Härvelit nykyaikaan
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Seppälän puistotie 16
35800
Bibliotekets telefonnummer : 
03 4888561
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.mantta@taidekaupunki.fi
ISIL-kod : 
FI-Mavi
FO-nummer : 
0157867-2
Ansvarsperson : 
Riitta Taskinen
Telefonnummer : 
0504391127
E-post : 
riitta.taskinen@taidekaupunki.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on hankkia kirjastoihin uusia laitteita e-lehtien lukemiseen, kirjastonkäytön ja tietotekniikan opastamiseen, mediakasvatukseen sekä pelitapahtumien ym. tilaisuuksien järjestämiseen. Laitteiden avulla voidaan edistää nykyisten palveluiden saavutettavuutta, luoda uusia, monipuolisempia mahdollisuuksia tilaisuuksien järjestämiseen ja tavoittaa uusia asiakasryhmiä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Järjestetyt tilaisuudet ja osallistujamäärät, asiakaspalaute.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on hankkia kirjastoihin uusia laitteita e-lehtien lukemiseen, kirjastonkäytön ja tietotekniikan opastamiseen, mediakasvatukseen sekä pelitapahtumien ym. tilaisuuksien järjestämiseen. Laitteiden avulla voidaan edistää nykyisten palveluiden saavutettavuutta, luoda uusia, monipuolisempia mahdollisuuksia tilaisuuksien järjestämiseen ja tavoittaa uusia asiakasryhmiä.

Mänttä-Vilppulan kirjastot tarjoavat paperilehtien ohella ePress- ja eMagz-palveluiden sähköisiä lehtiä. Lehdet ovat luettavissa kirjastojen asiakaskoneilta ja langattoman verkon kautta, mutta kovin laaja asiakaskunta ei ole toistaiseksi ottanut palveluita käyttöön. Syinä on esimerkiksi, että moni perinteisten paperilehtien lukija ei ole tottunut tietokoneiden käyttöön, kirjastojen asiakaskoneet sijaitsevat etäällä lehtiosastoista ja saattavat olla varattuja.

Mänttä-Vilppulan kirjastojen tavoitteena on edistää e-lehtien lukemista sijoittamalla Mäntän, Vilppulan ja Kolhon kirjastojen lehtiosastoille kannettavia tietokoneita ja tabletteja, jotka on varattu e-lehtien lukemiseen. Lehtiosastojen laitteilla on myös henkilökunnan helpompi opastaa asiakkaita e-aineistojen käyttöön. Lisäksi laitteita voidaan hyödyntää kirjastonkäytön ja tietotekniikan opastamiseen sekä mediakasvatukseen.

Kirjastonkäytön opastamiseen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen toisi apua ja uusia mahdollisuuksia myös dokumenttikamera. Kirjasto on suunnitellut esim. muisteluiltoja vanhuksille. Myös koulutuksissa ja palavereissa dokumenttikamerasta olisi hyötyä.

Kirjastoissa on järjestetty lainatuilla laitteilla muutama yksittäinen peli-ilta lapsille ja nuorille, mutta nyt tavoitteena on hankkia muutama oma pelikonsoli ja vakiinnuttaa säännölliset peli-illat. Pelikonsoleista voi olla iloa myös Mäntän vastaanottokeskuksen ja lastensuojeluyksikön maahanmuuttajille, koska kielirajat eivät haittaa. Pelitapahtumilla voidaan lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteistyö esim. nuorisotoimen kanssa on mahdollista.

Omavastuuosuus koostuu laitteiden sähkö- ja verkkoasennustöistä sekä henkilökunnan palkkakuluista, joka kuluu opastamiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Avustusta haetaan Mäntän, Vilppulan ja Kolhon kirjastojen lehtiosastoille hankittaviin kannettaviin tietokoneisiin ja tabletteihin. Lisäksi avustusta haetaan dokumenttikameraan ja pelikonsoleihin lisälaitteineen.

- 2 kannettavaa tietokonetta
- 4 tablettia, tablettitelineet, pitkät latausjohdot
- dokumenttikamera
- Playstation 4 –konsoli ja lisäohjain
- Lataustelakka kahdelle PS4-ohjaimelle 
- Wii U –konsoli, Wii U -lisäohjaimet (4 Wii Remote Plus –ohjaimia ja 4 Nunchuk-ohjaimia)
- 2 latauspisteitä kahdelle Wii-ohjaimelle
- sähkö- ja verkkotarvikkeet lehtilukusaliin  

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjastoihin hankittiin kaksi kannettavaa tietokonetta ja kaksi tablettia e-lehtien lukemista varten. Laitteet sijoitettiin Mäntän, Vilppulan ja Kolhon kirjastojen lehtiosastoille. Dokumenttikameraa on käytetty mm. satutunneilla.  Kirjasto hankki PlayStation 4 ja Wii U- konsolit sekä PlayStation -virtuaalilasit. Pelipäiviä on järjestetty viisi kertaa ja kirjaston työntekijöiden lisäksi mukana on ollut ohjaaja kaupungin nuorisotoimesta.

Omavastuuosuuteen kuuluvat sähkö- ja laitosmiesten työtunnit, kun tabletteja varten vedettiin uusia sähköjohtoja, asennettiin pistorasioita ja kiinnitettiin tabletit pöytiin. Tietotekniikan työntekijät asensivat tabletteihin rajoitukset ja laittoivat toimintakuntoon. Kirjastohenkilöstön työpanosta kului mm. asiakkaiden opastamiseen ja tilaisuuksien suunnitteluun, ilmoitteluun ja järjestämiseen. Omavastuuosuuteen kuuluu myös nuoriso-ohjaajan työpanos pelipäivien tilaisuuksissa.

  

Åtgärder och önskade inverkningar: 

E-lehtien lukeminen on selvästi lisääntynyt, mutta tiedotusta e-ainaistoista kannattaa lisätä ja kannustaa ihmisiä tutustumaan valikoimiin. Satutunneilla käy jopa 50 lasta kerralla, kun paikalle saapuu mm. päiväkotiryhmiä, joten kameran avulla voi heijastaa kirjan kuvia isolle joukolle. Uudet laitteet ovat nostaneet kirjaston profiilia, lisänneet henkilöstön osaamista ja yhteistyötä yli hallintorajojen. Asiakkailta on tullut hyvää palautetta laitteista.

Fortsatta åtgärder: 

Jotkut asetetut tavoitteet jäävät toteutettaviksi jatkossa, kuten mm. muisteluilta vanhuksille dokumenttikameraa hyödyntämällä, mutta uusien laitteiden myötä voi kehitellä aivan uusiakin toimintamuotoja.

Projektet börjar : 
03/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€7 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 601
Egen finansiering: 
€2 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
13kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
265henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.