Höpsökärpäsen pörinää! Aikamatka Suomi100 –lastenkirjallisuuteen sanataiteen keinoin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heli Pukki
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05-6161
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Tutkia100-vuotiaan Suomen lastenkirjallisuuden ja lastenrunouden sielunmaisemaa nykylapsen silmin, innostaa heitä etsimään tarttumapintoja nykyaikaan uutta tekstiä tuottamalla, esittämällä ja kuvittamalla. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Osallistujamäärät sanataidekerhoissa

2. Osallistujamäärät esityksissä

3. Tuotettujen tekstien tai kuvien määrä/osallistuja

Kuvaus : 

 Lappeenrannan maakuntakirjastoon perustetaan osallistujalle maksuton sanataidekerho, jonka ohjaajaksi palkataan sanataiteen ammattilainen. Sanataiteen rinnalla kulkee koko ajan opetusmenetelmänä myös draama. Maksimissaan 9-14 –vuotiaan 12 lapsen kerho kokoontuu kirjastossa syksyllä 2017 ja keväällä 2018 viikoittain kaikkiaan 34 kertaa.

 

Sanataideryhmä poimii esiin kiinnostavia tekstihelmiä menneiden vuosikymmenten lastenkirjailijoilta, erityisesti Etelä-Karjalan alueella vaikuttaneita kirjailijoilta kuten esimerkiksi Anni Swan, Marjatta Kurenniemi ja Kaija Pakkanen ja kirjoittaa niistä uusia tekstejä. Vanhojen tekstien muokkaamisen tavoitteena on lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa osallistujien tekstitaitoja ja osaamista myös draaman alueilla. Sanataideryhmä voi hyödyntää myös uutta tekniikkaa kirjoittamisessa kirjaston tablettitietokoneiden avulla.

 

Tavoitteena on, että kirjaston sanataidekerhon kirjoittamat tekstit pääsevät näyttämölle Estradin teatterilinjan esittäminä Lappeenrannan ja lähikuntien kirjastoissa (Imatra, Taipalsaari, Luumäki). Taidekoulu Estradilla pidetään myös muutama esitys.

 

Maakuntakirjaston yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat taiteen perusopetusta antavat Taidekoulu Estradi Lappeenrannassa sekä Savitaipaleen kuvataidekoulu. Hanke tukee myös näiden koulujen opetussuunnitelmia, joissa opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehittymistä yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Opetuksessa rohkaistaan oppilasta luomaan oma henkilökohtainen näkemys taiteesta ja tuetaan oppilaan itseymmärryksen kasvua.

 

TYÖNJAKO

Lappeenrannan maakuntakirjasto antaa sanataidekerholle tilat ja kirjaston palvelujohtaja huolehtii hankkeen koordinoinnista ja resurssoinnista. Taidekoulu Estradilta ostetaan ohjaajaresurssia, tiloja ja materiaaleja sovitusti sanataidekerhon käyttöön draamatekstien harjoituksia ja esityksiä varten. Savitaipaleen kuvataidekoulu tuottaa teksteihin visuaalisen maiseman kuvataideryhmien tuotoksina erikseen sovitulla tavalla. Hankkeesta ostetaan kuvataideopettajan tuntipalkkio ja muut kulut. Marras-joulukuussa 2017 järjestetään kaikkien kolmen tekniikan (sanataide, draama ja kuvataide) yhteinen tapahtuma yleisölle Lappeenrannan maakuntakirjastossa syksykauden lopuksi teemana proosatekstit osana Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia. Vuonna 2018 sanataideryhmä kirjoittaa myös lyriikkaa, jota Taidekoulu Estradin teatterilinjan oppilaat esittävät lavarunotilaisuuksissa esimerkiksi lukuviikolla (Poetry Slam).

 

KUSTANNUKSET:

palkkakustannukset

 

Sanataideopettaja, sanataidepajat

- tuntipalkka 35 €/h, (2 h/sanataidepaja)

- 34 pajaa palkkakustannus yhteensä 2380 €, sisältää lomakorvauksen 

- matkakulut, yhteensä 500 €

 

Kuvataideopettajan palkka:

- tuntipalkka 35 €/h (3 h/kuvataidepaja)

- 8 kuvataidepajaa

- ripustusten työaika 4 h (á 35 h), 

- palkkakustannus yhteensä 980 €, sisältää lomakorvauksen 

- matkakulut  60 km/kerta á 0,40 €/kilometri

   34 x (0,40 x 60) = 816 €

 

 

Teatterilinjan opettajan palkka

- 60 €/h, sivukuluineen ja lomakorvauksineen.

- harjoitukset 12 h/ohjelma, 2 esitystä, yhteensä 1440 €, sisältää lomakorvauksen

- esitykset 6 kpl x 4 h/esitys x 2 esitystä, yhteensä 2880 €, sisältää lomakorvauksen

- matkakustannukset harjoituksiin ja esiintymisiin, yhteensä 750 €

 

Aineet, tarvikkeet, materiaalit sanataide-, kuvataide- ja teatteritaidepajoihin yhteensä 700 €.

   - sisältää paperit, kynät, kankaat, maalit, kulissitarvikkeet jne

 

Oma kustannus:

Palvelujohtaja (projektin ohjaus)

Kuukausipalkka 3200 €, sivukuluineen 4352 €/kk, jolloin päiväpalkka on 207 € (sis. sivukulut)

   - työpäiviä 15, yhteensä 3113 €

 

Palvelupäällikkö (projektin hallinnointi)

Kuukausipalkka 2800 €, sivukuluineen 3808 €/kk, jolloin päiväpalkka on 181 €, sis. sivukulut

   - työpäiviä 4, yhteensä 726 €

 

Mainokset, yksi lehti-ilmoitus, 500 €

Tilavuokrat

Heilisali, Tarinasali, ja Estradi 560 €

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Taidekoulu Estradi, Savitaipaleen kuvataidekoulu,
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Taidekoulu Estradi

Savitaipaleen kuvataidekoulu

Imatran kaupunginkirjasto

Taipalsaaren kirjasto

Luumäen kirjasto

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 446
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 383
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi