Hämeenkyrössä on uusi kirjasto
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
LiisaM
Hämeenkyrön kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyrönsarventie 16
39100
Bibliotekets telefonnummer : 
0503904213
Bibliotekets e-postadress : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
ISIL-kod : 
FI-Hamkun
FO-nummer : 
0132947-3
Ansvarsperson : 
Liisa Mäntylä
Telefonnummer : 
0503904213
E-post : 
liisa.neronen@hameenkyro.fi
Projektets målsättning: 

Hämeenkyrössä kirjasto muuttaa vuoden 2016 aikana uusiin tiloihin alkukesästä valmistuvaan monitoimikeskukseen. Kirjaston markkinointibudjetti on mitätön, mutta uuden rakennuksen tuottama mielenkiinto ja noste haluttaisiin hyödyntää tehokkaalla tiedottamisella ja markkinoinnilla. Asiakaskyselyissä on tullut ilmi, että kirjastolta toivotaan lisää markkinointia ja palveluista tiedottamisessa olisi parantamisen varaa. Vaikka Hämeenkyrön kirjasto hyödyntää verkkoa ja sosiaalista mediaa monin tavoin, perinteistäkin printtitiedottamista tarvitaan. Tapahtumien toivotaan tuovan uusia asiakkaita kirjastoon ja esittelevän jo kirjastoa käyttäville uusia palveluja, erilaisia aineistoja ja uutta kirjastoajatusta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjaston kävijämäärät

Projektbeskrivning : 

Kirjaston markkinointia ja tiedottamista halutaan tehostaa hankkimalla uuteen kirjastotilaan digitaalisia infotauluja. Lisäksi kirjastoon halutaan teettää julisteita ja tiedotteita erilaisista aineistoista, palveluista ja käyttömahdollisuuksista. Perinteisen printtitiedottamisen halutaan näyttävän yhtä uudelta ja hienolta kuin uudet tilatkin. Markkinointi kohdistuisi sekä uusiin että jo kirjastoa jonkin verran käyttäviin asiakkaisiin. Asiakkaille tiedotettaisiin esim. e-aineistoista, kotipalvelusta, ict-opastuksesta, satutuokioista ja tiistaisista aamukahveista (ks. hanke v. 2014), kirjastoauton palveluista, itsepalvelukäytöstä ja erilaisista aineistolajeista ja aineistosisällöistä. Lisäksi halutaan kertoa uusista palveluajatuksista kirjastossa. Lisäksi asiakkaita halutaan houkutella kirjaston piiriin erilaisilla tapahtumilla, esimerkiksi vinkkauksella aikuisille, lastenkirjatapahtumalla ja muutamalla kirjallisuustapahtumalla. Lisäksi järjestetään asiakasiltoja. Asiakkaat halutaan ottaa mukaan kehittämiseen ja palvelujen suunnitteluun. Myös kirjaston tiedottamista verkossa ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään, mutta siihen käytetään hankkeen omavastuuosuuteen kuuluvaa nykyistä henkilöresurssia.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Vanha kirjasto suljettiin 13.5. ja uusi avattiin 10.6. Uusi kirjasto sijaitsee monitoimikeskus Sillassa, joka rakennettiin elinkaarimallilla samalle tontille missä vanha kirjasto sijaitsi. Monitoimikeskuksen yhteydessä sijaitsee kirkonkylän päiväkoti, Kirkonkylän koulu, liikuntasali, toinen kunnan keskuskeittiöistä, pääkirjasto ja hallintotiloissa mm. Elämänlaatupalvelujen toimistot. Hankerahaa haettiin mm. painettavan opasvihkosen hankintaan ja informatiivisten julisteiden teettämiseen kirjastosaliin. Suunnitelmia muutettiin huomattavasti pienimuotoisemmaksi avustuspäätöksen saavuttua. Rakennushankkeesta ei saatu viittoja tai opasteita, ja hankerahalla hankittiin mm. seinätarrat eri osastojen erottamiseen. Hankkeen kestoaikana järjestettiin useita tilaisuuksia, joista osa meni tavallisesta käyttötaloudesta ja osa hankerahasta. Asiakaspalautteesta huomasimme, että kävijät kaipasivat perinteisiä maksullisia lehti-ilmoituksia. Käytimme tähän rahaa, vaikka pitkällä tähtäimellä asiakkaat on tarkoitus totuttaa somen seuraajiksi.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Arvioni mukaan hankerahalla saatiin kirjaston tavanomaiseen tapahtumatarjontaan tarvittavaa lisäystä uuden kirjaston markkina-arvon hyödyntämiseksi. Sittemmin tapahtumien määrä on saatu pidettyä tällä tasolla erilaisten yhteistyökuvioiden avulla ja kirjastojen toimintakulttuurin muuttumisen myöt200

Projektet börjar : 
01/06/2016
Projektet avslutas : 
01/10/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€7 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 500
Egen finansiering: 
€500
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää julisteisiin eikä esitteisiin. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.