille tiedonhallinta- sekä medialukutaitoja sekä edistää lasten- ja nuorten lukuharrastusta mm. kirjavinkkauksin. Ideana on kutsua päivähoitolapsia, esikoululaisia sekä koululaisia kirjastoon, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi yhtäläinen mahdollisuus päästä lukuharrastuksen piiriin. Tilojen viihtyvyyden lisäämisellä pyrimme myös houkuttelemaan heitä viettämään enemmän aikaa kirjastossa kavereita tavaten, pelejä pelaten, musiikkia kuunnellen, läksyjä tehden tai vaikka ihan vain oleskellen. Kalusteet sekä väritys pyritään suunnittelemaan niin, että tilat palvelevat vauvasta nuoriin aikuisiin. Lisäksi korostetaan kalustevalinnoissa tilojen muunneltavuuden mahdollisuutta valiten pyörällisiä kalusteita. Tiloja voidaan uudistusten myötä hyödyntää luokkavierailuja, satutuokiota, esityksiä sekä muita elämyksiä tuottavia tapahtumia varten. Iso funktio on myös kirjojen paremmalla esillepanolla. Kirjojen ja muun aineiston löytäminen tehdään helpommaksi selkein opastein sekä ryhmittelyjen avulla. Lisäksi aloitetaan osastolla säännöllisten taiteellisten kirjanäyttelyiden pitäminen. Yhteistyötahoina kirjastolla tulee olemaan lasten vanhemmat, päivähoito- sekä koulutoimi. Tavoitteena jatkossa on tehostaa yhteistyötä kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä paikkakunnan vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Lasten ja vanhempien yhteistä lukuharrastusta pyritään edistämään menemällä ekaluokkalaisten vanhempain iltaan esittelemään kirjaston palveluita. Uusien tilojen valmistuttua kutsutaan lapset ja nuoret tutustumaan tiloihin erilaisten tapahtumien kautta sekä pidetään avointen ovien päivä tarjoiluineen jonakin sunnuntaina.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana on uudistettu lasten- ja nuortenosasto, tuotettu satuseikkailuihin, kirjastosuunnistukseen ja sarjakuvanäyttelyyn liittyvää materiaalia. Oheisesta linkista pääsee kotisivullemme tutustumaan muutamiin tapahtumiin, joita järjestettiin hankkeen aikana.

http://kittila.fi/fressit-tilat-hanke

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen myötä Kittilän kunnankirjastossa on uudistettu täysin lasten- ja nuortenosasto. Osaston kirja-, kuvakirja-, dvd-, manga- sekä tietokirjahyllyt on pääosin muutettu pyörällisiksi. Pienet tilat on saatu hyvin muunneltaviksi kirjastonkäytönopetusta sekä lukuharrastuksen innostamiseen suunnattuja tilaisuuksia varten. Osastolle on hankittu dataprojektori oheislaitteineen mikä tuo uusia mahdollisuuksia kirjastonkäytönopetukseen ja kirjavinkkaukseen.

Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä Revontuli-Opiston kanssa. Yhteistyön myötä on järjestetty mm. linnunpönttöjen tuunausilta, käsityöiltoja sekä perhonsidontakurssi. Kirjasto on tarjonnut lastenosastolta tilat näihin tapahtumiin sekä ollut mukana markkinoinnissa. Revontuli-Opiston opettajat ovat ohjanneet illat.

Hankkeen aikana on järjestetty kirjastonkäytönopetusta koululaisille sekä kutsuttu päivähoitolapsia satutuokioihin ja kirjaston omana tuotantona toteutettuun nukketeatteriesitykseen. Lisäksi on osallistuttu valtakunnallisiin ja kunnan omiin tempauksiin mm. kansallisen Satupäivän viettämiseen järjestämällä erilaisia lukemaan houkuttelevia tapahtumia. Hankkeen aikana on aloitettu kirja- sekä sarjakuvavinkkaukset. Lisäksi kirjavinkkarivierailija on käynyt innostamassa sekä ala- että yläkoululaisia lukijoita kirjojen maailmaan.

Kirjaston kalusteiden valinnassa on pääpaino ollut muunneltavuudella sekä aineiston houkuttelevasti esille laittamisella. Kuvakirjoja on lajiteltu aiheenmukaisesti ja sen lisäksi on suosittujen lastenkirjailijoiden kirjoja koottu ryhmiksi. Tästä on tullut hyvää palautetta asiakkailta. Asiakkaille avoin varasto on mahdollistanut aineiston paremman esille laiton.

Lasten ja nuorten viihtyvyyttä kirjastossa on parannettu hankkimalla osastolle pehmeitä istumapaikkoja, läksyjen lukua varten oma paikkansa, paikallisen taiteilijan tekemät veikeät satuverhot sekä kalusteiden värivalinnoilla. Osastolla on järjestetty taiteellisia kirjanäyttelyitä ja kirjauutuudet on saatu houkuttelevasti omaan esittelytelineeseen esille.

Hanke on toteutunut suunnitelmien mukaan ja mahdollistanut lapsille, nuorille sekä heidän vanhemmilleen paljon erilaisia tilaisuuksia kuten kirjastonkäytönopetukset, satutuokiot, Satupäivän satuseikkailut, käsityöillat perheille, kirja-, manga- ja sarjakuvavinkkaukset, kirjanäyttelyt, Tatu ja Patu sekä Herra Hakkarainen  –hahmojen vierailut osastolla, Sarjakuva 100-vuotta tempaukset, Suosikki sadut –taiteellinen kirjanäyttely.

Jatkotoimenpiteet: 

Osaston uudistaminen jatkuu edelleen. Tarkoituksena on kutsua myös jatkossa koululuokkia kirjastonkäytönopetukseen sekä järjestää erilaisia tempauksia mm. satuseikkailuja, kirjastosuunnistusta, satutuokioita ja vinkkausta resurssien mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 870
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 870

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 208
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 518
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
73kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 383henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€28 700
 
okm
avi