Hämeenkyrössä on uusi kirjasto
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
LiisaM
Hämeenkyrön kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrönsarventie 16
39100
Kirjaston puhelin : 
0503904213
Kirjaston sähköposti : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hamkun
Y-tunnus : 
0132947-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäntylä
Puhelin : 
0503904213
Sähköposti : 
liisa.neronen@hameenkyro.fi
Hankkeen tavoite: 

Hämeenkyrössä kirjasto muuttaa vuoden 2016 aikana uusiin tiloihin alkukesästä valmistuvaan monitoimikeskukseen. Kirjaston markkinointibudjetti on mitätön, mutta uuden rakennuksen tuottama mielenkiinto ja noste haluttaisiin hyödyntää tehokkaalla tiedottamisella ja markkinoinnilla. Asiakaskyselyissä on tullut ilmi, että kirjastolta toivotaan lisää markkinointia ja palveluista tiedottamisessa olisi parantamisen varaa. Vaikka Hämeenkyrön kirjasto hyödyntää verkkoa ja sosiaalista mediaa monin tavoin, perinteistäkin printtitiedottamista tarvitaan. Tapahtumien toivotaan tuovan uusia asiakkaita kirjastoon ja esittelevän jo kirjastoa käyttäville uusia palveluja, erilaisia aineistoja ja uutta kirjastoajatusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston kävijämäärät

Kuvaus : 

Kirjaston markkinointia ja tiedottamista halutaan tehostaa hankkimalla uuteen kirjastotilaan digitaalisia infotauluja. Lisäksi kirjastoon halutaan teettää julisteita ja tiedotteita erilaisista aineistoista, palveluista ja käyttömahdollisuuksista. Perinteisen printtitiedottamisen halutaan näyttävän yhtä uudelta ja hienolta kuin uudet tilatkin. Markkinointi kohdistuisi sekä uusiin että jo kirjastoa jonkin verran käyttäviin asiakkaisiin. Asiakkaille tiedotettaisiin esim. e-aineistoista, kotipalvelusta, ict-opastuksesta, satutuokioista ja tiistaisista aamukahveista (ks. hanke v. 2014), kirjastoauton palveluista, itsepalvelukäytöstä ja erilaisista aineistolajeista ja aineistosisällöistä. Lisäksi halutaan kertoa uusista palveluajatuksista kirjastossa. Lisäksi asiakkaita halutaan houkutella kirjaston piiriin erilaisilla tapahtumilla, esimerkiksi vinkkauksella aikuisille, lastenkirjatapahtumalla ja muutamalla kirjallisuustapahtumalla. Lisäksi järjestetään asiakasiltoja. Asiakkaat halutaan ottaa mukaan kehittämiseen ja palvelujen suunnitteluun. Myös kirjaston tiedottamista verkossa ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään, mutta siihen käytetään hankkeen omavastuuosuuteen kuuluvaa nykyistä henkilöresurssia.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vanha kirjasto suljettiin 13.5. ja uusi avattiin 10.6. Uusi kirjasto sijaitsee monitoimikeskus Sillassa, joka rakennettiin elinkaarimallilla samalle tontille missä vanha kirjasto sijaitsi. Monitoimikeskuksen yhteydessä sijaitsee kirkonkylän päiväkoti, Kirkonkylän koulu, liikuntasali, toinen kunnan keskuskeittiöistä, pääkirjasto ja hallintotiloissa mm. Elämänlaatupalvelujen toimistot. Hankerahaa haettiin mm. painettavan opasvihkosen hankintaan ja informatiivisten julisteiden teettämiseen kirjastosaliin. Suunnitelmia muutettiin huomattavasti pienimuotoisemmaksi avustuspäätöksen saavuttua. Rakennushankkeesta ei saatu viittoja tai opasteita, ja hankerahalla hankittiin mm. seinätarrat eri osastojen erottamiseen. Hankkeen kestoaikana järjestettiin useita tilaisuuksia, joista osa meni tavallisesta käyttötaloudesta ja osa hankerahasta. Asiakaspalautteesta huomasimme, että kävijät kaipasivat perinteisiä maksullisia lehti-ilmoituksia. Käytimme tähän rahaa, vaikka pitkällä tähtäimellä asiakkaat on tarkoitus totuttaa somen seuraajiksi.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Arvioni mukaan hankerahalla saatiin kirjaston tavanomaiseen tapahtumatarjontaan tarvittavaa lisäystä uuden kirjaston markkina-arvon hyödyntämiseksi. Sittemmin tapahtumien määrä on saatu pidettyä tällä tasolla erilaisten yhteistyökuvioiden avulla ja kirjastojen toimintakulttuurin muuttumisen myöt200

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
01/10/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää julisteisiin eikä esitteisiin. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi