GAL (Get A Life) - Kirjastossa kokoontuu nuorten peliyhteisö
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvaaja Seija Shemeikka
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiokatu 2
13100
Kirjaston puhelin : 
03 621 2612
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hameenlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hm
Y-tunnus : 
0146921-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Inkeri Jurvanen
Puhelin : 
03 621 2320
Sähköposti : 
inkeri.jurvanen@hameenlinna.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa järjestetään Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon 13–18 –vuotiaille digipelaamista harrastaville nuorille nykyaikaisilla pelikoneilla, – välineillä, ohjelmilla ja verkkoyhteyksillä varustettu tila, jossa voi harrastaa pelaamista ja järjestää mediakasvatusta. Tavoitteena on houkutella pelaavat nuoret kotoa omien koneidensa äärestä harrastamaan yhdessä ja muodostamaan sosiaalinen peliyhteisö, joka kokoontuu vapaa-aikanaan kirjastossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Peliyhteisön tilaisuudet ja osallistujat

Kuvaus : 

Tavoite

Hankkeessa järjestetään Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon 13–18 –vuotiaille digipelaamista harrastaville nuorille nykyaikaisilla pelikoneilla, – välineillä, ohjelmilla ja verkkoyhteyksillä varustettu tila, jossa voi harrastaa pelaamista ja järjestää mediakasvatusta. Tavoitteena on houkutella pelaavat nuoret kotoa omien koneidensa äärestä harrastamaan yhdessä ja muodostamaan sosiaalinen peliyhteisö, joka kokoontuu vapaa-aikanaan kirjastossa.

Mediakasvatusta järjestetään nuorten lisäksi lasten ja nuorten vanhemmille ja opettajille. Tavoitteena on myös pitää nuorten pelikulttuurista, pelaamisesta ja mediakasvatuksesta ammatillisia täydennyskoulutuspäiviä koko Kanta-Hämeen alueen kirjastojen henkilökunnille.

Hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Mediakasvatus antaa nuorille pelaamiseen liittyvää tietoa ja kehittää uusia taitoja mutta kertoo myös liiallisen palaamisen vaaroista. Nuorille järjestetään ohjattua toimintaa. Peliyhteisön sisällä tapahtuu myös vertaisoppimista. Vapaaehtoiset pelinuoret saavat osallistua kirjastossa vuosittain järjestettävän suuren tapahtuman, valtakunnallisen pelipäivän ja muiden pienempien yleisötapahtumien järjestelyihin. Tällainen toiminta vahvistaa nuoren itsetuntoa ja voi toimia jopa uravalmennuksena.

Hankkeen tavoitteena on verkostoitua kaupungissa nuorisotyötä tekevien organisaatioiden kanssa ja yhdistää kirjaston pelikoneet Hämeenlinnan nuorisopalvelujen ja Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan pelikerhojen tietokoneisiin. Hämeenlinnan pelaavista nuorista muodostuisi näin suuri vuorovaikutteinen peliyhteisö. Kirjaston, nuorisopalvelujen ja seurakunnan tavoitteena on järjestää yhdessä toimintaa ja tapahtumia pelaamista harrastaville nuorille. Valtakunnallinen pelipäivä 2014 Hämeenlinnan kirjastossa on esimerkki tällaisesta toiminnasta.

 

Toteutus

Hanke alkaa syksyllä 2015 ja päättyy vuoden lopussa 2016.

Hämeenlinnan pääkirjaston atk-alueella vähän käytetty lukuhuone muutetaan nuorten pelitilaksi ja varustetaan nykyaikaisilla pelikoneilla, -välineillä, ohjelmilla ja verkkoyhteyksillä.  Tila pidetään peli- ja opetuskäytössä kirjaston aukioloaikoina. Iltaisin ja viikonloppuisin se on nuorten käytössä pelitilana.

Kirjasto järjestää itsenäisesti ja yhteistyössä Hämeenlinnan nuorisopalvelujen ja seurakunnan kanssa nuorille ohjattua pelitoimintaa, työpajoja ja mediakasvatusta. Nuorille järjestetään peliturnauspäiviä ja pelitapahtumia. Nuoret osallistuvat aktiivisesti pelitoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Vertaisoppimista tuetaan niin että nuoret rohkaistuvat jakamaan tietoa keskenään ja osallistumaan vapaaehtoisina kirjaston tapahtumiin ja vanhempainiltoihin ja esittelemään niissä pelejä ja kertomaan pelaamisesta.

Kirjasto järjestää yleisötilaisuuksia vanhemmille, opettajille ja kasvattajille sekä ammatillista täydennyskoulutusta Kanta-Hämeen kirjastojen henkilöstölle digitaalisesta pelikulttuurista, pelaamisesta ja mediakasvatuksesta.

 

Resurssit

Kirjaston pelitilaan hankitaan kymmenen pelikonetta ja niihin tarvittavat välineet, ohjelmistot ja verkkoyhteydet. Kuluja syntyy paitsi tilan vuokrasta, hankintojen suunnittelusta ja koneiden hankkimisesta myös niiden käyttökuntoon laittamisesta ja ylläpitämisestä. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä yhdeksäksi kuukaudeksi käynnistämään hanke ja perehdyttämään kirjaston henkilökunta niin että se pystyy suoriutumaan hankkeen loppuvaiheesta ja jatkamaan toimintaa hankkeen jälkeen osana kirjaston toimintoja.   

Hankkeen aikana nuorille järjestetään kuusi työpajaa, kaksi tapahtumaa ja kaksi peliturnausta. Pidetään kaksi avointa yleisötilaisuutta vanhemmille, opettajille ja kasvattajille sekä järjestetään kaksi valtakunnallisen pelipäivän tapahtumaa. Kanta-Hämeen kirjastojen henkilöstölle pidetään neljä ammatillista täydennyskoulutuspäivää. Näissä kaikissa tarvitaan työvoimaa suunnittelusta toteutukseen.

Kuluja aiheuttavat myös tiedottaminen, markkinointi, materiaalit, matkakulut ja tarjoilut. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hämeenlinnan nuorisopalvelut, Hämeenlinnan-Vanajan seurakunta
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto sai vuonna 2015 ESAVIlta avustusta 21 000 euroa hankkeeseen GAL – kirjastossa kokoontuu nuorten peliyhteisö (ESAVI/9787/07.03.08/2014 pvm 18.03.2015), joka yhdessä Hämeenlinnan nuorisopalvelujen Game on! (Digitaalisen pelaamisen ja verkkoympäristön hyödyntäminen nuorisotyössä) – hankkeen kanssa perusti syksyllä 2016 Hämeenlinnan pääkirjastoon pelitila Bunkkerin. (Nuorisopalvelut selvittää Game on! -hankkeen erikseen.) Kirjaston GAL- hankkeeseen haettiin jatkoaikaa, jota saatiin vuoden 31.12.2017 saakka. (ESAVI/9787/07.03.08/2014 pvm 14.11.2016). Näin molemmat hankkeet saattoivat toimia rinnakkain samassa tilassa saman ajanjakson.

Pelitila Bunkkerin käytöstä laadittiin Hämeenlinnan kaupungin sisäinen yhteistyösopimus ajalle 1.9.2015-31.12.2017. Kirjasto osoitti pelitilan käyttöön pääkirjaston kellarissa sijaitsevan kerhotilan. Tilaan sijoitettiin 15+1 pelitietokonetta työpisteineen. Koneille asennettiin suosittuja pelejä, kuten League of Legends, Hearthstone, Minecraf ja CS:GO. Tietokoneista kymmenen (10kpl) maksettiin kirjaston hankerahasta. Pelitilassa on myös Playstation 4.

Kirjaston kerhohuone tuunattiin pelitilaksi Bunkkeriksi syyslomaviikolla 2015 yhdessä nuorten kanssa. Taiteilija Mikko Myöhänen ohjasi nuorten graffiti-työpajaa.

Tilan käyttövuorojen hallinnoinnissa käytettiin sähköistä resurssikalenteria. 

Tilassa työskenteli Nuorisopalveluiden nuorisotyöntekijän lisäksi tuntityöntekijä/tekijöitä. Kirjasto nimesi pelitoimintaan liittyen IT-asioista vastaavan kirjastonhoitajan yhteyshenkilöksi. Em. henkilöiden lisäksi kirjaston siviilipalvelusmiehet, työharjoittelijat ja oppisopimushenkilöt osallistuivat toiminnan järjestämiseen. Bunkkerissa päivystivät yhteistyökumppaneina myös Vanajan seurakunnan nuorisotyöntekijät. Bunkkeri oli hyvin suosittu työharjoittelupaikka.

Pelitila avattiin kansallisena pelipäivänä 25.11.2015. Tilassa vietettiin kaikille avoimet avajaiset. Avajaisissa lasten ja nuorten vanhempien kanssa keskusteltiin pelikulttuurista ja siihen liittyvistä ilmiöistä positiivisessa hengessä. Bunkkeri oli hyvin näyttävästi esillä sekä paikallisessa mediassa että somessa.

Pelitila on aina ollut valvottu, siellä on annettu peliohjausta ja neuvottu nettikulttuuria. Tilan käyttämiseen on tarvittu kirjastokortti tai vastaava henkilökortti tunnistautumista varten. Pelitilan käyttöä ja toimintaa varten on laadittu käyttösäännöt ja periaatteet.

Aluksi 25.11.2015 lähtien pelitila oli auki 13-29 vuotiaille kolmena päivänä viikossa: ma, ke ja pe klo 15-20. Kovan kysynnän mukaisesti toimintaa laajennettiin seuraavana syksynä 6.9.2016 alkaen käsittämään myös alle 13-vuotiaat nuoret. Ko. ryhmälle tila oli siitä lähtien avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13-17. Vuonna 2017 pelitoimintaa laajennettiin jälleen ”Senioreiden peliaamuilla” torstaisin klo 9- 12.30. Senioreiden peliaamut olivat hyvin suosittuja. He saivat kokeilla myös koodausta. Alle 13-vuotiaiden ja senioreiden pelitoiminta oli vain kirjaston vastuulla. Paikalla oli opastajina vakituisen henkilökunnan lisäksi useita nuoria harjoittelijoita ja siviilipalvelumiehiä.

Viikoittaisten aukioloaikojen lisäksi tilassa on järjestetty pelikoulutuspäivä 28.1.2016, kouluttajana Heikki Marjomaa. Bunkkerin toimintana on rakennettu Minecraft maailmaan Hämeenlinnan kirjasto ja Hämeen Linna erityisesti alle 13-vuotiaiden pelaajien käyttöön. Roni Poussu esitteli Minecraft-pelaamista ko. kirjastomaailman avulla henkilökunnalle 18.8.2016. Kansallisia pelipäiviä on Bunkkerissa juhlistettu erityisesti. Tilassa on ollut avoimet ovet ja pelineuvontaa nuorten vanhemmille ym. asiasta kiinnostuneille. Kesällä 2016 pidettiin pelitilaa avoinna neljä viikko (6.6. -1.7.16) arkipäivisin klo 12-20 lomailevien koululaisten tarpeita ajatellen. Myös kesällä 2017 alle 13-vuotiaiden pelitoimintaa järjestettiin koulujen lomien ajan. Hankkeen nuoret edustajat esittelivät hanketta Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksessa  Hämeenlinnassa 5.11.2015.

Lisäksi Bunkkeri-tila on ollut varsinaisten toiminta/projekti-aikojen ulkopuolella ilmaiseksi käytettävissä nuorten harrastus - ja erityisesti peli – toimintaan. Sitä on käytetty syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ryhmien (OVAT-hanke) toimintaan ja siellä ovat kokoontuneet esim. partiolaiset Jamboree –tapahtumiin, Todellisuuspakolaiset, erilaiset roolipelaajat, siellä on vietetty pelillisiä syntymäpäiväjuhlia jne.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen hakemusvaiheen tavoitteita jouduttiin laajempien mediakastuksellisten tavoitteiden osalta (luennot, työpajat yms.) supistamaan myönnetyn avustuksen mukaisiksi.  Toisaalta hankkeen tavoitteiden mukaiset ikäryhmät laajenivat alle 13-vuotiasta koululaisista aina senioreihin saakka! Tavoitteet toteutuivat erinomaisesti myös niiltä osin, missä haettiin nuorten peliyhteisön muodostumista ja pelikasvatusta konkreettisessa muodossa. Pelitila Bunkkeri oli yhteydessä Vanajan seurakunnan vastaavaan tilaan. LAN-toiminta ja peliturnaukset jäivät pitkälti Nuorisopalveluiden järjestettäviksi. Kirjaston pelitila oli erittäisn suosittu ja turvalliseksi koettu pelipaikka ja nuorisotila. Vapaaehtoiset pelinuoret saivat osallistua kirjastossa vuosittain järjestettävän suuren tapahtuman, valtakunnallisen pelipäivän ja muiden pienempien yleisötapahtumien järjestelyihin. Tällainen toiminta vahvisti nuoren itsetuntoa ja saattoi toimia jopa uravalmennuksena. Työkokeilijat ja harjoittelijat kokivat toiminnan hyvin mielekkääksi osaksi omaa oppimistaan.

Hankkeen rinnalla toteutettiin samassa tilassa yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin Nuoriso- ja lastenkulttuuripalveluiden Game on! -hanke. Yhteistyötä tehtiin myös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan pelitoiminnan kanssa. Kaikki em. yhteensä edistivät nuorten pelikulttuuria, verkostojen rakentamista, peliyhteisön luomista ja  huolehtivat osaltaan nuorten mediakasvatuksesta ja ehkäisivät nuorten syrjäytymistä. Pelitila Bunkerissa on myös järjestetty Kanta-Hämeen alueen kirjastojen työntekijöille ammatillista täydennyskoulutusta pelikulttuureista.

Jatkotoimenpiteet: 

Bunkkeri-pelitila on projektin loppumisen jälkeen samalla konseptilla yhteiskäytössä pääkirjaston remonttiin saakka syksyllä 2018. Uusittuun pääkirjastoon on suunniteltu laajennettu peli/nuorisotila, jonka käytöstä on tarkoitus tehdä yhteistyösopimus 2020 -syksystä alkaen. Nuorisopalvelut etsii väistötilaa Bunkkeri-toiminnalle.

Lisätietoa: 

Hämeenlinnan kaupungin Nuoriso- ja lastenkultturipalveluiden Game on! - Digitaalisen pelaamisen ja verkkoympäristön hyödyntäminen nuorisotyössä -hanke selviteään erikseen. 

Varsinainen suunnitelma-toteumavertailu -raportti toimitetaan tammikuussa se valmistuttua.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€50 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€24 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€74 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€26 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 250
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
50henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
230kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 616henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€21 000